Biblioteka

Katalog biblioteczny wg kolejności przyjęcia książek
nr-inw autor tytuł wydawca rok wyd
1 Pismo Święte Nowego Testamentu – przekład z greckiego Kowalski Seweryn. PAX 1976
2 Pismo Święte Nowego Testamentu – z greckiego Pallottinum 1969
3 Pismo Święte Nowego Testamentu z greckiego Wyd. Sióstr Loretanek 1986
4 Pismo Święte Nowego Testamentu – z jęz. oryg. Pallottinum 1976
5 Pismo Święte Nowego Testamentu – przekł. z greckiego Pallottinum 1993
6 New Testament (Revised Edition) Catholik Book Publishing CO. 1986
7 Ewangelia wg św. Łukasza – (wyd. wielojęzyczne) Towarzystwo Biblijne 2000
8 Le Nouveau Testament Les Editeurs du Rameau 2001
9 Die Bibel – nach der ubersetzung Martin Luthers – Mit Apokryphen Deutsche Bibelgesellschaft 1985
10 Good News New Testament The Bible Societies – Collins/Fount 1976
11 Les Quatre Evangiles Les Editions du Cerf 1972
12 The New English Bible Oxford University Press 1961
13 Biblia dla każdego Jedność 1995
14 Jakubiec Czesław Genesis – Księga Rodzaju Wyd. Siostr Lorretanek 1957
15 Flis Jan Konkordacja Starego i Nowego Testamentu do Biblii Tysiąclecia Fundacja Misyjna Świeckich 1991
16 Drane John Encyklopedia Biblii Świat Ksiązki 2000
17 Bosak Pius Czesław Postacie Biblii. Słownik – konkordacja W drodze 1990
18 Bosak Pius Czesław Postacie Nowego Testamentu W drodze 1996
19 Komornicka Anna Słownik Zwrotów i Aluzji Biblijnych Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 1994
20 Crivellaro Paolo Stary Testament – Historia Zbawienia Editions du Dialogue 1983
21 Crivellaro Paolo Dzieje Apostolskie oraz Listy i Apokalipsa – O początkach Kościoła Editions du Dialogue 1982
22 Crivellaro Paolo Ewangelia Jezusa Editions du Dialogue 1984
23 Langkammer Hugolin Stary Testament Odczytany na Nowo wyd. KUL 1992
24 Potocki Stanisław Rady Mądrości wyd. KUL 1993
25 Czajkowski Mi chał Egzystencjalna Lektura Biblii wyd. KUL 1993
26 Witaszek Gabriel Moc Słowa Prorockiego wyd. KUL 1995
27 Tronina Antoni Teologia Psalmów wyd. KUL 1995
28 Tronina Antoni Panie abym przejrzał wyd. KUL 1997
29 Witczyk Henryk (red.) Kto będzie zbawiony? Verbum Vitae 2002
30 Witczyk Henryk (red.) Dlaczego Ewangelia? Verbum Vitae 2002
31 Witczyk Henryk (red.) Miłosierdzie Boże – dla Kogo ? Verbum Vitae 2003
32 Witczyk Henryk (red.) Dlaczego Nowe Przymierze? Verbum Vitae 2003
33 Barclay William Ewangelia św. Mateusza – tom 1 Wydawnictwo „Słowo Prawdy” 1978
34 Barclay William Ewangelia św. Mateusza – tom 2 Wydawnictwo „Słowo Prawdy” 1978
35 Barclay William Ewangelia św. Mateusza – tom 3 Wydawnictwo „Słowo Prawdy” 1978
36 Barclay William Ewangelia św. Jana – tom 1 Wydawnictwo „Słowo Prawdy” 1986
37 Barclay William Ewangelia św. Jana – tom 2 Wydawnictwo „Słowo Prawdy” 1987
38 Barclay William Dzieje Apostolskie Wydawnictwo „Słowo Prawdy” 1979
39 Barclay William List do Rzymian Wydawnictwo „Słowo Prawdy” 1978
40 Barclay William List do Hebrajczyków Wydawnictwo „Słowo Prawdy” 1983
41 Barclay William List do Efezjan Wydawnictwo „Słowo Prawdy” 1981
42 Barclay William List do Tesloniczan Wydawnictwo „Słowo Prawdy” 1981
43 Barclay William Objawienie św. Jana – tom 2 Wydawnictwo „Słowo Prawdy” 1981
44 Peter Michał Prehistoria biblijna Papieski Wydział Teologiczny 1994
45 Chrostowski Waldemar Bohaterowie wiary Starego Testamentu Wyd. ATK 1992
46 Gądecki Stanisław Wstęp do Ksiąg Historycznych Starego Testamentu Gaudentinum 1992
47 Gądecki Stanisław Wstęp do Ksiąg Prorockich Starego Testamentu Gaudentinum 1993
48 Cisterna Felix (red.) Przywiodłem ich do siebie – Księgi Historyczne I: Od stworzenia do Synaju Wyd. Misjonarzy Klaretynów PALABRA 1999
49 Jelonak Tomasz (red.) Z badań nad Biblią – tom 3 Wyd. UNUM 2001
50 Jelonak Tomasz (red.) Z badań nad Biblią – tom 4 Wyd. UNUM 2002
51 Salas Antonio Mądrość Izraela. Sumienie i Prawo – rozważania Swięty Paweł 1999
52 Salas Antonio Ewangelia wg. św. Jana . Jezus – Ten, który stwarza nowego człowieka Swięty Paweł 2002
53 Schokel Luis; Gutierrez Guillermoe Mów wszystko co Ci rozkażę Wyd. WAM 1996
54 Klimaszewski Stanisław Ewangelia w życiu dziecka – rok B Wyd. Księży Marianów 1987
55 Banaszak Andrzej Ewangelie Synoptyczne KOAB 2004
56 Gądecki Stanisław Wstęp do Ewangelii Synoptycznych Gaudentinum 1992
57 Gądecki Stanisław Wstęp do Pism Janowych Gaudentinum 1991
58 Paciorek Antoni Ewangelie Synoptyczne. III Ewangelia wg św. Marka Wyd. Biblos 2002
59 Czerski Janusz (red.) Scriptura Sacra – Studia biblijne Wyd. B&G 1999
60 Blachnicki Franciszek Namiot Spotkania Ins.im. Franciszka Blachnickiego 2000
61 Boor Werner List do Rzymian Zjedn. Kościół Ewangeliczny 1981
62 Boor Werner Dzieje Apostolskie Zjedn. Kościół Ewangeliczny 1980
63 Dąbek Tomasz „Nawracajcie się” Metanoja w Nowym Testamencie Księgarnia św. Jacka 1996
64 Chrostowski Waldemar Słowo Twoje jest Prawdą Vocatio 2000
65 Filipiak Marian Człowiek współczesny a Stary Testament Wyd. KUL 1983
66 Prado Flores Jose Sekret Pawła Wyd. Ośrodek Odnowy w Duchu Św 1996
67 Gryziec Piotr Spotkania przy studni. Rozważania o teologii Ewangelii wg. św. Jana Wyd. OO Franciszkanów 2000
68 Grzybek Stanisław Biblia na co dzień. Komentarz do Ewangelii Polskie Tow. Teologiczne 1981
69 Henel Alojzy Notatki przy czytaniu Ewangelii dnia. II Okres Wielkiego Postu – Okres Wielkanocy I. Teologiczny Księży Misjonarzy 1990
70 Jankowski Augustyn Przy Stole Słowa. Objaśnienia czytań. Niedziele 18-34 wyd. Benedyktynów 2000
71 Jankowski Augustyn Biblijna Teologia Przymierza Księgarnia św. Jacka 1985
72 Kuras Boguchwała Jak pokochać wszystkich nawet wrogów. Kazanie na Górze Wyd. OO Franciszkanów 1998
73 Langkammer Hugolin Nowy Testament w Kościele Wyd. św. Antoniego 1995
74 Martin George Jak czytać Pismo święte Wyd. Księży Marianów 1993
75 Mollat Donatien Apokalipsa dzisiaj Wydawnictwo 'm’ 1992
76 Muszyński Henryk Błogosławieni Pana Rozważania na temat błogosławieństw w Kazaniu na Górze Gaudentinum 1996
77 Romaniuk Kazimierz Sprawa Jezusa z Nazaretu Wyd. Wrocławsk. Księg. Diecezjalnej 1988
78 Romaniuk Kazimierz Wiara w Zmartwychwstanie Księgarnia św. Jacka 1981
79 Romaniuk Kazimierz Wiara w Zmartwychwstanie Wyd. Archidiec. Warszawskiej 1993
80 Staniek Edward Ewangelia Dziś – Rozważania na niedziele i święta roku A tom II Wyd. MULTIMEX 1992
81 Synowiec Juliusz Mojżesz i jego religia Bratni Zew 1996
82 Synowiec Juliusz Prawda Pisma Świętego Wyd. OO Franciszkanów 2001
83 Synowiec Juliusz Patriarchowie Izraele i ich religia Bratni Zew 1994
84 Świderkówna Anna Od bogów Pogańskich do Boga Żywego Wyd. Benedyktynów 2004
85 Świderkówna Anna Zmartwychwstanie Wyd. Benedyktynów 1999
86 Salij Jacek Ewangeliarz W drodze 2000
87 Speyr Adrienne Trzy kobiety i Pan W drodze 1998
88 Łach Jan (red) Studia z biblistyki tom III Wyd. ATK 1983
89 Łach Jan (red) Studia z biblistyki tom IV Wyd. ATK 1984
90 Łach Jan (red) Studia z biblistyki tom IV Wyd. ATK 1984
91 Łach Jan (red) Studia z biblistyki tom V Wyd. ATK 1990
92 Łach Jan (red) Studia z biblistyki tom VI Wyd. ATK 1991
93 Tomasz z Akwinu Ewangelia Ojców Kościoła W drogze 2001
94 Widła Bogusław Światła Apokalipsy Wyd. Impuls 1993
95 Żiółkowski Zenon Najtrudniejsze stronice Biblii PAX 1989
96 Brandstaetter Roman Jezus z Nazarethu – tom 1 PAX 1972
97 Brandstaetter Roman Jezus z Nazarethu – tom 2 PAX 1970
98 Brandstaetter Roman Jezus z Nazarethu – tom 3 PAX 1971
99 Brandstaetter Roman Jezus z Nazarethu – tom 4 PAX 1973
100 Carpenter Humphrey Jezus Prószyński i S-ka 1980
101 Brat Efraim Jezus Żyd praktykujący Wydawnictwo 'm’ 1992
102 Emmerich Anna Zmartwychwstanie Pana Naszego Jezusa Chrystusa Klub Ksiązki Katolickiej 2004
103 Emmerich Anna Pasja POLWEN 2004
104 Muszyński Henryk Błogosławieni Pana. Rozważania na temat błogosławieństw w Kazaniu na Górze Gaudentinum 2002
105 Maliński Mieczysław Chrystus Wyd. Wrocławski Księg. Archidiecez 1994
106 Ricciotti Giuseppe Życie Jezusa Chrystusa PAX 1955
107 Ricciotti Giuseppe Życie Jezusa Chrystusa PAX 1956
108 Ricciotti Giuseppe Dzieje Izraela PAX 1956
109 Romano Ramon Mój Chrystus Połamany Regina Poloniae 1996
110 Romano Ramon Mój Chrystus Połamany Regina Poloniae 1996
111 Rops Daniel Dzieje Chrystusa PAX 1987
112 Fussenegger Gertrud Byli świadkami Jego czasu PAX 1989
113 Wilson Jan Całun Turyński PAX 1983
114 Wilson Jan Całun Turyński PAX 1984
115 Konikiewicz Leonard Całun Turyński w świetle nauki. Cyfrowe wzmocnienie potwierdzające autentyczność tkaniny Panorama Publishing 1999
116 Chrystus Drogą Prawdą i Życiem – mat. pomocnicze – klasa VIII skrypt do użytku wewnętrznego 1972
117 Kubik Władysław (red.) Jezus Chrystus z nami. Podręcznik dla katechizacji najmłodszych tom2 Wyd. ATK 1984
118 Dajczak Józef Rozważania duszpastersko-katechetyczne Księgarnia św. Wojciecha 1967
119 Bałoniak Aleksandra (red.) Katechezy. Konspekty dla szkół średnich cz. II Księgarnia św. Wojciecha 2002
120 Bałoniak Aleksandra (red.) Katechezy. Konspekty dla szkół średnich Księgarnia św. Wojciecha 2001
121 Jan Paweł II Katechezy Maryjne Biblioteka „Niedzieli” 1998
122 Materski Edward Zadania katechezy w świetle adhortacji Jana Pawła II o pojednaniu i pokucie Kuria Metroppolit. Warszawska 1985
123 Wojaczek Krystian Człowiek w planie Bożym skrypt do użytku wewnętrznego 1977
124 Pawlina Krzysztof Nowa ewangelizacja w szkole Agencja Wyd. Kat. MAG 1994
125 Gródź Bogumiła (red.) Animator Biuletyn Misyjno-Pastoralny nr2/95 Ref. Mis. Sem. D. Ks. Werbistów 1989
126 Przybylski Ryszard Homilie na Ewangelię dzieciństwa. Szkice z teologii biblijnej malarzy i poetów Editions du dialogue 1990
127 Przybyś Władysław ABC – Homilie na niedziele i święta Polskie Tow. Teologiczne 1993
128 Dukała Jan (red.) Świętokrzyskie kazania radiowe IWKM „Nasza Przeszłość” 1988
129 Chmielarski Wacław Życie Ewangelią – Wybór homilii Wyd. WAM 1996
130 Klimaszewski Stanisław Ewangelia w życiu – rok C Wyd. Księży Marianów 1991
131 Michalak Henryk Kazania polskie – Ukochaj Boga, ukochaj Polskę Wyd. „Pod Krzyżem” 1998
132 Glemp Józef kard. Na Skałce – na Opoce. Homilie o św. Stanisławie Biskupie i Męczenniku Wyd. „Soli Deo” 1991
133 Glemp Józef kard. Między Ewangelią a Konstytucją. Wybór homilii Wyd. „Soli Deo” 1992
134 Pietraszko Jan Po śladach Słowa Bożego. (Szkice homilii – cykl A) Polskie Tow. Teologiczne 1981
135 100 rocznica encykliki Leona XIII „Rerum Novarum” – materiały duszpasterskie Kuria Kuria Metroppolit. Warszawska 1991
136 Stasiak Sławomir ABC teologii dogmatycznej – Notatki z wykładów ks. prof. Romana Rogowskiego Oficyna Wyd. „Signum” 1993
137 Balthasar Hans Teologia Misterium Paschalnego Wyd. WAM 2001
138 Szymusiak Jan (opr.) Breviarum Fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła Księgarnia św. Wojciecha 1964
139 Congar Yves Wierzę w Ducha Świętego tom 1 Wyd. Księży Marianów 1995
140 Congar Yves Wierzę w Ducha Świętego tom 2 Wyd. Księży Marianów 1995
141 Congar Yves Wierzę w Ducha Świętego tom 3 Wyd. Księży Marianów 1996
142 Jankowski Augustyn Duch Święty w Nowym Testamencie Wyd. Benedyktynów 1998
143 Kamiński Ryszard Wprowadzenie do teologii pastoralnej RW – KUL 1992
144 Lubac Henri Medytacje o Kościele Wyd. WAM 1997
145 Machniak Jan Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę! Medytacje i rozważania Wyd. Karmelitów Bosych 1999
146 Muhlen Heribert Odnowa w Duchu Świętym cz.1 Wyd. WAM 1984
147 Muhlen Heribert Odnowa w Duchu Świętym cz.1 Wyd. WAM 1984
148 Nossol Alfons Teologia bliższa życiu. Wpływ teologii na egzystencję chrześcijańską Wyd. św. Krzyza 1984
149 Stasiak Sławomir ABC teologii dogmatycznej – Notatki z wykładów ks. prof. Romana Rogowskiego Oficyna Wyd. „Signum” 1993
150 Perspektywy i problemy teologii moralnej PAX 1982
151 Balthasar Hans Catholica – Wierzę w Kościół powszechny W drodze 1998
152 Balthasar Hans Catholica – Wierzę w Kościół powszechny W drodze 1998
153 Salij Jacek Eseje Tomistyczne W drodze 1998
154 Salij Jacek Rozmowy ze św. Augustynem W drodze 1999
155 Schonborn Christoph Boże Narodzenie. Mit staje się rzeczywistością W drodze 1998
156 Schonborn Christoph Jedność w wierze W drodze 2000
157 Skrzypczak Robert Kościół jako Niewiasta w relacji do Chrystusa swego Oblubieńca Wyd. Ks. Tomasz Wiater 2001
158 Sobór Watykański II. Konstytucje Dekrety Deklaracje Wyd. Pallotinum 1967
159 Tomasz z Akwinu Summa contra gentiles – Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami t. 1 W drodze 2003
160 Zuberbier Andrzej Teologia dzisiaj Księgarnia św. Jacka 1975
161 Bejze Bohdan (red.) W kierunku Boga Wyd. ATK 1982
162 W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki i Wiary 1966-1994 Wyd. „Biblos” 1995
163 Harrington Wilfrid Chrystus i życie PAX 1987
164 Sesboue Bernard Zmartwychwstanie i życie. Krótki traktat o rzeczach ostatecznych W drodze 2002
165 Schonborn Christoph Przebóstwienie, życie i śmierć W drodze 2001
166 Berger Klaus Po co Jezus umarł na krzyżu W drodze 2004
167 Moroz Walerian (opr.) Czy znasz Tego, który Cię najbardziej kocha Wyd. Michalineum 1983
168 Hryniewicz Wacław Nasza Pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej tom 2 Wyd. TN KUL 1987
169 Hryniewicz Wacław Nasza Pascha z Chrystusem. Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej tom 1 Wyd. TN KUL 1982
170 Artyszuk Włodzimierz Chrystologia integralna Waltera Kaspera praca licencjacka 1986
171 Mikocki Benno Fatima Weltbild-Bucherdienst 1982
172 Laplle Alfred Lourdes Weltbild-Bucherdienst 1981
173 Kosiak Paweł (red.) Studia Claromontana tom 1 Wyd. OO Paulinów 1981
174 Kosiak Paweł (red.) Studia Claromontana tom 2 Wyd. OO Paulinów 1981
175 Kosiak Paweł (red.) Studia Claromontana tom 3 Wyd. OO Paulinów 1981
176 Kosiak Paweł (red.) Studia Claromontana tom 4 Wyd. OO Paulinów 1981
177 Oficjalny Podręcznik Legionu Maryi Concilium Legionis. Mariae. 1980
178 Oficjalny Podręcznik Legionu Maryi Concilium Legionis. Mariae. 1980
179 Guitton Jean Maryja PAX 1956
180 Z dawna Polski Tyś Królową. Koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1990 Wyd. Sióstr Niepokalanek 1990
181 Drozd Jan Maryja Matka Boga i Matka Nasza Michalineum 1989
182 Wyszyński Stefan Maryja w tajemnicy Kościoła Mała Poligrafia OO Franciszkanów 1988
183 Feliński Zygmunt Nabożeństwo majowe z arcybiskupem Felińskim Wyd. Sióstr Franciszkanek 2003
184 Drozdek Mirosława (red.) Fatima dziś Wyd. Sióstr Loretanek 1999
185 Bioanchi Luigi Fatima – Ewangelia według Maryi Wyd. Sióstr Loretanek 2000
186 Felici Icilio Fatima Wyd. Księży Marianów 1989
187 Tindal-Robertson Timothy Fatima, Rosja i Jan Paweł II Wyd. Księży Marianów 1995
188 Borelli Antonio Fatima: orędzie tragedii vzy nadziei? Wyd. MADO 1995
189 Borelli Antonio Fatima: orędzie tragedii czy nadziei? Wyd. MADO 1995
190 Borelli Antonio Fatima: orędzie tragedii czy nadziei? Wyd. MADO 1995
191 Jonger H Tajemnica Fatimy Michalineum 1996
192 Hesemann Kulisy tajemnic fatimskich Wyd. Arche 2001
193 Shields J. A. (red) The Wonder of Fatima Clonmore and Reynolds LTD 1960
194 Makulski Eugeniusz (red) Z Licheńskiej Ksiegi Lask cz. II Wyd. Księży Marianow 1993
195 Monfort Grignion Ludwik Maria Przedziwny sekret różańca swiętego – tajemnice łaski i zbawienia ARKA 1995
196 Monfort Grignion Ludwik Maria Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny Lubelskie Wyd. Diecezjalne 1947
197 Borkiewicz Izydor Kult maryjny w Jaśle Mała Poligrafia Redemptorystów 2002
198 Makulski Eugeniusz Objawienia Matki Bożej w Licheniu do użytku wewn.
199 Siostra Emmanuel Madjugorie. Lata 90. Triumf Serca Wyd. Księży Marianów 1997
200 Napiórkowski Stanisław (red.) Jak czcić Matkę Bożą? Wyd. OO Franciszkanów 1984
201 Lejeune Rene Posłanie z Medjugorje – 365 dni z Maryją Wyd. Księży Marianów 1992
202 Moroza Walerian Matka Boża przynagla Michalineum 1991
203 Petrisko Thomas Ostatnia krucjata ARKA 1998
204 Makulski Eugeniusz Powołanie i służba Licheń 1995
205 Kowalczyk Ryszard Przesłania Matki Bożej z Litmanowej 1994
206 Piotrowski Jan Różaniec. Rozwazania misyjne Missio-Polonia 2003
207 Różaniec z blogoslawioną siostrą Faustyną Ed.Sw.Pawła 1997
208 Tymoteusz Chwalcie łąki umajone Kuria Diecezj. Lowicka 1993
209 Nadolski Bogusław Liturgika IV tom Pallottinunum 1992
210 Nadolski Bogusław Liturgika III tom Pallottinunum 1992
211 Krakowiak Czesław Dokumenty Duszpastereko-Liturgiczne Episkopatu Polski Lub.Wyd. Archid. 1994
212 Kubacki Wojciech Miej Miłosierdzie dla nas i całego świata Sanktuarium Bo zego Miłosierdzia 1996
213 Augustyn Józef Życie i Eucharystia Wydawnictwo „m” 1996
214 Augustyn Józef Zycie i Eucharystia – Dojrzałość wiary Wydawnictwo „m” 1993
215 Augustyn Józef Sakrament pojednania Wydawnictwo „m” 2000
216 Augustyn Józef Dojrzałość wiary- wprowadzenie do sakramentu pojednania Wydawnictwo „m” 1992
217 Barbarić Slavko Daj mi swoje zranione serce Wyd. Zakonu Pijarów 1992
218 Cordes Paul Czynne uczestnictwo w Eucharystii Wyd. Księży Marianów 1998
219 Pismo Święte Starego i Nowego Testatmentu – tłum z jęz. oryg. Wyd. Pallotinum 1990
220 Eucharystia sakrament nowego życia Księgarnia św. Jacka 2000
221 Eucharystia sakrament nowego życia Księgarnia św. Jacka 2000
222 Drozd Jan Maryja w roku kościelnym Michalineum 1983
223 Rak Romuald (red.) Eucharystia w wypowiedziach papieży i innych dikumentach stolicy Apostolskiej Wyd. „Veritas” 1987
224 Rak Romuald (red.) Eucharystia w wypowiedziach papieży i innych dikumentach stolicy Apostolskiej Wyd. „Veritas” 1987
225 Głoście Ewangelię – cykl A (od niedzieli II – XI) Wydział Duszpasterstwal 1978
226 Głoście Ewangelię – cykl A (od niedzieli XII – X XIII) Wydział Duszpasterstwal 1978
227 Głoście Ewangelię – cykl A (od niedzieli XXIV – Chrystusa Króla) Wydział Duszpasterstwal 1978
228 Katechizm Bierzmowanych do użytku wewn. 1980
229 Katechizm Bierzmowanych do użytku wewn. 1980
230 Katechizm Bierzmowanych do użytku wewn. 1980
231 Krzemiński Józef Nabożeństwa i modlitwy do Najświętszego Serca Oana Jezusa Wyd. WAM 1995
232 Komunia Święta i kult tajemnicy Eucharystycznej poza mszą świętą Księgarnia św. Jacka 1985
233 Kunderewicz Cezary Religie bliskiego wschodu i dawnej Europy /zarys dziejów/ Wyd.Iskry 1981
234 Atlas biblijny 1991
235 Lustiger Jean Msza Wyd. WAM 1993
236 Liturgia mszy świętej Efdition du Dialogue 1970
237 Miazek Jan (red.) To czyńcie na moją pamiątkę Wyd. Archidiecezji Warszawskiej 1987
238 Put Leszek Modlitwa wiernych tom I (niedziele, święta i dni powszednie Roku Liturgicznego) Księgarnia św. Jacka 1987
239 Put Maria Modlitwa Wiernych tom 2/uroczystości, msze św.wotywne,okolicznościowe/ Księgarnia św. Jacka 1987
240 Świerzalski Wacław Msza Święta Papieska Akademia Teologiczna 1993
241 Żołnierczyk Ireneusz Módlmy się wspólnie Akademia Teoligii Katowickiej 1983
242 Ogólne wprowadzenie do Liturgii Godzin Pallottinum 1992
243 Obrzedy Pokuty Księgarnia Św.Jacka 1981
244 Obrzedy Mszy Świętej Wyd.Arch.Warszawskiej 1986
245 Grun Anselm Post Wyd.Benedyktynów 2002
246 Santorski Andrzej Czy znasz tajemnice bierzmowania Wyd.Archid.Warszawskiej 1994
247 Rak Romuald Eucharystia w życiu chrześcijańskim Ks.Sw.Jacka 1984
248 Santorski Andrzej Czy znasz tejemnice Eucharystii Wyd.Arch.Warszawskiej 1994
249 Santorski Andrzej Tajemnice Naszego Chrztu Wyd.Arch.Warszawskiej 1996
250 Czerwik Stanisław Sakrament Chrztu Ks.Św.JAcka 1973
251 Mokrzycki Bronisław Świeta Liturgia Kościoła Akad.Teologii Kat. 1986
252 Sztafrowski Edward Wprowadzenie do Liturgii Mszy …. ATK 1984
253 Paciorek Antoni Umocnieni słowem t.3 cz.1 Ks.Sw Jacka 1986
254 Paciorek Antoni Umocnieni słowem t.3 cz.1 Ks.Sw Jacka 1986
255 Paciorek Antoni Umocnieni słowem t.3 cz.2 Ks.Sw Jacka 1987
256 Paciorek Antoni Umocnieni słowem t.3 cz.2 Ks.Ś.JAcka 1987
257 Wysocki Józef Adwent i Boże Narodzenie 0
258 Dynarski Kazimierz Wprowadzenie do Msza lu Rzymskiego Pallottinum 1986
259 Tulej Andrzej Zeszyty Duszpasterskie 3/2005 Wyd.Arch.Warszawskiej 2005
260 Urocztste The Deum”…. 1998
261 Niepojęta Trójco – Śpiewnik Dominikanie Kraków 0
262 Exsultate Deoo – śpiewnik mszalny Fundacja „Światło-życie” 1998
263 Otwórzcie serca -teksty pieśni i piosenek Fundacja „Światło-życie” 1996
264 Kądziela Wiesław Gaude Mater Caecilianum 1991
265 Canti per il pellegrinaggio 0
266 Patrzmy w Polski znak i Krzyż/śpiewnik pielgrzymkowy/ 1986
267 Salvator Wyd.Salwatoriańskie 1993
268 My chcemy Boga-spiewnik First Business College 1993
269 Śpiewnik Warchoła 0
270 Liczę na ciebie Ojcze 0
271 Wesele w Kanie Galilejskiej-śpiewy lednickie 0
272 Bartkowski Bolesław Śpiewnik Liturgiczny Tow.Naukowe KUL 1991
273 Węckowski Jan Śpiewnik kolędowy Agencja Art.MTJ 2003
274 Sunday Missal – for 1980 0
275 Zaśpiewajmy sobie … 0
276 Mercoledi Delle ceneri Basilica di Santa Sabina 1981
277 Amarantowy śpiewnik 2003
278 Jasnowska Weronika Trwali na modlitwie z Maryją Zgromadz.Św.Michała Arch. 1984
279 Jasnowska Weronika Trwali na modlitwie z Maryją Zgromadz.Św.Michała Arch. 1984
280 Ouoist Michel Modlitwa i czyn Wyd Śióstr Loretanek 1990
281 Tomasik Henryk Jubileusz Młodych XV Światowy Dzień Młodzieży /nowenna/ Bibliot.Św.Dni Mł. 2000
282 Maliński Mieczysław Przed zaśnięciem Wyd.Wrocławskiej Księgarni Archid. 1991
283 Dąbski Leon Trwajcie w miłości Inst.Prasy i Wyd.”Novum” 1989
284 Najpiękniejsze modlitwy 1996
285 Twardowski Jan Kościół Cię nie ogarnie Wyd.Archid.Warszawskiej 2000
286 Zawitkowski Józef Droga Krzyżowa Wyd.Sióstr Loretanek 1998
287 Dulik Michał Twoja i moja Golgota Wyd.Sióstr Loretanek 2003
288 Loyola Ignacy Ćwiczenia duchowe Wyd.WAM 2004
289 Sujka Andrzej Modlimy się ze Świetą Teresą z Avili Wyd.Księży Werbistów 1996
290 Jan Paweł II Modlitwy do Matki Bożej Jasnogórskiej…. Corda Cordi 1982
291 Niewęgłowski Wiesław Różaniec nowego wieku Gaudium 2003
292 Nouwen Henri Serce mówi do serca Wyd.Księży Werbistów 1995
293 Dembowski Bronisław Maranatha 0
294 Tydzień Powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan Rada Episkopatu ds Ekumenizmu 1999
295 Oto Matka Twoja 0
296 Richaud P. Pan blisko jest Kat.Ośr.Wyd.WERITAS 1977
297 Tymoteusz Ks. Panie Mój /modlitewnik/ Wyd.śióstr Loretanek 1979
298 Torkington Dawid Peter Calvay Pustelnik „W drodze” 1997
299 Chapman John Listy o modlitwie Wyd.Benedyktynów 1997
300 Wilfrid Stinissen Imię Jezus Jest w Tobie/o modlitwie nieustannej/ „w drodze” 2002
301 Augustyn Józef Kwadrans szczerości Wyd.Maszachaba 1998
302 Augustyn Józef Kwadrans szczerości Wyd.Maszachaba 1992
303 Lapple Alfred Powróćmy do modlitwy Wyd.Maszachaba 1991
304 Mazurkiewicz Piotr Drzewo na pustkowiu . Modlitwa tygodnia na ca ly rok Wyd. salezjańskie 1996
305 Rooney Lucy Jak rozmawiać z Bogiem Wyd.Maszachaba 1991
306 Schubert Linda Godzina przemiany. Metoda modlitwy, która może zmienić twoje życie Wyd. Księży Marianów 1993
307 Żuk Marian Boże Ciało – liturgia procesji eucharystycznej i do Najśw. Serca Pana Jezusa Warmińskie Wyd. Diecezjalne 1995
308 Gamboso Vergilio Życie św. Antoniego Wyd, św. Antoniego 1995
309 Świety Benedykt z Nursji – Reguła, żywot, komentarz Wyd.OO Benedyktynów 1979
310 Mazurek Adam Beatyfikacja ks. Augusta Czrtoryskiego. Błogosławiony książe Oficyna Wydaw. Adam 2004
311 Kafel Salezy Antologia Mistyków Franciszkańskich – wiek XIII tom 1 Wyd. ATK 1985
312 Kafel Salezy Antologia Mistyków Franciszkańskich – wiek XIII – XIV tom 2 Wyd. ATK 1986
313 Kafel Salezy Antologia Mistyków Franciszkańskich – wiek XIV tom 3 Wyd. ATK 1987
314 Auffray Augustyn Święty Jan Bosko Wyd. Salezjańskie 2001
315 Auffray Augustyn Święty Jan Bosko Wyd. Salezjańskie 1977
316 Dorfler Peter Ksiądz Bosko – Przyjaciel młodzieży – Król łobuzów Wyd. Salezjańskie 2000
317
318 Bieszczad Antoni Oto Człowiek – Błogosławiony Ks. Władysław Findysz Krośnieńska Of.Wyd. 2005
319 Cruz Joan Cuda Eucharystyczne Exster 1995
320 Rossard Andre Pamiętajcie o miłości PAX 1996
321 Sujka Andrzej Święta Siostra Faustyna Kowalska -Sekretarka Bożego Miłosierdzia Wyd.M 2002
322 Rychlińscy Urszula Tomasz Jak Mały Pan Jezus z Szymonem Wędkował Święty Paweł 2005
323 Orchowski Józef Święta Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie Prodoks 2002
324 Jan od Krzyża Droga na Górę Karmel Wyd.OO Karmelitów Bosych 1948
325 Jan od Krzyża Dzieła Wyd.OO Karmelitów Bosych 1995
326 Poinsenet Marie Stromą ścieżką-Święty Jan od Krzyża Wyd.OO Karmelitów Bosych 1991
327 Tonnelier Constant Święty Jan od Krzyża /Rekolekcje/ Wyd.M 1997
328 Labudda Alfons Błogosławiony Brat Grzegorz-Bolesław Frąckowiak SVD Werbinum 1999
329 Szafrańska Amelia /red./ Święty Maksymilian Maria KOLBE-myśli i rozważania PAX 1982
330 Canonizzazione del Beato Massimiliano Maria Kolbe Sacerdote Martire 1982
331 Villepelee Jean Śladami Ojca Kolbego Wyd. OO Franciszkanów 1979
332 Tomasz a Kempis Cztery medytacje Wyd. Znak 2001
333 Ledóchowska Urszula Jesteś nieśmiertelna Ojczyzno ukochana – Polsko moja Wyd Sióstr Urszulanek 1989
334 Ireneusz z Lyonu Chwałą Boga żyjący człowiek Wydawnictwo „m” 1999
335 Meersch Maxence Małą Święta Teresa – Proboszcz z Ars PAX 1959
336 Pelczar Józef Życie Duchowe tom1 Wyd. św. Stanisława 2003
337 Pelczar Józef Życie Duchowe tom1 Wyd. św. Stanisława 2003
338 Kabate Eugeniusz Tajemnica Ojca Pio Kopia-Pozkal 1999
339 Negrisolo Attilio Tajemnica Ojca Pio Wyd. WAM 2000
340 Burchacka Irena Ojciec Pio. Stygmatyk – Mistyk – Cudotwórca Oficyna Wyd. Adam 1996
341 Ryłko Henryk Pielgrzym (bł. Rafał od Świetego Józefa) Józef Kalinopwski Ośr. Duchowości Karmelitańskiej 1988
342 Popiełuszko Jerzy Cena Miłości Ojczyzny 1984
343 Lewek Antoni Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Symbol ofiar komunizmu Wyd. Arch. Warszawskiej 1995
344 Nguyen van Thuan Droga nadziei Księgarnia św. Jacka 2002
345 Stein Edyta Wiedza Krzyża. Studium o św. Janie od Krzyża Wyd. OO Karmelitów Bosych 1994
346 Suzo Henryk Życie W drodze 1990
347 Matka Teresa Wszystko zaczyna się od modlitwy – Rozważania o życiu duchowym wyznawców wszystkich wiar Prószyński i S-ka 1999
348 Devananda Angelo Na każdy dzień – Myśli Matki Teresy Verbinu,m 1984
349 Teresa od Dzieciątka Jezus Dzieje Duszy Wyd. OO Karmelitów Bosych 1988
350 Fishback Powers Margaret Ślady na piasku Zysk 1997
351 Kołodziej Beata Jezu Ufam Tobie eSPE 2002
352 Chesterton Gilbert Święty Tomasz z Akwinu PAX 1959
353 Szymański Stanisław W służbie bożego miłosierdzia Zgr.Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 1983
354 Szymański Stanisław W służbie bożego miłosierdzia Zgr.Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 1983
355 Ryszka Czesław Stygmatycy Of. Wydawnicza 4K 1992
356 Górny Jan Święty Wojciech 997-1997 Kuria Metropol. Olsztyn 1997
357 Śmigiel Kazimierz U grobu Świętego Wojciecha Wyd. TUM 1997
358 Życiewicz Tadeusz Święty Wojciech Warmińskie Wyd. Diecezjalne 1996
359 Lewandowski Jerzy Naród w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wyd. Archid. Warszawskiej 1989
360 Peszkowski Zdzisław Ojciec. Wspomnienie o Stefanie Kardynale Wyszyńskim Orchard Lake 1987
361 Wyszyński Stefan Prymat człowieka w ładzie społecznym Odnowa 1976
362 Wyszyński Stefan Duch pracy ludzkiej Księgarnia św. Wojciecha 1957
363 Ruciński Tadeusz Ojcze Nasz Ty Mnie Znasz Wydawnictwo Siostr Loretanek 2006
364 Wyszyński Stefan Kromka Chleba – wybór myśli i aforyzmów z kazań Księża Marianie 0
365 Wyszyński Stefan Boży Świat Soli Deo 1992
366 Wyszyński Stefan Miłość na codzień cz. II Pap. Inst. Studiów Kościelnych 1971
367 Wyszyński Stefan Miłość na codzień cz. I Wyszyński Stefan kard. 1971
368 Barczyński Paweł Jak anioły pomagały dzieciom WAM 2005
369 Wyszyński Stefan Duch pracy ludzkiej Soli Deo 1991
370 Wyszyński Stefan Zapiski więzienne Edition du Dialogue 1982
371 Wyszyński Stefan Zapiski więzienne Soli Deo 1995
372 Wyszyński Stefan Dzieła zebrane tom 1 (1949-1953 Soli Deo 1991
373 Pach Jan Maryjne dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia do użytku wew. 1985
374 Raina Peter Kardynał Wyszyński- Droga na stolicę Wyd. Książka Polska 1993
375 Raina Peter Kardynał Wyszyński – Losy więzienne Wyd. Książka Polska 1994
376 Raina Peter Kardynał Wyszyński – Czasy Prymasowskie 1956-1961 Wyd. Książka Polska 1994
377 Raina Peter Kardynał Wyszyński -Czasy Prymasowskie 1962-1963 Wyd. Książka Polska 1994
378 Raina Peter Kardynał Wyszyński – Czsy Prymasowskie 1964-1965 Wyd. Książka Polska 1996
379 Raina Peter Kardynał Wyszyński -Orędzie Biskupów a Reakcja Władz Wyd. Książka Polska 1995
380 Raina Peter Kardynał Wyszyński – Konflikty roku milenijnego 1966 Wyd. Książka Polska 1998
381 Raina Peter Kardynał Wyszyński – Czasy Prymasowskie 1967-1968 Wyd. Książka Polska 1998
382 Micewski Andrzej Kardynał Wyszyński – Prymas i Mąż Stanu Edition du Dialogue 1982
383 Anna Świadkowie Bożego Miłosierdzia Wyd. WAM 1997
384 ABC Chrześcijanina -Mały słownik Verbinum 1996
385 Augustyn Józef Kwadrans Szczerości Wydawnictwo „m” 1998
386 Augustyn Józef W chwili bezradności Wydawnictwo „m” 1993
387 Biesinger Albert Jak rozmawiać z dzieckiem o Bogu? Wyd. WAM 1998
388 Bosmans Phil TAK powiedziane Życiu Wyd. „Cor Apertum” 1992
389 Bosco Teresio Szukanie i służba Wyd. Księży Marianów 1982
390 Bosowski Andrzej Po drugiej stronie smutku APOSTOLICUM 1996
391 Bukowski Kazimierz, Tischner Jan Aby budować dom na Skale Księgarnia św. Wojciecha 1978
392 Budzyński Stefan Między wiarą a zwątpieniem Oficyna Wyd. ADAM 1998
393 Boulad Henri Któregoś dnia Jezus… Dwanaście współczesnych przypowieści Wyd. WAM 1998
394 Budzyński Stefan Stygmatyczka Katarzna Szymon Oficyna Wyd. ADAM 1992
395 Carol Antoni Inżynieria miłości M&M Euroeditors 1997
396 Cattaneo Arturo …i żyli długo i szczęśliwie APOSTOLIKUM 2001
397 Chabanis Christian Smieć – kres czy Początek PAX 1987
398 Congar Yves Moim Braciom cerf – KAIROS 1998
399 Crawley Mateo Oblicze Miłości Wyd. OO Karmelitów Bosych 1968
400 Niewęgłowski Wiesław (red.) Czym jest dla mnie Msza Święta – Ankieta Duszpasterska Wyd. Archidiecezji Warszawskiej 1988
401 Dąbska Anna Pozwólcie ogarnąć się miłości 0
402 McDowell Josh Jego Obraz … Mój Obraz TKEGH 1991
403 Dobson James Uparte dziecko. Od narodzin do wieku młodzieńczego AlfaOmega 1978
404 Fenigsen Ryszard Eutanazja. Śmierć z wyboru W drodze 1991
405 Fijałkowski Włodzimierz Dar rodzenia PAX 1983
406 Glemp Józef Na Skałce – na Opoce Soli Deo 1991
407 Grandis Robert Miłość przebacza Wyd. Księży Marianów 1994
408 Grun Anselm Nie bądźmy dla siebie bezwzględni Wyd. Diecezji Wrocławskiej 1998
409 Giutton Jean Czy wierzyć w Niebo, czy nie wierzyć ? Wyd. WAM 1996
410 Giertych Maciej Zagrożenia duchowe Michalineum 1993
411 Guitton Jean Ewangelia w moim życiu PAX 1980
412 Grabowski Marian Na obrzeżach sacrum. Szkice o religii, nauce … W drodze 1995
413 Góra Jan Gość Wiecznego Domu. O Romanie Brandstaetterze W drodze 1990
414 Stopierzyńska Irena Ciekawość Nieba, ciekawość Ziemii. Rozmowy ze Stanisławą Grabską Biblioteka „Więzi” 2000
415 Hass Johannes Siedem Dni z Edytą Stein Verbinum 2000
416 Hogan Frances Przebaczenie – chwałebne Oblicze Miłości Wydawnictwo „m” 1994
417 Han-Ilgiewicz Natalia Dziecko w konflikcie z rodziną Nasza Księgarnia 1969
418 Kamiński Krzysztof Ojciec Andrzej Czesław Klimuszko – Franciszkanin z Elbląga Wyd. LTW 0
419 Kant Bronisław Zanim będzie za późno Wyd. Salezjańskie 1991
420 Knabitt Leon O radości Wyd. „ZNAK” 2004
421 Knabitt Leon Najważniejszy dzień mojego życia eSPE 2005
422 Krakiewicz Stanisław Aby byłi Jedno Zj. Kościół. EwangelicznyK 1975
423 Kushener Harold Gdy wszystko to jeszcze nie dość Verbinum 1995
424 Kushener Harold Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom Verbinum 1994
425 Kushener Harold Komu potrzebny jest Bóg Verbinum 1994
426 Kowalczyk Dariusz Między Dogmatem a Herezją Biblioteka „Więzi” 2003
427 Kluz Stanisław Niekoniecznie z ambony Wyd. ZNAK 1963
428 Lapple Alfred Powróćmy do modlitwy Wydawnictwo „m” 1991
429 Lewis Clive Rozwód ostateczny Wyd Misjonarz Klaretynów 1994
430 Lewis Clive Problem cierpienia Wyd. Areopag 1995
431 Lewis Clive Cztery miłości PALABRA 1993
432 Lach Jan Dłużnicy miłości. Egzegeza wybranych tekstów Pawłowych Wyd. ATK 1994
433 Łuczak Henryk Od religii do wiary Wyd. Salezjańskie 1990
434 Grabska Stanisława Człowiek wobec Trójcy świętej Biblioteka „Więzi” 1990
435 Macaulay Susan Ten drogocenny dar… Wyd. Słowo i Życie 1992
436 Madinger Herbert Zaprawdę powiadam wam Michalineum 1996
437 Madre Filip Kochać bez gwarancji Wydawnictwo „m” 1997
438 Bosko Teresio Mądrość serca Wyd. Księży Marianów 1982
439 Kozłowski Józej Nawrócić się aby żyć Wyd. Ośrodek Odnowy w DuchuŚw. 1997
440 Madre Philippe Skandal zła Wyd. ZNAK 1996
441 Meissner Karol Czy ty wierzysz W dodze 2002
442 Malczewska Wanda Wizje, przepowiednie, upomnienia ARKA 1998
443 Maliński Mieczysław Nasz Chleb Powszedni Wyd. TUM 1993
444 Mień Aleksander Syn Człowieczy Verbinum 1994
445 Młodzież wobec wyznań polityki prorodzinnej Wyd Dep. Spr. Rodziny 2001
446 Mieczysław Nowak W dobrych zawodach Wyd. WAW 1989
447 Napiórkowski Stanisław Jak uprawiać teologię Wyd. Archidiec. Wrocławskiej 1990
448 Nowak Cecylia W pogoni za szczęściem wyd. Polichymnia 2001
449 Nubold Elmar Przy ołtarzu Pana Wyd. Diecezjalne Pelplin 1994
450 Boulad Henri Któregoś dnia Jezus… Dwanaście współczesnych przypowieści Wyd. WAM 1998
451 Pawlukiewicz Piotr Bóg dobry aż tak. O Bożym Miłosierdziu myśli kilka Of. Wyd. Liberton 2000
452 Pałyga Jan Los afrykańskich chrześcijan 2002
453 Pawlina Krzysztof Młodzież ciągle nieznana Wyd. Siostr Loreltanek 2005
454 Lewis Clive Listy o modlitwie i moralności PAX 1980
455 Makowski Jarosław (red) Dziesięć ważnych słów. Rozmowy o dekalogu Wyd. Literackie 2002
456 Rahner Karl Bóg stał się człowiekiem Księgarnia św. Wojciecha 1978
457 Rrudnicki Zbigniew Z szuflady księdza Wyd. Księży Marianów 19961
458 Pietras Henryk Zapiski o odpowiedzialności Wyd. WAM 1994
459 Salij Jacek Świętowanie Pana Boga Wyd. ZNAK 2001
460 Salij Jacek Świętowanie Pana Boga Wyd. ZNAK 2001
461 Salij Jacek Szukającym drogi Księgarnia św. Wojciecha 1982
462 Salij Jacek Dylematy naszych czasów W drodze 1994
463 Salij Jacek Dylematy naszych czasów W drodze 1994
464 Salij Jacek Dylematy naszych czasów W drodze 1994
465 Salij Jacek Tajemnica Emmanuela dzisiaj W drodze 1989
466 Salij Jacek Wiara na co dzień W drodze 1991
467 Salij Jacek Zło, cierpienie, nadzieja W drodze 0
468 Salij Jacek Małżeństwo, rozwód, związki niesakramentalne W drodze 0
469 Salij Jacek Dekalog Księgarnia św. Wojciecha 1990
470 Matusiak Anna Samotność chciana i niechciana Wyd. eSPe 2002
471 Sauer Ralph Dzieci wobec cierpienia PAX 1993
472 Obirek Stanisław Sezon dialogu Wyd. WAM 2002
473 Simma Maria Moje przeżycia z duszami czyścowymi do użytku wew. 1996
474 Słomkowski Antoni Ku doskonałości Inst.Chrystusa Króla i Maryi Matki 1993
475 Spidlik Tomas U źródeł światłości Wyd. Księży Marianów 1991
476 Kafel Salezy Wczesne źródła Franciszkańskie . Tom 2 Źródła o sw. Franciszku i ś. Klarze Wyd. ATK 1981
477 Szerwentke Bożena Pragnę Ci pomóc… Wybór z listów i notatek do użytku wew. 1985
478 Stinissen Wilfrid Wieczność pośrodku czasu W drodze 1997
479 Speyr Adrienne Spowiedź W drodze 1998
480 Sujak Elżbieta Życie jako zadanie PAX 1978
481 Sujak Elżbieta Życie jako zadanie PAX 1978
482 Sujak Elżbieta Charyzmat zaangażowania PAX 1988
483 Szmidt Stanisław Krew nad Rio das Mostes Wyd. Salezjańskie 2000
484 Szpara Adam Nazaretanki – Siostra Eliza Malczyk nakł. własny autora 1999
485 Święcicka Hanna U progu PAX 1982
486 Thusing Wilhelm Aby wszyscy stanowili jedno Wyd.OO Karmelitów Bosych 1996
487 Tischner Józef Jak żyć Wyd. TUM 1994
488 Tokarczuk Ignacy Abp W starciu z totalitaryzmem Edition du Dialogue 1994
489 Tombak Michał Droga do zdrowia Serwis 2003
490 Toulat Jean Sztuczne poronienie – wyzwolenie czy zbrodnia? Edition du Dialogue 1978
491 Treppa Zbigniew Całun turyński – Fotografia Niewidzialnego Biblioteka WIĘZI 2004
492 Vlk Mirosław Czas dojrzewania Verbinum 1995
493 Wilkanowicz Stefan Dlaczego i jak wierzę. Nieuniknione pytania 2 Biblos 1993
494 Wilson Mercedes Mi łość i płodność Wyd. WAM 1998
495 Wilson Jan Życie po śmierci Wyd. Pelikan 1988
496 Wołochowicz Miariola i Piotr Jak w pełni wykorzystać Boży dar płciowości ? czyli seks po chrześcijańsku Wyd. Kornel Plus S.C. 2000
497 Zakrzeński Janusz Gawędy o potędze słowa Of. Wyd. ADAM 2005
498 Zięba Maciej Po szkodzie ? Przed szkodą ? O Polsce, Kapitaliźmie i kontemplacji Wyd. ZNAK 1996
499 Zwoliński Andrzej Być dobrym Wyd. Sióstr Loretanek 2001
500 Życiński Józef Język i metoda Wyd. ZNAK 1983
501 Życiński Józef Wiara wątpiących Wyd.Literackie 2003
502 Życiński Józef Osoba i miłość w kregu etyki seksualnej Biblos 1993
503 Heller M. Nieuniknione pytania Biblos 1992
504 Życiński Józef Bruderszaft z Kainem Wyd.”W drodze” 1999
505 Carter William Gniewny nastolek Wyd.Księży Marianów 1997
506 Pawlukiewicz Piotr Porozmawiajmy spokojnie o księżach Of.Wyd.”Liberton” 1997
507 Barry William Wsłuchać się się w Boga /modlitwa i rozeznanie/ Wyd.Ks.Marianów 1994
508 Shelmon Barbara Uzdrawianie wewnętrzne człowieka Wyd.Ks.Marianów 1991
509 McKenna Briege Abyście wierzyli Wyd.Ks.Marianów 1991
510 Martin Ralph Powróci Chrystus Pan Wyd.Ks.Marianów 1991
511 Kosicki George Walka Duchowa Wyd.Ks.Marianów 1992
512 Ranaghan Kevin W mocy Ducha Świetego Wyd.Ks.Marianów 1993
513 McManus Jim Uzdrawiająca moc sakramentów Wyd.Ks.Marianów 1990
514 De Grandin Robert Uzdrowienie przez Eucharystię Wyd.Ks.Marianów 1994
515 Faricy Robert Dar kontemplacji i rozeznania Wyd.Ks.Marianów 1990
516 Movilla Secundino Od katechumenatu do wspólnoty PAX 1990
517 Perz Roman Przed nami sakrament małżeństwa Wyd.Kurii Biskupiej 1988
518 Piętowski Wojciech Otwórzcie drzwi Chrystusowi i człowiekowi Warmińskie Wyd.Diecezjalne 1983
519 Pospiszyl Kazimierz O miłości ojcowskiej Inst.Wyd.CRZZ 1976
520 Salij Jacek Wojna o pokój Wyd.”M” 2003
521 Półtawska Wanda Samo Życie Święty Paweł 1994
522 Pulcyn Tadeusz Powracające pytania Wyd.Arch.Warszawskiej 1988
523 Rahner Karl Mój problem PAX 1985
524 Burczycka-Wożniak Marzena Reportażu stamtąd nie będzie /rozmowy z biblistą „W drodze” 1995
525 Grabowscy Magdalena i Wiesław Zanim wybierzesz…./przygotowanie do życia w rodzinie/ AND Sp.z o.o. 1993
526 Hallesby Ole Sumienie „Zwiastun” 1982
527 Sommet Jacgues Konflikty i pojednanie Oficyna Przeglądu Powszechnego 1992
528 Kushner Harold Gdy wszystko to jeszcze nie dość Verbinum 1995
529 Cuda Jerzy ABC Chrześcijanina Ks.Św.Jacka 1990 1990
530 Mc Dowell Josh Ucałowania Tata AlfaOmega
531 Fijałkowski Włodzimierz Seks okiełznany Wyd.Księg.Archidiec. 1991
532 Wezwanie do zycia w duchu błogosławieństw Wyd.Compu Soft 1998
533 Zawierzyć miłości Wyd.Compu Soft 1998
534 Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci… Wyd.Compu Soft 1998
535 Main John Chrześcijańska medytacja Wyd.Tyniec 1992
536 Grun Anselm Post Wyd.Tyniec 1980
537 Merton Thomas Życie w milczeniu Wyd.Tyniec 1995
538 Merton Thomas Życie i świętość Wyd.Tyniec 1994
539 Rostworowski Piotr Wierność łasce Wyd.Tyniec 1996
540 Biela Sławomir Komunia życia z Maryją jako otwieranie się na miłosierną miłość Odkupiciela Wyd.Arch.Warszawskiej 1996
541 Rostworowski Piotr Świadectwo Boga Wyd.Tyniec 1996
542 Bianchi Enzo Przemodlić słowo Wyd.Tyniec 1998
543 Grun Anselm Modlitwa jako spotkanie Wyd.Tyniec 1996
544 Grun Anselm Droga pustyni Wyd.Tyniec 1996
545 Grun Anselm Potrzeba milczenia Wyd.Tyniec 1996
546 Ruppert Fidelis Chrystus w bracie Wyd.Tyniec 1998
547 Martin Ralph Głód Boga PAX 1982
548 Aleksandrowicz Julian Sumienie ekologiczne Wiedza Powszechna 1979
549 Synod Biskupów Deklaracja-abyśmy byli świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił 1992
550 Kongregacja ds. Inst. Życia Konsekrowanego Życie braterskie we wspólnocie Apostolicum 1994
551 Tuchle Herman Historia Kościoła t.3 /1500-1715/ PAX 1986
552 Danielou Jean Historia Kościoła t.1 do roku 600 PAX 1986
553 Aubert Roger Historia Kościoła t.5 /1848 do czasów współczesnych/ PAX 1985
554 Białowąs Michał Sprawy do zapamiętania Parafia Św.Mikołaja Nowa Ruda 2000
555 Bosowski Andrzej Nieznanemu Bogu Ofic.Wyd.-POligraf.”Adam” 1998
556 Carretto Carlo Listy z pustyni Wyd.Księży Marianów 1989
557 Carretto Carlo Listy z pustyni PAX 1978
558 Dobraczyński Jan Kościól w Chochołowie PAX 1954
559 Hennelowa Józefa ..i dzień się już nachylił wyd.Znak 1980
560 Jędraszewski MArek Obrazki z Pniew Pallotinum 1992
561 Kossak Zofia Przymierze PAX 1996
562 Marshall Eric Listy dzieci do Pana Boga PAX 1978
563 O św. Dominiku i jego rodzinie W drodze 1990
564 Pasierb Jerzy Skrzyżowanie dróg Pallottinum 1989
565 Pasierb Jerzy Gałęzie i liście Pallottinum 1985
566 Palto Piera Tajemnica pięciu chlebów PAX 1990
567 Ruciński Tadeusz Spotkał ktoś Jezusa Księgarnia św. Jacka 1987
568 Brat Roger Niech twoje święto trwa bez końca PAX 1982
569 Sienkiewicz Henryk Quo Vadis Wyd. GREG 0
570 Szelburg Zarembina Ewa Imię jej Klara PAX 1973
571 Zieliński Zygmunt Papiestwo i Papieże dwóch ostatnich wieków PAX 1999
572 Papież Jan XXIII Encyklika „Pacem in terris” Societe d’Edition Internationales 1964
573 Papież Jan XXIII Encyklika „mater et Magistra Societe d’Edition Internationales 1963
574 Algisi Leon Jan XXIII Biblioteka „Więzi” 1964
575 Blet Pierre PiusXII i druga wojna światowa w tajnych archiwach watykańskich Księgarnia św. Jacka 2000
576 Guitton Jean Dialogi z Pawłem VI Pallottinum 1969
577 Papież Paweł VI Encyklika „Populorum progresio” Edition du Dialogue 1968
578 Papież Paweł VI Adhortacja apostolska „Evangell nuntiandi” Wydz. Nauki Kurii Metropol. Warszawskiej 1997
579 Ratzinger Józef Raport o stanie wiary Michalineum 1986
580 Ratzinger Józef Raport o stanie wiary Michalineum 1986
581 Ratzinger Józef Patrząc na Chrystusa Wydz. Nauki Kurii Metropol. Warszawskiej 1991
582 Ratzinger Józef Wprowadzenie w chrześcijaństwo Wyd ZNAK 1994
583 Ratzinger Józef Duch liturgii Christianitas 2000
584 Ratzinger Józef Droga Paschalna eSPe 2001
585 Ratzinger Józef Obrazy Nadziei – wędrówki przez rok ,kościelny Ksiegarnia św. Wojciecha 1996
586 Ratzinger Józef Eschatologia śmierć i życie Ksiegarnia św. Wojciecha 1984
587 Ratzinger Józef Śmierć i życie wieczne PAX 1986
588 Ratzinger Józef Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata Wydwnictwo „m” 2001
589 Ratzinger Józef Raport o wierze Wyd. św. Andrzeja Boboli 1986
590 Wojtyła Karol Miłość i odpowiedzialność Wyd. TN KUL 2001
591 Wojtyła Karol Miłość i odpowiedzialność Wyd. TN KUL 1980
592 Wojtyła Karol Promieniowanie ojcostwa Teatr Rozmaitości 1983
593 Svidercoschi Gian Historia Karola Wojtyły Wydawnictwo „m” 2004
594 Boniecki Adam Kalendarium życia Karola Wojtyły Wyd. ZNAK 1983
595 Wojtyła Karol Aby Chrystus się nami posługiwał Wyd. ZNAK 1979
596 Maliński Mieczysław Wezwano mnie z dalekiego kraju 1983
597 Michalak Henryk Ja syn polskiej ziemi Wyd. „Pod Krzyżem” 1998
598 Jan Paweł II Człowiek niezwykłej miary. Wyd. Archidiec. Warszawskiej 1984
599 Longford Lord Pope Iohn paul II Michael Joseph/Rainbrid 1981
600 Podsiad Antoni Pierwsze dni pontyfikatu Jana Pawła II PAX 1979
601 Poupard Paul Ten Papież jest darem Boga Księgarnia św. Jacka 2002
602 Nowakowski Tadeusz W bagażniku Jego Świątobliwości Polska Fundacja Kulturalna 1981
603 Ryszka Czesław Papież końca czasów Of. Wydawnicza 4K 1995
604 Labo Sebastian Zamach na papieża w świetle Fatimy i cieniu jednej rewolucji Pro Fratribus 1983
605 Frossard Andre Nie lękajcie się – rozmowy z Janem Pawłem II Libreria Editrice Vaticana 1992
606 Kietliński Henryk Moje dialogi z Janem Pawłem II Apostolicum 0
607 Jan Paweł II Autobiografia Wyd. Literackie 2005
608 Jan Paweł II Mężczyzną i niewiastą stworzył ich RW KUL 1981
609 Jan Paweł II Mężczyzną i niewiastą stworzył ich RW KUL 1999
610 Jan Paweł II Mężczyzną i niewiastą stworzył ich RW KUL 1999
611 Jan Paweł II Mężczyzną i niewiastą stworzył ich RW KUL 1998
612 Jan Paweł II Mężczyzną i niewiastą stworzył ich RW KUl 1998
613 Jan Paweł II Dar i Tajemnica Wyd. WAM 1996
614 Jan Paweł II Przekroczyć próg nadziei RW KUL 1994
615 Braun-Gałkowska Maria Nauczanie Jana Pawła II o kobietach Podkom. Episkop. ds Duszp. Kobiet 1989
616 Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II tom 2 Libreria Editrice Vaticana 1986
617 Jan Paweł II Jutrznia. Poranna modlitwa Kościoła. Pierwszy tydzień Wyd. Ksęży Marianów 2003
618 Jan Paweł II Jutrznia. Poranna modlitwa Kościoła. Drugi tydzień Wyd. Ksęży Marianów 2003
619 Gugliermoni Luigi Z Janem Pawłem II w oczekiwaniu Wielkanocy Wyd. SALWATOR 2001
620 Jan Paweł II Une annee avec Marie – meditations quotidiennes Desclee de Brouwer 1985
621 Janiak Edward W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki Veritatis Splendor Pap.ieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu 1994
622 Jan Paweł II Encykliki i Adhortacje !979 – 1981 PAX 1983
623 Jan Paweł II O życiu zakonnym Pallottinum 1984
624 Jan Paweł II Adhortacja Ecclesia In Europa Pallottinum 2003
625 Jan Paweł II Rzeczy Ostateczne Pallottinum 1999
626 Jan Paweł II Posynodalna adhortacja Paetores gregis O biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa dla nadziei świata Wydawnictwo „m” 2003
627 Jan Paweł II Posynodalna adhortacja Vita consekrata Biblioteka „Niedzieli” 1996
628 Jan Paweł II Posynodalna adhortacja Vita consekrata APOSTOLICUM 1996
629 Jan Paweł II Posynodalna adhortacja Vita consekrata APOSTOLICUM 1996
630 Jan Paweł II Encyklika Fides et ratio O relacjach między wiarą a rozumem Pallottinum 1998
631 Jan Paweł II Novo Millennio Ineunte Centr. Duszpasterstwa Arch. Warszaw. 2000
632 Jan Paweł II Fides et ratio Wyd. TUM 1998
633 Jan Paweł II Centisimus annus Wyd. TUM 2000
634 Jan Paweł II Redemptoris missio Wyd. TUM 1995
635 Jan Paweł II List apostolski – O swiętowaniu Niedzieli Pallottinum 1998
636 Jan Paweł II List apostolski – O swiętowaniu Niedzieli Pallottinum 1998
637 Jan Paweł II Pallottinum Pallottinum 1981
638 Jan Paweł II Pallottinum Pallottinum 1981
639 Majcher Edward Zadania wychowawcze Roku Młodzieży wg wskazań Ojca Świetego Jana Pawła II Wydz. Nauki Kurii Metropolitalnej Warszawskiej 1985
640 Tomiak Henryk Zaproszenie do laboratorium wiary – XV Światowy Dzień Młodzieży Wyd. Sióstr Loretanek 2001
641 Jan Paweł II De la Pologne Natale au Vaticano SIPA-PRESS 0
642 Jasnogórski Pielgrzym – Jan Paweł II Nakładem Paulimów 1983
643 Maliński Mieczysław Papież spraw ludzkich Wyd. Interpress 1983
644 Maliński Mieczysław Pontyfikat Jana Pawła II 1978-1983 Księgarnia św. Wojciecha 1987
645 Jan Paweł II – wybrane pisma i wypowiedzi do 1979 roku Wyd. Rady Prymas. Budowy Kościołów W-wy 1979
646 Bóg jest Miłością – VII pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny Wydział Duszpasterki Kurii Metropolitalnej 1999
647 Bernstein Carl Jego Świątobliwość Jan Paweł II i nieznana historia naszych czasów AMBER 1997
648 Czyńcie to na moją pamiątkę – trasa III pielgrzymiej wędrówki Ojca Swiętego przez Polaskę Editions du Dialogue 1988
649 W 25 roku pontyfikatu Jana Pawła II Wyd. Biały Kruk 2003
650 Śladami Jana Pawła II. 25 lat pontyfikatu – 102 pielgrzymki największego Pątnika świata Dom Wydaw. „Rafael” 20032
651 Źródło nadziei – Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny 2002 Wyd. Biały Kruk 2002
652 Wojtyła Karol Pieśn o Bogu Ukrytym Wyd. Biały Kruk 0
653 Pielgrzymka do Ojczyzny – Przemówienia i homilie Oca Świętego Jana Pawła II PAX 1979
654 Webster Norman The Pope in Poland – Nine days that warmed the world The Glob and Mail 0
655 W pielgrzymce do ojczystej ziemi Edition du Dialogue 1980
656 Jan Paweł II Nauczanie społeczne – Pielgrzymka do Polski 1979 Ośrod. Dok. i Studiów Społecznych 1982
657 Jan Paweł II Nauczanie społeczne – Pielgrzymka do Polski 1979 Ośrod. Dok. i Studiów Społecznych 1982
658 Dekalog – Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II – IV Pielgrzymka do Ojczyzny Wyd. Diecezjalne Pelplin 1991
659 Jan Paweł II Moja moc z was – Ojciec Święty do Chorych Instytut Prymasowski Ślubów Narodu 1986
660 Peszkowski Zdzisław Diariusz Drugiej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski Dom Polski Jana Pawła II 1083
661 Jan Paweł II Pokój Tobie, Polsko – Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyznyw PAX 1984
662 Wojdecki Waldemar Ojciec Święty Jan Paweł II ponownie w Warszawie WAW 1983
663 Jan Paweł II Pokój tobie Polsko! Ojczyzno moja! Libreria Editrice Vaticana 1983
664 Jan Paweł II Pokój tobie Polsko! Ojczyzno moja! Libreria Editrice Vaticana 1983
665 Jan Paweł II Pokój tobie Polsko! Ojczyzno moja! Libreria Editrice Vaticana 1983
666 Jan Paweł II Pokój tobie Polsko! Ojczyzno moja! Libreria Editrice Vaticana 1983
667 Jan Paweł II Pokój tobie Polsko! Ojczyzno moja! Libreria Editrice Vaticana 1983
668 Jan Paweł II Pokój tobie Polsko! Ojczyzno moja! Libreria Editrice Vaticana 1983
669 Jan Paweł II Pokój tobie Polsko! Ojczyzno moja! Libreria Editrice Vaticana 1983
670 Maliński Mieczysław O was i dla was – Trzecia wizytaJana Pawła II w kraju Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1987
671 Jan Paweł II Mówię o was i za was – Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny Wyd. Pelikan 1988
672 Jan Paweł II Bogu Dziękujcie Ducha nie gaście – program czwrtej pielgrzymki do Ojczyzny Kuria Metropolitalna Warszawska 1991
673 Jan Paweł II Chrystus Wczoraj, dziś i na wieki – V pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny Kuria Metropolitalna Warmińska 1997
674 Jan Paweł II Pielgrzymka do Ojczyzny -31 maja 10 czerwca 1997 r. Kuria Metropolitalna w Częstochowie 1997
675 Jan Paweł II Bogu Dziękujcie Ducha nie gaście – program czwrtej pielgrzymki do Ojczyzny Kuria Metropolitalna Warmińska 1997
676 Czekański Marek (red) Pielgrzymka do Ojczyzny ’99 Ojca Świętego Jana Pawła II – przewodnik APOOSTOLICUM 1999
677 Jan Paweł II Poska 1999 – Przemówienia i homilie Michalineum 19991
678 Jan Paweł II Bóg bogaty w Miłosierdzie – Jan Paweł II w ojczyźnie 16-19 sierpnia 2002 Wydawnictwo „m” 2002
679 Jan Paweł II Pielgrzym pokoju i nadziei Edition du Dialogue 1984
680 Jan Paweł II Jutrznia. Poranna modlitwa Kościoła. Pierwszy tydzień Wyd. Księży Marianów 2003
681 Jan Paweł II A Welcome Visitor. An appreciation in words and picturesin celebration of wisit to Britain May 28-June2 1982 1982
682 Norman st John-Stevas Pope John Paul II – His travel and mission faber and faber 1982
683 Papież Jan Paweł II – Pielgrzym wsród nas. Duszpasterska pielgrzymka do polonii w Chicago i do rodaków w Polsce Cathol. League for Religious Assistanca to Pl 1980
684 Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej – przemówienia i homilie PAX 1980
685 Corre Dominique Jan Paweł II w Irlandii i w Ameryce Ed. Dominqu7e le Correw 1979
686 Jan Paweł II w Ameryce Łacińskiej – przemówienia i homilie PAX 1980
687 Peszkowski Zdzisław Papież Jan Paweł II wsród swoich Centrum Jana Pawła II USA
688 Il Papa in Messico La conferenca di Puebla czasopismo 1979
689 Jan Paweł II w Irlandii i Stanach Zjednoczonych PAX 1981
690 IV Synod Archidiecezji Warszawskiej WAW. 2003
691 II Synod Plenarny (1991-1999) Pallttinum 2001
692 Deklaracja -Abyśmy byli świadkami Chrystusa który nas wyzwolił – Synod Biskupów Kuria Metropolitalna Warszawska 1992
693 Chrystus nadzieją Europy – Środkowoeuropejski Dzień Katolików Księgarnia św. Jacka 2003
694 II Krajowy kongres Eucharystyczny – pomoce liturgiczne Pallottinum 1987
695 Abba, Ojcze – Oficjalny dokument Papieskiego Komitetu Obchodów Jubileuszu Roku 2000 Księgarnia św. Jacka 1998
696 Koszorz Antoni (red) Misje odnawiają Kościól – III Krajowy Kongres Misyjny Papieskie Dzieła Misyjne 1999
697 Bóg, Ojciec Miłosierdzia Księgarnia św. Jacka 1998
698 Napierała Stanisław II Krajowy Kongres Eucharystyczy – pomoce teologiczno- duszpasterskie dla parafii Księgarnia św, awojciecha 1987
699 III Krajowy Kongres Eucharystyczny – Pozostań, Panie w naszych rodzinach 2005
700 III Krajowy Kongres Eucharystyczny – Pozostań, Panie w naszych rodzinach 2005
701 Sobór Watykański II – Konstytucja duszpasterska o kościele w świecie współ czesnym (gaudium et spes) Wrocławska Księgarnia Archdiecezjalna 1985
702 Nosowski Zbigniew Dzieci Soboru zadają pytania – Rozmowy o Soborze Watykańskim IIa Biblioteka „Więzi” 1996
703 Bejze Bohdan (red.) Modlitwa i praca Wydawnictwo Siośtr Loretanek 1981
704 Bielski Tadeusz Synopsa tekstów Soboru Watykańskiego II Pallottinum 1970
705 Orszulik A. Spis duchowieństwa dziecezjalnego i zakonnego w Polsce 1979 Pallottinum 1980
706 Rouba Bogumiła Pielęgnacja światyni Toruńskie wyd. Diecezjalne 2000
707 Humeński Julian (red) Udział Kapelanów wojskowych w drugiej wojnie światowej Wyd. ATK 1984
708 Pałyga Jan Proboszcz niezwykłej Parafii Pallottinum 1990
709 Niszczota Emilia Ojciec wszyskich poszukujących Of. Wydawnicza ADAM 1988
710 Gunther Bonifacius Szatan istnieje naprawdę Wyd. Weris 1995
711 Duś Marian (red) Drogi Kapłańskiego Zycia -Księga jubileuszowa dwudziestopięcioletnie posługi pasterskiej Biskupa Władysława Miziołka Wyd.Archidiecezji Warszawskiej 1996
712 Pryszmot Jan Ukryta Stygmatyczka – siostra Wanda Boniszewska (1907-2003) Fudacja „Nasza Przyszłość” 2004
713 Brat Efraim Marta Robin. Toco o niej wiem ESPe 2004
714 Kowalczyk Julian Czcigodny Sługa Boży ze Spiszu – Pallotyn Józef Stanek 1994
715 Strzałkowska Inez Matka Maria Franciszka Siedliska od Pana Jezusa, Dobrego Pasterza 0
716 Warszewski Roman Ojciec nadziei/Życie Ks.E.Szeligi/ Tower Press 2000
717 Sporniak Artur Autoboigrafia-z Ojcem Joachimem Badenim rozmawiają Artu Sporniak i JAn Strzałka Wyd.Literackie 2004
718 Piotrowski Stefan Miał w sobie coś z rzołnierza… Kochał kapłaństwo Kuria Metropolitalna Warszawa 1997
719 Rzeszewski Marian Kaznodziejstwo PAX 1957
720 Bejze Bohdan Chrześcijanie tom 9 Wyd. ATK 1982
721 Bejze Bohdan W kierunku chrześcijańskiej kultury . W dwudziestą rocznicę śmierci Biskupa Michała Klepacza Wyd. ATK 1978
722 Olszewski Franciszek (red) Regnet Deus – Pięćdziesięciolecie kapłaństwa Księdza Biskupa Jerzego Modzelewskiego Kuria Metropolitalna Warszawa 1978
723 Kurzela Piotr Głosić Ewangelię nadziei – Program duszpasterski 2004/2005 Kuria Metropolitalna Warszawa 2004
724 Monnerjahn E.. Szensztad Wyd. Patris 1992
725 Dziubiński Zbigniew Salezjanie a sport Salezjańska Org. Sport. 1998
726 Maliński Mieczysław Pielgrzym pokoju i nadziei Editions du Dialogie 1984
727 Rybicki Romuald Bracia Serca Jezusowego Kuria Metropolitalna Warszawa 1992
728 Martusewicz Noela Czcigodna Służebnica Boża Maria od Pana Jezusa, Dobrego Pasterza – Franciszka Siedliska Wyd. Siostry Najsw. Rodziny z Nazar. 1987
729 Wyszyński Stefan kard. Nasz Ojciec Ksiądz Władysław Korniłowicz Wyd. Sióstr Loretanek 1980
730 Frossard Andre Nie lękajcie się – Rozmowy z Janem Pawłem II Libreria Editrice Vaticana 1982
731 Lustiger Jean Wybór Boga Wydawnictwo ZNAK 1992
732 Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów Libreria Editrice Vaticana 0
733 Pałyga Jan Rwanda, czas apokalipsy – czas nadziei APOSTOLICUM 1998
734 Ryłko Tadeusz Dał im moc – rozważania dla kapłanów -1 Wyd WAM 1969
735 Renik Krzysztof Podpolnicy – rozmowy z ludźmy kościoła – Litwa, Lótwa, Ukraina, Białoruś Of. Przeglądu Powszechnego 1991
736 Czugajewski Ryszard Umiłował do końca – Ksiądz Józef Stanek ps. Rudy Pallottinum 0
737 Czugajewski Ryszard Umiłował do końca – Ksiądz Józef Stanek ps. Rudy Pallottinum 0
738 Bukowiński Władysław Wspomnienia z Kazachstanu Editions spotkania 1981
739 Chomiuk Zofia Bl. Ksiądz Ignacy Kłopotowski w służbie ubogim i potrzbującym Wyd. Sióstr Loretanek 2005
740 Dobry pasterz Zeszyt 12 Formacja sumienia (Materiały dla ojców duchownych spowiedników) 1992
741 Być księdzem – być pasterzem (Pastores nr 1/98) 1998
742 Wasilewicz Alina Uśmiech księdza Alego ( dzieje Parafii w Izabelinie)
743 Musielak Leon Spod Częstochowy do Kozielska Insp. Tow. Salezjańskiego 1991
744 Stezrns Peter Ksiądz Lemennais PAX 1970
745 Davies Norman Boże Igrzysko – Historia Polski Wyd. ZNAK 1989
746 Góralski Zbigniew Urzędy i godności w dawnej Polsce Ludowa Spółdzielnia Wyd. 1983
747 Czapliński Władysław Zarys dziejów Polski do roku 1864 Wyd. ZNAK 1985
748 Kukiel Marian Dzieje Polski Porozbiorowe 1797-1921 Spotkania 1984
749 Zaremba Paweł Historia dwudziestolecia (1918-1939) tom 1 Institut Litteraire Paris 1981
750 Zaremba Paweł Historia dwudziestolecia (1918 -1939) tom 2 Institut Litteraire Paris 1981
751 Zaremba Paweł Historia dwudziestolecia (1918-1939) tom 1 Historia Institut Litteraire Paris 1980
752 Kutrzeba Stanisław Polska odrodzona Wyd. ZNAK 1988
753 Roman Dmowski Wyd. „Jestem Polakiem 0
754 Łojek Jerzy Agresja 17 września 1939 PAX 1990
755 Zieliński Zygmunt Zycie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowska 1939-1945 Osrodek Dokum. i Studiów Społecznych 1982
756 Strzembosz Tomasz Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944 PIW 1978
757 Podlewski Stanisław Wierni Bogu i Ojczyźnie Novum 1982
758 Wolfhart Edward Wspomnienia byłych Zołnierzy Armii Krajowej zamieszkałych w Australii Adelaid Brisbaine 1984
759 Domańska Regina Pawiak – kaźń i heroizm Książka i Wiedza 1988
760 Kowalski Włodzimierz Wielka Koalocja 1941-1945 tom 2 MON 1975
761 Popiel Karol Generał Sikorski w mojej pamięci Ośrodek Dok. Stud. Społ 1983
762 Stachiewicz Piotr Akcja „Koppe” MON 1982
763 Ciechanowski Jan Powstanie Warszawskie PIW 1984
764 Skibiński Franciszek Falaise KLsiążka i Wiedza 1971
765 Sumiński Tadeusz Pamiętnik żołnierzy baonu „ZOŚKA” Nasza Księgarnia 1981
766 Stachiewicz Piotr „Parasol” – dzieje oddziału do zadań specjalnych PAX 1984
767 Czugajewicz Ryszard Umiłował do końca – Ksiądz Józef Stanek ps. Rudy Pallottinum 0
768 Czugajewicz Ryszard Umiłował do końca – Ksiądz Józef Stanek ps. Rudy Pallottinum 0
769 Czugajewicz Ryszard Umiłował do końca – Ksiądz Józef Stanek ps. Rudy Pallottinum 0
770 Sebyłowa Sabina Notatki z prawobrzeżnej Warszawy Czytelnik 1985
771 Grigo Tadeusz Na górnym Czerniakowie MON 1982
772 Kledzik Maciej Królewska 16 PAX 1983
773 Poza J. 35 -lecie Stwarzyszenia Kombatantów Polskich -Koła nr 1 – Sydney 1985
774 Kamiński Aleksander Józef Grzesiak „Czarny” Biblioteka „Bratniego Słowa 0
775 Tymieniecki Bohdan Na imię jej było Lily Veritas Foundation Publication Center 1971
776 Czugajewicz Ryszard Na imię jej było Lily Wyd. MON 1984
777 Ojczyznę wolną racz nam wrócić – męczeńska droga Polaków po II wojnie światowej Wyd. Sióstr Loretanek 1998
778 Ojczyznę wolną racz nam wrócić – męczeńska droga Polaków po II wojnie światowej 1998
779 Jackowski Jan Bitwa o Polskę Inicjatywa wydawnicza „ad astra” 1993
780 Jackowski Jan Bitwa o Polskę – tom 1 – Labirynt złudzeń Inicjatywa wydawnicza „ad astra” 1997
781 Jackowski Jan Bitwa o Polskę – tom 2 – Wyrok na Boga Inicjatywa wydawnicza „ad astra” 1997
782 Jackowski Jan Bitwa o Polskę – tom 3 – Do zwycięstwa Inicjatywa wydawnicza „ad astra” 1997
783 Żochowska Maria Nasz Pamiętnik (1914-1984) Brisbane – Londyn 1979
784 Racięski Andrzej Nasze drogi w Australii 1947-1977 Wyd. Klub Karpatczyków 1978
785 Nowak-Jeziorański Jan W poszukiwaniu nadziei Czytelnik 1993
786 Piłsudski Józef Rok 1920 Wyd. Łódzkie 1988
787 Kujawski Edmunt (red) „Pochodem idziemy’ Dzieje i legendaSzkoły im. Stefana Batorego w Warszawie PIW 1993
788 Kossak Zofia Chrześcijańskie posłannictwo Polski Wyd. Consort 1997
789 Seton-Watson Hugh Między wojną a pokojem – Walka o władzę w powojennym świecie Księgarnia Polska Orbis Polonia 1963
790 Smaga Józef Narodziny i upadek imperium ZSRR 1917-1991 Wyd. ZNAK 1992
791 Lombardi Luigi Ziemia Święta Pallottinum 1990
792 Lombardi Luigi Ziemia Święta Edizioni Soprani 0
793 Ruciński Tadeusz Boże, szukamy taty i mamy Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2006
794 Jankowski Stanisław Przewodnik po Ziemi Świętej Episkopat Polski 1983
795 Bizan Marian Księga Żywa -Dziennik pielgrzymki do Ziemi Świętej InstytutPrymasowski Ślunbów Narodu 1990
796 Czerwiński Janusz Przewodnik- Dolny Śląsk Sport i Turystyka/ Muza 1999
797 Glinka Tadeusz Przewodnik – Mazowsze Sport i Turystyka/ Muza 1998
798 De Mer-Sobotkowa Katarzyna Kazimierz Dolny Prywatna Agencja Geograficzna 1996
799 Ostrowski Jan Kraków Wyd. Artystyczne i Filmowe 1992
800 Matuszczak Andrzej Małopolska południowo-zachodnia Sport i Turystyka /Muza 1991
801 Bałdowski Jan Przewodnik – Warmia , Mazury i Suwalszczyzna Sport i Turystyka /Muza 1996
802 Przewodnik po zabytkowych Kościołach Południowej Warmii Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne 1973
803 Pułtusk Nasielsk – miasta i ludzie Ludowa Spóldzielnia Wydawnicza 1968
804 Antoniewicz A. Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu tom 1 Książka i Wiedza 1969
805 Unierzyski Jerzy Poznań Wydawnictwo Poznańskie 1985
806 Łęcki Włodzimierz Przewodnik – Wielkopolska Sport i Turystyka /Muza 1997
807 Morawski Zdzisław Watykan z daleka i z bliska Książka i Wiedza 1978
808 Broż Adam Rzym i Watykan – przewodnik Edizioni Plurigraf 1982
809 Honan Mark Austria – praktyczny przewodnik Pascal 1999
810 Dunford Martin Belgia Luksemburg – praktyczny przewodnik Pascal 1996
811 McLachland Gordon Niemcy, część północna – praktyczny przewodnik Pascal 1996
812 Cook Samantha USA część wschodnia – praktyczny przewodnik Pascal 2003
813 Paryż – przewodnik „Wiedzy i Życia” Wiedza i Życie 0
814 Szewczyk Jerzy Szwecja Wiedza Powszechna 1978
815 Barsali G. Historia i Arcydzieła Pizy Bonechi Edizioni 1995
816 Buges et ses merveilles Ed. THILL s.a. 1996
817 Aue Michele La Provence MSM 1994
818 Roland Claudine La Cote d’Azur – les Alpes Mediterraneennes – Le Mercantour MSM 1996
819 Brodski Borys Skarby sztuki w Moskwie Arkady 1985
820 Francia Ennio Italien Klassische reiseziele Die Peterskirche in Rom Atlantis 1989
821 Kempa tadeusz The Monument of Polish-Australian Brotherhood in Arms Hobart 1984
822 Blacket E. Goulburn Cathedral 0
823 Nasze Chyliczki 1991
824 Dębski Kazimierz Pani Mazowsza – Czerwińsk Wyd. Salezjańskie 1996
825 Ryłko Stefan Laskami Słynący obraz Matki Boskiej w Gietrzwałdzie Wyd. św. Stanisława 1995
826 – Sanktuarium Góreckiej Pani Matki Pocieszenia Wyd. AGA 0
827 Kałków-Godów – sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Patronki Ziemi Świętokrzyskiej Wyd. AGA 0
828 Górka Klasztorna – Misterium Męki Pańskiej 0
829 Kałków-Godów – sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Patronki Ziemi Świętokrzyskiej Wyd. AGA 0
830 Steć Tadeusz Karpacz i oklice Sport i Turystyka 1968
831 Kałamacki Stanisław Stary cmentarz na Pęksowym Brzysku w Zakopanem Stanmar 0
832 Pałyga Jan Sanktuarium Kałków-Godów APOSTOLICUM 2001
833 Bania Stanisław Jasna Góra PAX 1983
834 Kowalewicz Henryk Najstarsze Historie o Częstochowskim Obrazie Panny Maryi XV iXVI wiek PAX 1983
835 Tomzik Jerzy Częstochowa CSEO itinerari 1979
836 Tomziński Jerzy Jasna Góra /Informator/ Jasna Góra 1981
837 Makulski Eugeniusz Licheń Sanktuarium Maryjne Wyd.Ks.Marianów 1997
838 Historia Sanktuarium w Licheniu Wyd.Ks.Marianów 1982
839 Rędzioch Włodzimierz Lourdes Wyd.Pallotyński Sekretariat Misyjny 1997
840 Anzulewicz Piotr Katalog prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu ranciszkanów Konwentualnych w Polsce Wyd .Niepokalanów 1979
841 Informator Archidiecezji Warszwskiej – 2001 Wyd.Archid.Warszawskiej 2001
842 Informator Archidiecezji Warszwskiej – 2002 Wyd.Archid.Warszawskiej 2002
843 Informator Archidiecezji Warszwskiej -Biskupi,Urzędy,Instytucje …. Wyd.Archid.Warszawskiej 2000
844 Informator Archidiecezji Warszwskiej -1996 Wyd.Civitas Christiana 1996
845 Katalog PArafii i Ośrodków Duszpasterskich Archidiecezji Warszawskiej Inst .Prymasowskich Ślubów Narodu 1986
846 Romaniuk Kazimierz Dzieje pomieszczen Warszawskiego Seminarium Duchownego Wyd.Rady Prymasowskiej 1988
847 Chrościcki Juliusz Kościół Wizytek PWN 1973
848 Jankowski Stanisław Sanktuarium MAryjne w Skrzatuszu Wyd.Insp.Tow.Salezjanskiego 0
849 Ballada o Światyni Opatrzności Bożej Centum Katechet.Archidiecezji Warszawskiej 2004
850 Anderson Neil Kruszący kajdany Wyd.Pojednanie 1992
851 Barrett Williame Lewa ręka Boga PAX 1993
852 Bosowski Andrzej Tragedia Masady Of.Wyd.”Adam” 1999
853 Brandys Marian Koniec świata szwoleżerów Wyd.Iskry 1978
854 Brandys Marian Koniec świata szwoleżerów Wyd.Iskry 1979
855 Bukowiński Władysław Wspomnienia z Kazachstanu” Wy.Bibioteka Spotkań 1979
856 Dziedzińska Grażyna Korzenie Zdrady Wyd.MON 1986
857 Saint-Exupery Antoine Twierdza PAX 1998
858 Saint-Exupery Antoine Ziemia, planeta ludzi, Pilot wojenny, List do zakładnika PIW 1977
859 Saint-Exupery Antoine Nocny nalot, Ziemia, planeta ludzi, Pilot wojenny Wyd.Literackie 1971
860 Saint-Exupery Antoine Le Petit Pince Wyd.Gallimard 1994
861 Fort Gertruda Córka Farinaty PAx 1954
862 Ferrero Bruno Czasami wystarczy promyk słońca Wyd.Salezjańskie 1999
863 Giedroyć Michał Okrężna droga życiowa Anny z Szostakowskich Giedroyciowej Wy.Tow.Naykowe KUL 2004
864 Hennelowa Józefa My rodzice Wyd.Znak 1977
865 Feliński Zygmunt Szczęsny Pamiętniki PAX 1986
866 Frossard Andre Wieloryb i krzew rycynusowy Wy.Misjonarzy Klaretynów 2000
867 Kamiński Zygmunt Dzieje życia w pogoni za sztuką PAX 1975
868 Kapuściński Ryszard Szachinszach Wyd.Czytelnik 1999
869 Kapuściński Ryszard Imperium Wyd.Czytelnik 1999
870 Keller Gotfryd Zielony Henryk t.1 PIW 1977
871 Keller Gotfryd Zielony Henryk t.2 PIW 1977
872 Kietlińska Maria Wspomnienia Krajowa Ag.Wydawnicza 1986
873 Klingval Lena Notatki stopą pisane Wyd.WAM 2003
874 Kraszewski J Kordecki Of.Wyd.Graf 1991
875 Malewska Hanna Kamienie wołać będą Pax 1990
876 Moczydłowski Eugeniusz Pod żaglami i na cumach KAW 1978
877 Klimaszewski Stanisław Największ jest miłość Nakł.Księży Marianów 1984
878 Okudżawa Bułat Jeszcze pożyjesz ….. Ofic.Wyd.Rytm 1992
879 Ożogowska Hanna Za minutę pierwsza miłość MAW 1990
880 Pinkwart Maciej Zakopiańskim szlakiem Mariusza Zaruskiego Wyd.PTTK 1983
881 Pinkwart Maciej Zakopiańskim szlakiem Mieczysława Karłowicza Wyd.PTTK 1985
882 Paderewski Ignacy Pamiętniki Wyd.Polskie Wydawnictwo Muzyczne 1986
883 Rops Daniel Nokturny PAX 1958
884 Mercier Jacgues Dwadzieścia Wieków Historii Watykanu PAX 1986
885 Sobociński Leon Na gruzach Smetka Wyd.B.Kądziela 1947
886 Starzyńska Maria Sześc wieków jednego panowania Pax 1983
887 Swift Jonathan Podróze Gulliwera PIW 1956
888 Szczurek Józef Ciemnośc przezwyciężona Wyd.Iskry 1975
889 Tworkowski Stanisław Ostatni Zrzut Wyd.Kurii Metropolitarnej Warsz. 1985
890 Tworkowski Stanisław Ostatni Zrzut Kat.Ośrodek Wyd.”Veritas” 1977
891 Twain Mark The Adventures of Huckkleberry Finn ASCHEHOUNG 1996
892 Tworzynowski Stanisław Kalinka na prawach rękopisu 1951
893 Tworzynowski Stanisław Kalinka na prawach rękopisu 1951
894 Tworzynowski Stanisław Kalinka na prawach rękopisu 1951
895 Tworzynowski Stanisław Kalinka na prawach rękopisu 1951
896 Umiński Zdzisław Powstańcze rozstania PAX 1984
897 Visconsini Amadeo Heroina Iskry 1985
898 Wańkowicz Melchior Szkice spod Monte Cassino Wiedza Powszechna 1987
899 Wojtczak Albert Aniela Salawa Ośrodek Dokument. i Stud. Społ. 1983
900 Żeromski Stefan Sen o szpadzie pomyłki Czytelnik 1957
901 Doroszewski Witold Słownik poprawnej polszczyzny PWN 1980
902 tania książka Wielki słownik angielsko-polski Wiedza powszechna 1966
903 Allen Robert The new penguin english dictionary Penguin Books 2000
904 tania książka Tha Kosciuszko Foundation Dictionary- English- Polish tom 1 The Kosciuszko Foundation 1967
905 tania książka Tha Kosciuszko Foundation Dictionary Polish- English tom 2 The Kosciuszko Foundation 1967
906 McKaay /Stanisławski Jan Słownik :angielsko-polski i polsko – angielski Toemont 1988
tania książka English-poliosh learner’s dictionary PWN 1996
908 Boguszewska Teresa Imię moje Jerzy Michalineum 1993
909 tania książka Podreczny słownik francusko polski Wiedza Powszechna 1968
tania książka Podreczny słownik polsko- francuski Wiedza Powszechna 1969
911 tania książka Podręczny słownik niemiecko-polski Wiedza Powszechna 1966
912 Piprek Jan Wielki słownik niemiecko-polski A-K Wiedza Powszechna 1979
913 Piprek Jan Wielki słownik niemiecko-polski L-Z Wiedza Powszechna 1979
914 Piprek Jan Wielki słownik polsko-niemiecki A-Ó Wiedza Powszechna 1979
915 Piprek Jan Wielki słownik polsko-niemiecki P-Ż Wiedza Powszechna 1979
916 tania książka Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch Klet International 2000
917 tania książka Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch Klet International 2002
918 Wojtczak Jerzy Fides et Litterae Of. Wyd. ADAM 1998
919 tania książka Gramatyka języka angielski Muza S.A. 1999
920 Dobrzycka Irena Język angielski dla początkujących Wiedza Powszechna 1982
921 tania książka A practical English Grammar Oxford Uniwersity Press 0
922 tania książka Wybór idiomów angielskich Wiedza Powszechna 1990
923 tania książka A book english idioms Longmans 1957
924 tania książka Parlez-vous Francais? Wiedza Powszechna 1972
925 tania książka Język Francuski dla początkujących Wioedza Powszechna 1983
926 tania książka Gramatyka Języka Francuskiego PZWS 1967
927 tania książka Zarys gramatyki francuskiej PWN 1967
928 Najnowszy samouczek polsko angielski Wyd. Worzalla 1953
929 Jackowska Teresa Rozmówki angielskie Wiedza Powszechna 1982
930 Toruński Adam Rozmówki niemieckie Wiedza Powszechna 1958
931 Kossak Zofia Bez oręża t I i II PAX 1956
932 Pawluk Tadeusz Prawo Małżenski Wyd.Diecezjalne 1984
933 Kodeks Prawa Kanonicznego Pallotinum 1984
934 Parys Jan Między logika i wiarą Les edition noir sur blanc 0
935 Cialdini Robert Wywieranie wpływu na ludzi wyd.Psych. 2003
936 Chardin Pierre Teilhard O szczęściu cierpieniu i miłości PAX 1981
937 Dąbrowski Kazimierz Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie Polskie Tow.Higieny Psychicznej 1974
938 Ditfurth Hoimar Dzieci wszechświata PIW 1981
939 Ditfurth Hoimar Na początku był wodór PIW 1981
940 Frankl Viktor Nieuświadomiony Bóg PAx 1978
941 Frossard Andre Wielcy pasterze Wyd.Jedność 1993
942 Goleman Daniel Inteligencja emocjonalna Wyd.Media Rodzina 1997
943 Grosfeld Jan Czekanie na Mesjasza Wyd.WAM 2003
944 Grunberger Richard Historia społeczna Trzeciej Rzeszy PIW 1971
945 Guitton Jean Bóg i nauka WAM 1994
946 Gilson E. Historia filizofii współczesnej /od Hegla do czsów najnowszych/ PAX 1977
947 Hildebrand Dietrich Wobec wartości Wyd.”W drodze” 1984
948 Hollis Christopher Newman a świat współczesny PAX 1970
949 Hornry Karen Neurotyczna osobowość naszych czasów PWN 1976
950 Jelonek Tomasz Biblia a nauka Wyd.WAM 2005
951 Heller Michał Początek świata – Biblia a nauka Wyd.Biblis 1998
952 Jaki Stanlej Bóg i kosmologowie Wyd.RAF-SCRIBA 1995
953 Jakobi Jolande Psychologia C.G.Junga PAX 1968
954 Kłoczowski Jan Drogi człowieka mistycznego Wyd.Literackie 2001
955 Kiersnowski Ryszard Niedżwiedzie i ludzie w dawnych i nowszych czasach /Fakty i mity/ PIW 1990
956 Kłoczewski Jan A myśmy się spodziewali…. „W drodze” 1990
957 Kurowicki Jan Kultura jako zródło piękna Wyd.Naukowe Scholar 1997
958 Księżopolski Mirosław Polityka społeczna-Wybrane problemy porównań międzynarodowych Wyd.”Śląsk” Spz o.o. 1999
959 Leger Fernand Funkcje malarstwa PIW 1965
960 Lier Henri Nowy wiek PIW 1970
961 Lorenz Konrad Tak zwane zło PIW 1975
962 Lorenz Eva Odkrywcy i rabusie starożytności PIW 1977
963 Ladriere Jean Nauka świat i Wiara PAX 1978
964 Jones Bernard W poszukiwaniu prawdy PAX 1975
965 Rogueplo Philippe O trudnościach wiary PAX 1974
966 Maritain Jacgues Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej Red.Wyd.KUL 2001
967 Makselon Józef Psychologia dla teologów Wyd.Papieskiej ATK 1990
968 Micewski Andrzej Katolicy w potrzasku Polska Oficyna wyd.”BGW” 1993
969 Nilsson Lennart Życie przed narodzeniem Instytut Rodziny 1985
970 Nosowski Zbigniew Dzieci Soboru zadają pytania Biblioteka „Więzi” 1996
971 Tischner Józef Filozofia poznania cz.I Papieski Wydz.Teolog. 1979
972 Obłok niewiedzy „W drodze” 2001
973 Ossowska Maria Normy moralne-próba systematyzacji PWN 1985
974 Pikus Tadeusz O Religii Centrum Katechet.Archidiecezji Warsz. 2002
975 Porębski Mieczysław Ikonosfera PIW 1972
976 Przetacznikowa Maria Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży Wyd.Szkolne i Pedagogiczne 1978
977 Swieżawski Stefan Studia z dziejów myśli Świętego Tomasza z Akwinu Tow.Naukowe KUL 1978
978 Swieżawski Stefan Dobro i tajemnica „Więzi” 1995
979 Swieżawski Stefan Lampa wiary Wyd.Znak 2000
980 Świderkówna Anna Bogowie zeszli z Olimpu Dom Wyd.Bellona 1999
981 Świderkówna Anna Biblia a nauka Tow.Naukowe KUL 1999
982 Suchodolski Bogdan Kim jest człowiek Wyd.Wiedz Powszechna 1976
983 Raport o sytuacji polskich rodzin Pełnomocnik Rządu ds rodziny 1998
984 Janowska Katarzyna Rozmowy na nowy wiek t.1 Wyd.Znak 2001
985 Tischner Józef Polski kształt dialogu Editions Spotkania 1981
986 Tischner Józef Wobec wartości „W drodze” 2001
987 Wierciński Andrzej Magia i religia Zakł.Wyd. „Nomos” 1995
988 Winniczuk Lidia Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu cz.I PWE 1983
989 Winniczuk Lidia Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu cz.II PWE 1983
990 Winniczuk Lidia Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu cz.I PWE 1983
991 Winniczuk Lidia Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu cz.II PWE 1983
992 Wipszycka Ewa O starożytności polemicznie Wiedz powszechna 1994
993 Wolanin Hubert Fleksja w gramatyce Starożytnej Grecji Księgarnia Akademicka 2004
994 Kofta Mirosław Samokontrola a emocje PWN 1979
995 Grun Anselm Post Wyd.Tyniec 1991
996 Grun Anselm Modlitwa o poznanie siebie Wyd.Tyniec 1994
997 Halpern Paul Struktura wszechświata Prószyński i S-ka 1998
998 Kijowski Andrzej Gdybym był królem „W drodze” 1988
999 Popkin Richard Filozofia Wyd.Zysk i S-ka 1994
1000 Reichholf Josef Zagadka rodowodu człowieka PWN 1992
1001 Tonalski Dionizy Kacolicyzm poblemy filozofii człowieka PWN 1977
1002 Wisniewska -Roszkowska Kinga Pochwała starości Michalineum 1994
1003 Schweiter Albert Z mojego życia PAX 1981
1004 Noblecourt Christine Tutenchamon -Życie,śmierć,odrodzenie PIW 1980
1005 Warszawskie Studia Teologiczne cz.I Wyd.Archidiecezji Warsz. 2003
1006 W Chrystusie jesteśmy Ludem Bożym Editions du dialogue 1997
1007 W Chrystusie jesteśmy Ludem Bożym Editions du dialogue 1997
1008 Chrystus żyje wsród nas Editions du dialogue 1977
1009 Chrystus żyje wsród nas Editions du dialogue 1977
1010 Z Chrystusem idziemy przez życie Editions du dialogue 1977
1011 Z Chrystusem przetwarzamy świat Editions du dialogue 1997
1012 Z Chrystusem przetwarzamy świat Editions du dialogue 1997
1013 Katechizm Wyd.Św.Krzyża 1977
1014 Katolicki katechizm dorosłych Ks.Św.Wojciecha 1987
1015 Catechism of the catolic church New York 0
1016 Guitton Jean Mój mały katechizm PAX 1980
1017 Wierzę Mały katechizm katolicki Wyd.Biblos 1999
1018 Katechizm Kościoła Katolickiego w pytaniach i odpowiedziach Wyd.Jedność 1994
1019 Płoski Tadeusz oprac. Stajemy jak ojce*Katechizm Kościoła Katolickiego*Z wiarą w trzecie tysiąclecie Wyd.Ordynariat Polowy WP 1998
1020 Strzeszewski Czesław Historia katolicyzmu społecznego w Polsce1832 – 1939 Ośrodek Dok 1981
1021 Radwan Marian Dokumenty nauki społecznej kościoła cz.1 Red.Wyd.KUL. 1987
1022 Radwan Marian Dokumenty nauki społecznej kościoła cz.2 Red.Wyd.KUL. 1987
1023 Nauczanie społeczne kościoła Oś.dok. i Studiów Społ. 1984
1024 Droga neokatechumenalna w wypowiedziach Pawła VI i JAna PAwła II Wy.”Kerygma” Sp.z o. o. 1993
1025 Droga neokatechumenalna w wypowiedziach Pawła VI i JAna PAwła II Wy.”Kerygma” Sp.z o. o. 1993
1026 Zembrzuski Zbigniew Ekumenizm w Warszawie Of.”Adam” 2001
1027 Góral Jerzy Kościół o ośrodkach komunikowania myśli Kuria Metropolitarna 1997
1028 Nauka kościoła o charyzmacie celibatu Prymasowskie”Gaudentinum 1993
1029 Micewski Andrzej Kościół wobec Solidarności i stanu wojennego Edition du dialogue 1987
1030 Dalmais I.H. Wiara Chrześcijańska wśród religii świata Pallotinum 1991
1031 Kościół a chrześcijańska demokracja Pallotinum 19920
1032 Kościólł w Polsce w warunkach wolności Wyd.”Królowa Apostołów” 1993
1033 Dziecięctwo /zeszyt Nr 1/ Ruch Rodzin Nazaretańskich 1991
1034 Z Chrystusem przemieniać świat Rada Ruchów Kat. 1996
1035 Błogosławieni ubodzy w duchu /Zeszyt Nr3/ Ruch Rodzin Nazaretańskich 1992
1036 Modlitwa /zeszyt Nr 5/ Ruch Rodzin Nazaretańskich 1992
1037 Komunia życia z Maryją na drogach oczyszczeń /zeszyt 22/ Wyd.Archidiecezji Warsz. 1996
1038 Komunia życia z Maryją drogą ku pojednaniu z Bogiem i ludżmi/zeszyt 23/ Wyd.Archidiecezji Warsz. 1997
1039 Komunia zycia z Maryją /zeszyt 20/ Wyd.ArchidiecezjiWarszawskiej 1994
1040 O’Connor Edward Ruch charyzmatyczny w kościele PAX 1984
1041 O’Connor Edward Ruch charyzmatyczny w kościele PAX 1984
1042 Kościół Polski wobec antysemityzmu /1989-1999/ Wyd.WAM 1999
1043 Szczypka Józef Kalendarz polski PAX 1979
1044 Wigilia w rodzinie Wydz.Duszpasterski Kurii Metrop. 1996
1045 Komorowska Jadwiga Świąteczne zwyczaje domowe w wielkim mieście PWN 1984
1046 Janicka-Krzywda Urszula Patron-Atrybut-Symbol Pallottinum 1993
1047 Samosarski Józef Świętowanie doroczne w Polsce Biblioteka „Wiezi” 1996
1048 Starowieyski Marek „Karmię was tym,czym sam żyję” Wyd.ATK 1984
1049 Dider Stanisław Rola neofitów w dziejach Polski Nakł.”Mysli Narodowej” 1934
1050 Pierrard Pierre Historia kościoła katolickiego PAX 1984
1051 Banaszak Marian Historia kościoła katolickiego t.1 Srarożytność Wyd.ATK 1989
1052 Banaszak Marian Historia kościoła katolickiego t.2 średniowiecze Wyd.ATK 1989
1053 Banaszak Marian Historia kościoła katolickiego t.3 czasy nowożytne 1517-1758 Wyd. ATK 1989
1054 Banaszak Marian Historia kościoła katolickiego t.3* czasy nowożytne 1758 – 1914 Wyd.ATK 1991
1055 Banaszak Marian Historia kościoła katolickiego t.4 czasy najnowsze 1914 – 1978 Wyd. ATK 1992
1056 Kościelniak Krzysztof XX wieków chrześcijaństwa w Kulturze arabskiej t.1 Wyd.UNUM 2000
1057 Myszor W. Wyd.Księgarnia Św.JAcka 1987
1058 Starowieyski Marek Eucharystia pierwszych chrześcijan Wyd. Znak 1987
1059 Siostra Katarzyna Zachwyceni Bogiem Wydawnictwo „m” 1993
1060 Fłorencki Paweł Sól ziemi czyli opowieśc o zyciu starca pustelni Getsemani …… Wyd.Bractwo Mł.Prawosławnej 1996
1061 Koneczny Feliks Święci w dziejach narodu polskiego .Michallineum 1985
1062 Nomura Yushi Mądrość pustyni Wyd.Misjonarzy Klaretynów 2003
1063 Rops Daniel Kościół wczesnego średniowiecza PAX 1969
1064 Fros Henryk Pamiętając o mieszkańcach nieba /Kult świetych w dziejach/ Wyd.Biblos/ 1994
1065 Małunowiczówna Leokadia Antologia modlitwy wczesnochrześcijańskiej Tow.Nauk.KUL 1993
1066 Prochalska Antoni Czasy Husyckie Uniwersitas 1987
1067 Bylina Stanisław Kościoły, Wspólnoty, Herezje Wyd.Naukowe „Semper” 1997
1068 Eliade Mircea W poszukiwaniu historii i znaczenia religii Wyd KR 1997
1069 Wiara Kościoła /Biskupi francuscy komentują wyznanie wiary/ PAX 1985
1070 Krawczyk Dorota Mała historia nuzyki Kościelnej Wyd.M 2003
1071 Simon Filip de Vries Obrzędy i symbole Żydów Wyd.WAM 1999
1072 Bukowski Kazimierz Religie świata a chrześcijaństwo Wyd.Księgarnia Św.Wojciecha 1988
1073 Katolicyzm-Judaizm,Żydzi w Polsce i w Świecie /miesięcznik Znak-2-3 1983/ Wyd.Znak 1983
1074 Kałużyński Stanisław Religie Azji, Afryki, Ameryki, Australii i Oceanii Wyd.Iskry 1980
1075 Tyloch Witold Opowieści mędrców Talmudu Wyd.”Feniks” 1993
1076 Schiffman Michael Resztka Izraela powraca Wyd.”Softer” 1998
1077 Stern Marc Co to jest Judaizm? Wyd.WAM 2003
1078 Katolicyzm-Judaizm Żydzi w Polsce i w Świecie /2-3 1983/ Miesięcznik Znak Wyd.Znak 1983
1079 Frossard Andre Słuchaj Izraelu Wyd.Misjonarzy Klaretynów 1995
1080 Krawczuk Aleksander Herod król Judei Wyd.Wiedz Powszechna 1989
1081 Brumlik Micha Gnostycy-marzenie o samozbawieniu człowieka Wyd.Uraeus 0
1082 Wójtowicz Artur Bóg Mormonów Wyd.WAM 2003
1083 Bukowski Kazimierz Religie świata wobec chrześcijaństwa Wyd.M 1997
1084 Bednorz Róża-wyb. Drut opasał w krag /Antologia poezji jenieckiej/ Wyd.Muzeum Martyrologii 1984
1085 Baczyński Krzysztof Kamil Utwory wybrane Wyd.Literackie 1973
1086 Brandstaetter Roman Przekłady biblijne z języka hebrajskiego,Psałterz PAX 1983
1087 Błaszczyk Teresa Oczekiwanie Wyd.Michalineum 1992
1088 Błaszczyk Teresa Nim zgaśnie słońce Wyd.Michalineum 1993
1089 Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego Wyd.Jedność 2005
1090 Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego Wyd.Jedność 2005
1091 Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego Wyd.Jedność 2005
1092 Gasztold Carmen Modlitwy zwierząt Wyd.”W drodze” 1989
1093 Herbert Zbigniew Dramaty Wyd. Dolnośląskie 1997
1094 Iwaszkiewicz Jarosław Muzyka Wieczorem Wyd.Czytelnik 1986
1095 Liebert Jerzy Serca połów Wyd.Ad Okulus 1997
1096 Miłosz Czesław Wiersze Oficyna poetów 0
1097 Rożej Stefan Panno Świeta co Jasnej bronisz Góry Wyd. Pallottinum 1982
1098 Mickiewicz Adam Pan Tadeusz Wyd.Eventus” 1999
1099 Rabinin Sergiusz Bezsilne są druty kolczaste Nakł.O.O.Franciszkanów 1979
1100 Szmidt Andrzej Skrzypeczki Biblioteka „Więzi” 1992
1101 Twardowski Jan Nie przyszedłem pana nawracać Wyd.Archidiecezji Warszawskiej 1986
1102 Twardowski Jan Rachunek dla dorosłego Ludowa Spółdz.Wyd. 1999
1103 Twardowski Jan Najnowszy zeszyt w kratkę Wyd.”Znak” 1997
1104 Wit Bogusław Odbicia i sobowtóry Of.Wyd.”Slawia” 1986
1105 Vanier Jean Zranione ciało Wyd.Ks. Marianów 1993
1106 Zawitkowski Józef Kazania z Kahlenbergu Wyd.Sióstr Loretanek 2003
1107 Pod Twoją obronę …… Wyd.Kurii Biskupiej 1986
1108 Katechizm Kościoła Katolickiego Wyd Pallottinum 1994
1109 Katechizm Kościoła Katolickiego Wyd Pallottinum 2002
1110 Seppelt Fr. Dzieje papieży Wyd.Polskie R.Wegnera 1997
1111 Seppelt Fr Dzieje papieży Wyd.Polskie R.Wegnera 1995
1112 Raport o stanie wiary /rozmowy z Ks. Kard .J. Ratzingerem/ Wyd.Michalineum 1986
1113 Ratzinger Joseph Sól ziemi Wyd.Znak 1997
1114 Jelicz Antonina By czas nie zaćmił i niepamięć /wybór kronik średniowiecznych/ PIW 1979
1115 Banaszak Marian Historia kościoła katolickiego t.1 /starożytność/ Wyd.ATK 1986
1116 Banaszak Marian Historia kościoła katolickiego t.2 /średniowiecze/ Wyd.ATK 1987
1117 Werner Stanisław Zagadki biblijne Wyd. Apostolicum 2002
1118 Świderkówna Anna Wyd.Stentor 2002
1119 Świderkówna Anna Rozmowy o biblii PWN 1999
1120 Świderkówna Anna Rozmów o biblii ciąg dalszy PWN 1998
1121 Świderkówna Anna Rozmowy o biblii -Nowy Testament PWN 2000
1122 Bosak Czesław Kobiety w Biblii Wyd. „W drodze” 1995
1123 Beernaert Pierre Wizerunki kobiet w Ewangelii Wyd.WAM 1997
1124 Rops Daniel Od Abrahama do Chrystusa PAX 1995
1125 Head Constance Izajasz Księżę proroków Wyd.”Palabra” 1994
1126 Traylor Ellen Rut ,opowieść o miłości Wyd.”Palabra” 1994
1127 Traylor Ellen Józef marzyciel w niewoli Wyd.”Palabra” 1993
1128 Gundersen Traylor Ellen Mojżesz wybawca Wyd.”Palabra” 1994
1129 Gundersen Traylor Ellen Estera Wyd.”Palabra” 1994
1130 Gundersen Traylor Ellen Maria Magdalena Wyd.”Palabra” 1994
1131 Gundersen Traylor Ellen Marek-świadek naoczny Wyd.”Palabra” 1993
1132 Lemmons Thom Tamtego dnia na Krzyżu Wyd.”Palabra” 1996
1133 Prymas Tysiąclecia Wyd.Nasza Rodzina-Paryż 1982
1134 Prymas Tysiąclecia Wyd.Archid.Warszawskiej 1987
1135 Piasecki B. Ostatnie dni Prymasa Tysiąclecia Dom Polski Jana .Pawła II 1982
1136 Raina Peter Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski t.1 cz.2 Oficyna Poetów i Malarzy 1979
1137 Raina Peter Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski t.2 cz.1 Oficyna Poetów i Malarzy 1986
1138 Wyszyński Stefan Kościół w służbie narodu Rzym 1981
1139 Wyszyński Stefan Zapiski więzienne Paryż Editions du dialogue 1982
1140 Stefan Wyszyński Bieg życia Inst. Prymasowski 1987
Raina Peter. ( wycofane tania książka) Losy więzienne (Kard.Wyszyński) Wyd.”Książka Polska” 1993
1142 Wyszyński Stefan Kimże jest człowiek Wyd.Arch. Warszawskiej 1987
1143 Micewski Andrzej Kardynał Wyszyński Prymas i Mąż stanu 0
1144 Wyszyński Stefan Idącym w przyszłość Inst.Prym. Ślubów Narodu 1986
1145 Kąkol Kazimierz Kardynał Stefan Wyszyński jakim Go znałem Inst.Wyd.Zw .Zaw. 1985
1146 Wyszyński Stefan Pro Memoria czyli rok 1952 0
1147 Jasienica Paweł Polska Piastów PIW 1979
1148 Jasienica Paweł Polska Piastów PIW 1986
1149 Jasienica Paweł Polska Jagiellonów PIW 1986
1150 Jasienica Paweł Rzeczpospolita Obojga Narodów cz.1 Srebrny wiek PIW 1986
1151 Jasienica Paweł Rzeczpospolita Obojga Narodów cz.2 Calamitatis regnum PIW 1986
1152 Jasienica Paweł Rzeczpospolita Obojga Narodów cz.3 Dzieje agonii PIW 1986
1153 Jasienica Paweł Ostatnia z rodu Wyd.Czytelnik 1988
1154 Wrede Marek Anna Jagiellonka Wyd. Zamek Królewski 0
1155 Prus Edward Władyka Świętojurski Inst.Wyd.Zw .Zaw. 1985
1156 Peikert Paul Kronika dni oblężenia Zakł.NArodowy im.Ossolińskich 1972
1157 Kluz Władysław Dyktator Romuald Traugutt Wyd.Ojców Karmelitów Bosych 1986
1158 Ambroziewicz Jerzy Watykańskie ABC Wyd.Iskry 1987
1159 Broż Adam Rzym i Watykan Wyd.Dom Polski Jana PAwła II 0
1160 Chadam Augustyn Życie JEzusa Chrystusa Wyd. „Calvarianum” 1983
1161 Kłoczowski Jerzy Dzieje Chrześcijaństwa Polskiego Wyd.Nasza Rodzina 1987
1162 Bitwa o Monte Cassino Rzym 1987
1163 Croissant Jo Kobieta kapłań stwo serca Wyd. „W drodze” 1997
1164 Uwierzyć sercem Editions du dialogue 1987
1165 Sesboue Bernard Wierzę Wyd.Ks.Św .Wojciecha 2000
1166 Grun Anselm Przebacz samemu sobie Wyd.WAM 2001
1167 Bernall Misty Powiedział:Yes Wyd eSPe 2003
1168 Ryszka Czesław Spotkania z egzorcystami Of. Wyd. 4K 2004
1169 Weigel George Czym jest katolicyzm Wyd.”Znak” 2003
1170 Elders Leo Filozofia Boga Ag.Wyd.KAtolików MAG 1992
1171 Maritain Jacgues Sztuka i mądrość Wyd.Stowarzyszenie Kulturalne Fronda 2001
1172 Wanggertin Walter Księga Boga wyd. Świat Książki 1999
1173 Świderkówna Anna Na poczatku Bóg stworzył świat … Wyd. Benedukt. Tyniec 1992
1174 Świderkówna Anna Bóg trójjedyny w zyciu człowieka Wyd.Benedukt. Tyniec 1994
1175 Roztworowski Piotr Wierność łasce Wyd.Benedykt. Tyniec 1996
1176 Jankowski Augustyn Porozmawiajmy o Apokalipsie Wyd.Benedukt. Tyniec 2000
1177 Kosiński Paweł Pociągnięci przez miłość Wyd.WAM 1995
1178 Moreno Antonio Jung, Bogowie i człowiek współczesny PAX 1973
1179 Anioł Pański z Paierzem JAnem Pawłem II t.1 Libreria Editrice Vaticana 1986
1180 Jan PAweł II Moje ulubione modlitwy Godzina Różańca Świat Książki 2002
1181 Bóg bogaty w miłosierdzie JAn PAweł II -2002 przemówienia i homilie Wyd.Michalineum 2002
1182 Daszkiewicz Krystyna Uprowadzenie i morderstwo Ks.Jerzego Popiełuszki 1990
1183 Boniecki Tadeusz Zwycięstwo Księdz Jerzego Niezależna Oficyna Wydawnicza 1990
1184 Kręt Helena Dwór Królewski Jadwigi i Jagiełły Polskie Tow. Teologiczne 1987
1185 Zielonka Zbigniew Henryk Prawy Wyd.”Ślask” 1982
1186 Wyszyński Stefan Jedna jest Polska Inst.Prymasowski Ślubów Narodu 1989
1187 Wyszyński Stefan Jestem przy Tobie …. Zgromadz.Św.Michała Archanioła 1983
1188 Gualandi Armando MAriaGoretti Wyd. Salezjańskie 1986
1189 Kluz Władysław Obraz Boga Nakładem SS Albertynek 1985
1190 Laurentin Rene Powiernica Niepokalanej Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia 1985
1191 Hardy Richard Poszukiwanie Niczego /Życie Św.Jana od Krzyża/ PAX 1992
1192 Borkiewicz Izydor Aniela Salwa Wyd.ATK 1987
1193 Błogosławiona Kinga/zbiór modlitw/ ATK 1985
1194 Micewicz Teresa Mała Wielka Święta (Teresa z Lisieux po stu latach) PAX 1980
1195 Meersch Maxence Mała Święta Teresa PAX 1972
1196 Sankale Luis Tereso, zdradz nam swój skret Wyd.Ks. Marianów 1995
1197 Lafrance Jean Miłość moim powołaniem /droga duchowa Św.Teresy z Lisieux / Wyd.Św. Pawła 1997
1198 Dmochowska Teresa Apostoł zjednoczenia PAX 1985
1199 Burke Edmund Szczęśliwa byłą moja młodość Wyd. Apostolstwa Modlitwy 0
1200 Burke Edmund Łowca dusz /Św.PAweł od Krzyża/ Wyd. Apostolstwa Modlitwy 1983
1201 Zagórzewski Piotr Bohater powołania Wyd. Inspektorat Tow.Salezjańskiego 1989
1202 Kiełtyka Stanisław Święty Bernard z Clairvax Wyd.Apostolstwa Modlitwy 1984
1203 Augustyn św. Wyznania PAX 1982
1204 Salij Jacek Rozmowy ze świętym Augustynem Wyd. „W drodze” 1985
1205 Żółty zeszyt — ostatnie rozmowy Św.Teresy od Dzieciątka Jezus PAX 1988
1206 Huenermann Wilhelm Świety i diabeł /Życie Świętego Jana Wianneya,proboszcza z Ars/ Wyd.OO Karmelitów Bosych 1982
1207 Krenzer Ferdinand tak wierzę i tak żyję Wyd.Wrocławskiej Księgarni Arcidiecezjalnej 1987
1208 Modrzewski Frycz Rozważania o Bogu i człowieku PAX 1990
1209 Starczewska Anna Listy do ciebie na temat 10 przykazań Bożych nakład autora 1990
1210 Rogowski Roman Mistyka gór Wyd.Wrocławskiej Księgarni Arcidiecezjalnej 1985
1211 Brzozowska Paulina Uczynię cię budowniczym dusz Wyd.Archidiecezji Warszawskiej 1989
1212 Sołtan Maria Zawsze razem /Szkic biograficzny Matki Marceliny Darowskiej/ Wyd.Siostry Niepokalanki 1986
1213 Największe miłość Siostra Józefa Menedez Wyd.Michalineum 1988
1214 Martusewicz Zofia Obcując ze świętymi Franciszka Siedliska Wyd.Siostry Najśw.Rodziny z Nazaretu 1988
1215 Czugajewski Ryszard Umiłował do końca 121 Ksiądz Józef Stanek ps. „Rudy” Wyd Pallottinum 0
1216 Pasierb Janusz Gałęzie i liście .Pallottinum 1985
1217 Pulcyna Tadeusz Rozmowy przez kratę Wrocławskie Wydawnictwo Diecezjalne 1989
1218 Szerwentke Bożena Pragnę ci pomóc na prawach rękopisu 1985
1219 Żychiewicz Tadeusz Dziesięcioro Przykazań Wyd. Calvarianum 1983
1220 Salij Jacek Dekalog Księgarnia św. Wojciecha 1990
1221 Narutowicz Krzysztof Pejzaż z krzyżem PAX 1987
1222 Hermet Dawid Na krzyżowej drodze Wyd. Wrocław. Księgaeni Diecezjalnej 1988
1223 Bartel Tomasz Refleksje modlitewne Jana Pawła II Michalineum 1985
1224 Sakrament pojednania i pokuty Wyd. św. Krzyża 1982
1225 Rachunek sumienia Mała Poligrafia OO Franciszkanów 1988
1226 Mon Calepin Każdego dnia – przewodnik duchowy Wyd. Sióstr Loretanek 1989
1227 Kolbe Maksymilian Myśli i rozważania PAX 1982
1228 Hildebrandt Dietrich Przemienienie w Chrystusie Wyd. ZNAK 1982
1229 Czembor Henryk Blisko Boga Wyd. „Zwiastun” 1985
1230 Benson Hugh Światło niewidzialne Veritas 1970
1231 Szafrańska Amelia Surdut czy rewerenda PAX 1979
1232 Carretto Carlo Pustynia w mieście PAX 1985
1233 Zatorski Włodzimierz (red) Boże czytanie Wyd. Benedyktynów 1991
1234 Zatorski Włodzimierz (red) Życie w milczeniu Wyd. Benedyktynów 1991
1235 Mulford Prentice Moc Życia Inst. Ekologii i Zdrowia 1992
1236 Bocian Alfred Świadkowie przyszłego świata Wyd. Wrocław. Księgarni Diecezjalnej 1994
1237 Carretto Carlo Ponad rzeczami Wydawnictwo „m” 1993
1238 Okoński Włodzimierz Największa tajemnica Pallottinum 1979
1239 Ludwik z Granady Abyś nie zapomniał, że jesteś chrześcijaninem W drodze 1987
1240 Laun Hellmut Moje spotkania z Bogiem Pallottinum 1990
1241 Salij Jacek Pytania nieobojetne W drodze 1986
1242 Salij Jacek Szukającym drogi W drodze 1988
1243 Carretto Carlo Bóg naszym Ojcem PAX 1982
1244 Weil Simone Myśli PAX 1985
1245 Banach Ela i Andrzej Ostatnia podróż Wyd. Literackie 1978
1246 Brandstatter Roman Kroniki Assyżu PAX 1959
1247 Mondrone Domenico Angiolino Editioni Centro Volontari 1986
1248 Parc Jean Niebo nad moczarami Pallottinum 1961
1249 Pałubicki Wladysław Kobieta w mądrościach biblijnych Wyd. Victoria 1991
1250 Napiórkowski Celestyn (red) Radością moją jeteś Ty Wyd. OO Franciszkanów 1992
1251 Bulwerluytton Edward Ostatnie dni Pompejów Inst. Pras 1988
1252 Muszyńska Hoffmannowa Hanna Zamorska Jagiellonka Glob 1986
1253 Borchardt Karol Kolebka nawigatorów Of. Wyd. Miniatura 1997
1254 Baranowski Bohdan Ludzie gościńca w XVII_XVIII w. Wyd. Łódzkie 1985
1255 Hamerliński-Dzierżoniowski Andrzej Farfałki Staropolskie Iskry 1982
1256 Heyduk Bronisław Od Warszawy do Połtawy Nasza Księgarnia 1974
1257 Undset Sigrid Madame Dorthea PAX 1977
1258 Huenermann Wilhelm Złoty świecznik Wyd. OO Karmelitów Bosych 1986
1259 HermetDawid Z domu w dom Wyd.Wrocław. Księgarni Diecezjalnej 1987
1260 Chylicka Wanda Ucieczka i powrót PAX 1954
1261 Kaczorowski Jerzy Zamek PAX 1978
1262 Ciszek Walter Z Bogiem w Rosji Of. Przeglądu Powszechnego 1990
1263 Pawlik Wanda Dziwny świat Tahunii Sasakim PAX 1971
1264 Waneńska Monika Lilka Młodzieżowa Agencja Wyd. 1989
1265 Parazzoli Ferruccio Podróż dokoła świata Wyd. Wrocł. Księgarni Diecezjalnej 1989
1266 Mertl Veroslav Ile jest smutków PAX 1973
1267 Gaja Podobna róży Wyd. Pozkal 1995
1268 Gaja Umieć żyć Wyd. Pozkal 1994
1269 Błaszczyk Teresa Ziarnożycia na prawach rękopisu 1996
1270 Borelli Antonio Fatima – oredzie tragedii czy nadziei? St.Kultury Cherześcijańskiej im. ks. P skargi 2002
1271 Tomkiel Andrzej Ojcowie Kościoła uczą nas modlitwy Wyd. Sióstr Loretanek 1995
1272 Bibli Święta – tłum. z hebrajskiego i greki Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne 1950
1273 Seneka Lucjusz Dialigi PAX 1989
1274 Pascal Blaise Myśli PAX 1989
1275 Dzieje Apostolskie – przekł R. Brandstaetter PAX 1984
1276 Nowy Testament – Biblia Związku Gedeonitów The Gideon International 0
1277 Marshall Bruce Chwała Córy Królewskiej PAX 1950
1278 Fallaci Oriana List do nie narodzonego dziecka Wyd. Dolnośląskie 1993
1279 Berkhof Aster Jak wilk w głuszy PAX 1974
1280 Bohaterki bożej sprawy Salez.Ośrodek Misyjny 1988
1281 Czubakówna Genowefa W habicie Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1968
1282 Sołouchin Władimir Zielsko PAX 1987
1283 Lewis Clive Książe Kaspian PAX 1985
1284 Szmidt Stanisław Dole i niedole mandaryna Wai-Tsiu-Lek Wyd. ATK 1983
1285 Krall Hanna Zdążyć przed Panem Bogiem Wyd. Literackie 1977
1286 Frossard Andre 36 dowodów na istnienie diabła W drodze 1978
1287 Jan Paweł II Przekroczyć próg nadziei Wyd. KUL 1994
1288 Broż Adam Rok Święty 1983 – Jubileusz odkupienia – Bulla Papieska Editioni Plurigraf 1983
1289 Biela Adam Papieskie lato Veritas 1983
1290 Maliński Mieczysław Podróże apostolskie Jana Pawła II Corda Cordi 1981
1291 Nowakowski Tadeusz Volo Papale Polska Fundacja Kulturalna 1982
1292 Kuciński Stanisław (red) Jan Paweł II powtórnie w swojej i naszej Ojczyźnie Biuletyn Salezjański 1983
1293 Rodziewicz Czesław Bajania znad Dobrej Rzeczki Wyd. Sióstr loretanek 2003
1294 Miller Bronisław Osiem dni z księdzem Michałem Kozakiem Wyd. Caritas 1987
1295 Molga Jan Pędzlem i sercem Wyd. Sióstr Loretanek 2001
1296 Lombardi Luigi Ziemia Święta Editioni Plurigraf 0
1297 Cybula Alfred Posługa słowa w kaplicy Prezydenta Rzeczypospolite nakładem autora 1998
1298 Arnov Nex Zmartwychwstanie relikwii Chrystusa Michalineum 2001
1299 Kracik Jan Świąty Kościół grzesznych ludzi Wyd. Znak 1998
1300 Quoinst Michel Modlitwa i czyn Wyd. Sióstr Loretanek 2000
1301 Tajemnica Tajemnic – rozważania różańcowe z Radia Józef Wyd. Sióstr Loretanek 2003
1302 Maliński Mieczysław Wszystkie nasze dzienne sprawy Wyd. Wrocł. Księgarni Diecezjalnej 1998
1303 Babraj Marcin Królowa Tar W drodze 1987
1304 Tatrkiewicz Władysław Łazienki Królewskie i ich osobliwości Arkady 1975
1305 Fijałkowski Wojciech Wilanów Arkady 1983
1306 Ciszek Walter On mnie prowadzi Of. Przeglądu Powszechnego 1990
1307 McKenna Brige Jezus jest moim Zbawicielem Wydawnictwo”m” 1995
1308 Konopnicka Maria Wybór Pism Ludowa Sp. Wyd. 1956
1309 Kossak Zofia Dziedzictwo cz 1 PAX 1966
1310 Kossak Zofia Dziedzictwo cz 2 PAX 1964
1311 Kossak Zofia Ognisty wóz PAX 1963
1312 Rostworowski Marek Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie Wyd. Artyst. i Filmowe 1980
1313 Żeromski Stefan Ludzie bezdomni Czytelnik 1962
1314 Augustyniak Alicja Zwycięstwo przychodzi przez Różaniec Wyd. Sióstr Loretanek 2003
1315 Kossak Zofia Szaleńcy Boży PAX 1970
1316 Galot Jean Pełna łaski Wyd. Sióstr Loretam 1999
1317 Baldy Stefan Matka Boża Opolska Wyd. Św. Krzyża 1983
1318 (zebrały siostry Loretanki) Zawsze obecna – Wspomnienia o Joasi Krypajtis Wyd. Sióstr Loretanek 1999
1319 Mikrut Jan Polska nie zginie jeśli… Mat z sympozjum Wyd. Sióstr Loretanek 2002
1320 Kossak Zofia Dziedzictwo cz. 3 PAX 1967
1321 Waniorek Jarosław Obrona Lwowa /źródła do dziejów walk o Lwów/ relacje uczestników t.1 Oficyna Wydawnicza Volumen 1991
1322 Waniorek Jarosław Obrona Lwowa /źródła do dziejów walk o Lwów/ relacje uczestników t.2 Oficyna Wydawnicza Volumen 1993
1323 Waniorek Jarosław Obrona Lwowa /Orgamizacja listopadowej obrony Lwowa……./ Oficyna Wydawnicza Volumen 1994
1324 Poniewierski Janusz Pielgrzymka 1999 -dzień po dniu Wyd.Znak 1999
1325 Mokrzycki Bronisław Wypełniają się pisma ATK 1989
1326 Branstaetter Roman Krąg biblijny PAX 1986
1327 Maliński Mieczysław Ostro żyć Wyd.TUM 1997
1328 Romano Ramon Cue Mój Chrystus połamany Częstochowsk. Wyd.Diecezj. 1988
1329 Alegri Renzo Matka ubogich Wyd.WAM 1999
1330 Wallhof Hans Świety Wincenty Pallotti Zwiastun Przyszłości 0
1331 Rast Pius Wincenty Pallotti Edition Du Dialogue 1985
1332 Fryszkiewicz Melichior Rzecz o aniołach Michalineum 1992
1333 Chrostowski Waldemar Żydzi i Judaizm w dokumentach kościoła i nauczaniu Jana Pawła II Wyd.ATK 1990
1334 Fedorowicz Tadeusz Drogi opatrzności Wyd. Norbrtinum 1991
1335 Osiecki Czesław Misjonarz na wyspie Flores ATK 1982
1336 Brandstaetter Roman Krąg biblijny i franciszkański PAX 1981 1981
1337 Iliński Paweł Syn mój się odnalazł Wyd. Michalineum 1985
1338 Modlitwy poranne i wieczorne Wyd. Michalineum 1989
1339 Desbonnets Theophile Na szlakach Franciszka z Asyżu /przewodnik po sanktuariach franciszkańskich/ Wyd.Franciszkanie 1981
1340 Przewodnik po cmentarzu Obrońców Lwowa Lwów 1939
1341 Przewodnik po cmentarzu Obrońców Lwowa Lwów 1939
1342 Smólski Janusz Zabytki na trasach turystycznych województwa krakowskiego 0
1343 Szczepański Jan Nasze i nie nasze Wyd.Znak 1984
1344 Billington Rachel Okazja do grzechu PAX 1989
1345 Bernanos Geoges Radość PAX 1953
1346 Bernanos Geoges Zakłamanie PAX 1952
1347 Wińska Urszula Zwyciężyły wartości -Wspomnienia zRavensbruck Wyd.Morskie Gdańsk 1985
1348 Majorkiewicz Felicjan Lata chmurne lata dumne PAX 1983
1349 Amicis Edmund Serce Nasz Księgarnia 1966
1350 Wallace Lewis Ben-Hur Inst.Prasy i Wyd.Novum 1987
1351 Paszkiewicz Mieczysław Granice Europt Veritas 1982
1352 Bartoszewski Władysław Straceni na ulicach miasta /egzekucje w Warszawie 1943 -1944/ Wyd.Książka i Wiedza 1970
1353 Kluz Władysław Dobre drzewo Wyd.OO.Karmelitów Bosych 1983
1354 Maria z Argedy Mistyczne miasto Boże czyli Żywot Matki Boskiej wg doznanych objawień Michalineum 1985
1355 Galot Jean Józef z Nazaretu t.1 Wyd.OO.Karmelitów Bosych 1979
1356 Barbagli Pietro Józef z Nazaretu t.II Świety Józef w ewangelii Wyd.OO.Karmelitów Bosych 1980
1357 Zadrożynska Anna Powtarzać czas początku Wyd.Spółdzielcze 1985
1358 Kluz Władysław Realista Zgromadzenie Św.Michała Archanioła 1978
1359 Bogdan Franciszek Na drogach nieskończoności / Św.Wincenty Pallotti/ Pallottinum 1981
1360
1361 Wielcy chrześcijanie XX wieku PAX 1993
1362 Bosko Jan Wspomnienia oratorium Wyd.Salezjańskie 1987
1363 Szymański Stanisław W słuzbie Bożego Miłosierdzia Siostra Faustyna Kowalska Londini 1978
1364 Piszczek Radosław Człowiek który umiał kochać /życie J.Cidade/ Pallottonum 1987
1365 Trochu Francis Święta Bernadetta Soubirous Wyd.OO .Franciszkanów 1983
1366 Niewiadomy Sylwester Obrazki z życia Św.Franciszka z Asyżu Wyd.Calvarianum 1989
1367 Św.Katarzyna ze Sieny Dialog o bożej opatrzności czyli ksiega boskiej nauki Wyd.” W drodze” 1987
1368 Teresa od Jezusa Dzieła t.1 Wyd.OO. Karmelitów Bosych 1987
1369 Boże Narodzenie Rebis 1997
1370 Kączkowska Maria Ojciec Kolbe Centrala Milicji Niepokalanej Rzym 1982
1371 Burchacka Irena Ojciec Pio Ofic.Wyd. „ADAM” 1998
1372 Burchacka Irena Ojciec Pio Inst.”Novum” 1986
1373 Majka Gracjan Na drodze do Boga – Życie i wybrane pisma Ojca Pio, kapucyna stygmatyka Pallottinum 1986
1374 Ryszka Czesław Winnica Padre Pio Of.Wyd.4K 1991
1375 Flumeri Gerardo W hołdzie Ojcu Pio Italia 0
1376 Jan od Krzyża Dzieła Wyd.OO. Karmelitów Bosych 1986
1377 Romaniuk Kazimierz Konkordacja do Pisma Świętegp Nowego Testamentu ATK 1988
1378 Miłosz Czesław Księgi pięciu megilot KUL 1984
1379 Belleney Józef Uzdrowienia w Lourdes w świetle dokumentów lekarskich Wyd.Ojców Franciszkanów 1987 158
1380 Mileska Maria Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski PWN 1983
1381 Kopaliński Władysław Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojezycznych Wiedz Powszechna 1975
1382 Jodłowski Stanisław Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym Ossolineum 1986
1383 Świętokrzyskie kazania radiowe Inst.Wyd. Księży Misjonarzy”nasz Przeszłość” 1983
1384 Zawitkowski Józef Kochani moi! ? /Świętokrzyskie kazania radiowe/ PAX 1994
1385 Świętokrzyskie kazania radiowe t.2 Inst.Wyd. Księży Misjonarzy”Na 1985
1386 Świętokrzyskie kazania radiowe t.3 Inst.Wyd. Księży Misjonarzy”Nasza Przeszłość” 1987
1387 Świętokrzyskie kazania radiowe t.5 Inst.Teologiczny Ks.Misjonarzy 1991
1388 Matka Teresa z Kalkuty droga miłości PAX 1985
1389 Ledóchowska Urszula Myśli PAX 1988
1390 Ledóchowska Teresa Na ścieżkach odnowy Wyd.Apostol -stwa Modlitwy 1980
1391 Ferrero Bruno Dziesięć Przykazań Bożych Wyd. Salezjańskie 2004
1392 Dyczewski Leon Ten który rozdał zycie /Biografia Św.Maksymiliana/ Kuria Prowincjalna oo.Franciszka- nów 1983
1393 Maria Pia Giudici Ku słońcu /biografia Św.Marii Dominiki Mazzarello/ Wyd. Salezjańskie 1989
1394 Pietrzyk Kazimierz Charyzmatyczni czciciele Najświętszego Sakramentu i Bożego serca Wyd. Salezjańskie 1989
1395 Pracelowa Halszka Święta Gemma Galgani Michalineum 1988
1396 Wojtyła Karol Poezje wybrane Ludowa Spółdz.Wyd. 1987
1397 Twardowski Jan Spóźnione kukanie Wyd.Znak 1996
1398 Boros Ladislaus Doświadczenie Boga PAX 1983
1399 Klimaszewski St. Chrystus w moim życiu Ośrodek Pomocników Mariańskich 1982
1400 Jak zpogodnego nieba Wyd.Verbinum 1988
1401 Andres Stefan Utopia jest w nas Portret inkwizytora PAX 1982
1402 Maliński Mieczysław Wszystkie nasze dzienne sprawy Ks.Św. Wojciecha 1977
1403 Brandstaetter Roman Przekłady biblijne z języka hebrajskiego Psałterz PAX 1983
1404 Teresa od Dzieciatka Jezus Dzieje Duszy Wyd.oo.Karmelitów Bosych 1984
1405 Nauczyciel ewangelii-Św.Antoni z Padwy Wyd.Franciszkanie 1988
1406 Wojtczak Albert Święty Maksymilian Maria.Kolbe /życie i działalność / t.1 Centrala Milicji Niepokalanej 1982
1407 Wojtczak Albert Święty Maksymilian Maria Kolbe Człowiek-idea t.2 Centrala Milicji Niepokalanej 1982
1408 Mrówczyński Jerzy Polscy kandydaci do chwały ołtarzy Wyd.Wrocł Ksiegarni Archidiec. 1987
1409 Sochacki Andrzej Aniołek gwiazdy wigilijnej WAM 2006
1410 Szweda Konrad Ponieśli swój krzyż Pallotinum 1989
1411 Bernanos Georges Dialogi Karmelitanek PAX 1985
1412 Craig Mary Błogosławieństwa Wyd. Księży Marianów 1986
1413 Maliński Mieczysław Jest taki kwiat Wyd. Sióstr Loretanek 1982
1414 Łoziński Józef Paulo Apostolo Mart Czytelnik 1986
1415 Brandstaetter Roman Bardzo krótkie opowieści PAX 1978
1416 Brandstaetter Roman Przypadki mojego życia W drodze 1992
1417 Breedveld Walter Na drodze miłości PAX 1956
1418 Barone Ines Śladami Chrystusa Wyd. ATK 1987
1419 Twardowski Jan Tak ludzka Księgarnia Św. Wojciecha 1990
1420 Jan Paweł II Ewangelium Vitae Wydawnictwo „m”
1421 Stinissen Wilfrid Słowo jest bliskie ciebie – o duchowym czytaniu Biblii w drodze 1956
1422 Wieża Babel – legendy i mity Bliskiego wschodu Nasza Księgarnia 1975
1423 Ogrodowska Barbara Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce Verbinum 2001
1424 Olszewski Daniel Dzieje Chrześcijaństwa w zarysie Znak 1999
1425 Murawski Krzysztof Piękno myślenia Nasza Księgarnia 1987
1426 Tischner Józef Jak żyć Wyd. TUM 1994
1427 Świeżawski Stefan Alfabet duchowy Znak 2004
1428 Merton Thomas Żródła kontemplacji Wyd. Zysk i S-ka 0
1429 Gadacz Tadeusz Umiejętności życia Znak 2003
1430 Kunda Tadeusz II-gi cud nad Wisłą – Siekierki Warszawa wyd. staraniem autora 285
1431 Opowieści pielgrzyma w drodze 1988
1432 Zawartowska Helena Rozmowa z księdzem Twardowskim Wyd. Literackie 2005
1433 Brandstaetter Roman Jezus z Nazaretu cz. I-II PAX 1987
1434 Brandstaetter Roman Jezus z Nazaretu cz. IIi-iV PAX 1987
1435 Marecki Józef Zakony żeńskie w Polsce Uniwersitas 1997
1436 Zdrzałek Jacek (red) Ruchy katolickie w Polsce (informator) KAI 1994
1437 Czrnocki Andrzej XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny KAI 1994
1438 Talar Maria W kręgu zagadnień Miłości, Małżeństwa, Rodziny Min Edukacji Narodowej 1994
1439 Głośmy Ewangelię życia Wyd. Śióstr Loretanek 1997
1440 Albisetti Valerio Dobrodziejstwo samotności Jedność 1999
1441 Pacewicz Alicja Jak pomóc dziecku nie pić P.A Rozw. Probl. Alk. 1994
1442 Wiśniewska-Roszkowska Kinga Erotyka a religia Wyd. Wrocł. Kięgarni Archid. 1988
1443 Wiśniewska-Roszkowska Kinga Zdrowie a postawy moralne Wyd. Wrocł. Kięgarni Archid. 1991
1444 Wyszyński Stefan Zapiski więzienne Edition du Dialogue 1982
1445 Wyszyński Stefan Kromka chleba Wyd. Księży Marianów 0
1446 Wyszyński Stefan Bochen chleba Wyd. Księży Marianów 0
1447 Wyszyński Stefan Ojcze nasz PAX 1997
1448 Nitecki Piotr Znak Zwycięstwa – Księdz Jerzy Popiełuszko 1947-1984 Wyd. Wrocł. Kięgarni Archid. 1991
1449 Sikorska Grażyna Prawda warta życia – ks. Jerzy Popiełuszko Pelta Press 1991
1450 Tischner Józef Spowiedź rewolucjonisty Znak 1993
1451 Wojtyła Karol Trzy poematy Wyd. Kurii Biskupiej 1983
1452 Wojtyła Karol Miłość i odpowiedzialnośc cz. 1 Człowiek i moralność Wyd. TNKUL 1982
1453 Kydryński Juliusz (red) Młodzieńcze lata Karola Wojtyły Of. Cracovia 1990
1454 Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II PWN 1983
1455 Filipiak Maria (red) Obecność Karola Wojtyły w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Wyd. KUL 1987
1456 Maliński Mieczysław Wezwano mnie z dalekiego kraju Pallotinum 1983
1457 Stolarczyk Stanisław Hobby Jana Pawła II Of. Wyd. ARAX 1991
1458 Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II tom 4 Editioni Aquila Bianca 1992
1459 Ryn Zdzisław (red) Cierpienie ma tysiąc twarzy – Jan Paweł II i chorzy Znak 1988
1460 Jan Paweł II Dar i tajemnica Wyd. WAM 1996
1461 Kuźnik Krzysztof (red) Jan Paweł II – Polska 1999 – przemówienia i homilie Michalineum
1462 Jan Paweł II Drogą jest Eucharystia (III pielgrzymka do Ojczyzny) Księgarnia Św. Wojciecha 1987
1463 Gil Czesław (red) Jan Pawł II o Świętych Karmelu Wyd. OO Karmelitów Bosych 1986
1464 Jan Paweł II Centisimus Annus – encyklika Libera Editrice Vaticana 1991
1465 Jan Paweł II Veritatis Splendor – encyklika Wyd. TUM 1993
1466 Jan Paweł II Redemptoris Mater – encyklika 1987
1467 Jan Paweł II Slavorum Apostoli – encyklika Pallotinum 1985
1468 Jan Paweł II Laborem Exercens – encyklika Wyd. Diecezjalne Częstochowa 1981
1469 Jan Paweł II Dives in misericordia – encyklika Pallotinum 1980
1470 Jan Paweł II Redemptor hominis – encyklika Pallotinum 1979
1471 Wojtyła Karol Przed sklepem jubilera Znak 1988
1472 Poniewierski Janusz Pontyfikat – 25 lat Znak 2003
1473 Drewnowski Jan Małżeństwo doskonałe Wyd. Sióstr Loretanek 1994
1474 Skibiński Franciszek Falaise Książka i wiedz 1971
1475 Nyka Józef Tatry wyd. Trawers 1994
1476 Dąbrowski Bronisław Ludzie chorzy i starsi w Kościele Wyd. ATK 1981
1477 Starowiejski Marek Apokryfy Nowego Testamentu – tom I Ewangelie Apokryficzne (cz. 1) Wyd TNKUL 1986
1478 Starowiejski Marek Apokryfy Nowego Testamentu – tom I Ewangelie Apokryficzne (cz. 2) Wyd TNKUL 1986
1479 Bejze Bohdan Być człowiekiem i chrześcijaninem Wyd. Sióstr Loretanek 1980
1480 Budzyński Stefan Stygmatyczka Katarzna Szymon Of. Wyd. Adam 1992
1481 Wojdecki Waldemar Rozmowy pod modrzewiem PAX 1999
1482 Gajczak Roman Chłopiec z ulicy Kościelnej Michalineum 1991
1483 Pannet Robert Objawienia Maryjne w świecie współczesnym Wyd. WAM 1993
1484 Haffert John Spotkania ze świadkami Michalineum 1991
1485 Grzybek Stanisław Biblia na co dzień PTT 1983
1486 Jakubiec Czesław Księga Rodzaju Wyd. Siostr Loretanek 1957
1487 Kasper Walter Jezus Chrystu PAX 1983
1488 Maliński Mieczysław Świadkowie Jezusa Księgarnia Św. Wojciecha 1980
1489 Messori Vittorio Takie jest życie Wydawnictwo „m” 2002
1490 Poinsenet Marie-Dominique Uśmiecham się do moich cierpień Michalineum 1989
1491 Uriburu Esteban Nazywają go Ojcem – Życie i dzieło Ojca Kentenicha Wyd. Patris 0
1492 Kley M. Ojciec Józef Kentenich – histroria życia, dziewięciodniowa nowenna Szentacki Instytut Siostr Maryi 1995
1493 Podlewski Stanisław Wierni Bogu i Ojczyźnie – duchowieństwo katolickie w walce o niepodległość Polski po II wojnie światowej Inst. Wyd. Novum 1982
1494 Bossis Gabriela On i ja – rozmowy duchowe Stwórcy ze stworzeniem tom 1 Michalineum 1992
1495 Bossis Gabriela On i ja – rozmowy duchowe Stwórcy ze stworzeniem tom 2 Michalineum 1992
1496 Bossis Gabriela On i ja – rozmowy duchowe Stwórcy ze stworzeniem tom 2 Michalineum 1992
1497 Kosicki Georg Walka duchowa Wyd. Księży Marianów 1992
1498 Grudniok Franciszek Utajonemu Bogu Wyd. Wrocł. Księgarni Diecezjalnej 1992
1499 Zanella Danilo Dla kogo żyjesz? Dlaczego wierzysz Wyd Salezjańskie 1993
1500 Wieja Alina Powrót kobiety do harmonii ze stwórcą Tow.Krzewienia Etyki Chrześcij. 1990
1501 Powell John Jak kochać i być kochanym Wyd.Diecezjalne – Pelplin 1990
1502 Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II Encykliki PAX 1981
1503 Kudroń Czesław Obdarowani łaską – rozważania liturgiczno okolicznościowe OO. Redemptoryści 1984
1504 Kluz Władysław Ojciec – Jan XXIII wyd. WAM 1977
1505 Wyszyński Stefan O Polskim Papieże z Krakowa Pallotinum 1979
1506 Berberyusz Ewa Papież Polaków Michalineum 1984
1507 Jan XIII Mater et Magistra SEI 1965
1508 Morawski Zdzisław Watykan z daleka i bliska Książka i Wiedza 1979
1509 Wyszyński Stefan W światłach tysiąclecia Znak 1961
1510 Wyszyński Stefan Nasz Ojciec Ksiądz Władysław Korniłowicz Wyd. Sióstr Loretanek 1980
1511 Sommaruga Germana Święty reformator PAX 1985
1512
1513 Parente Alessio Przyślij mi swego Anioła Stróża – Ojciec Pio Archid. Wyd. Łódzkie 1998
1514 Wangerin Walter Święty Paweł Libros 2001
1515 Skucha Piotr Ziemska ojczyzna Jezusa Wyd. ATK 1985
1516 Pronzato Alessandro Niewygodne ewangelie w drodze 1990
1517 Hertz Janina Mozaika z Noemi PAX 1984
1518 Sierotowski Tadeusz Mikołaj Kopernik WAM 2001
1519 Schoennett Generosa Zawsze Wierna Miłości Wyd. OO Karmelitów Bosych 1987
1520 Koper Maryla Obrońca Kościoła i Narodu – wspomnienie o Ks. Abpie Bronisławie Dąbrowskim Wyd. Sióstr Loretanek 1998
1521 Newman John Rozmyślania i modlitwy PAX1 1985
1522 Grudniok Franciszek Blaski cierpienia Wyd. Wrocl. Księgarni Archidiecez. 1987
1523 Munoz Hector 36 modlitw dla dziewcząt Wyd. Sióstr Loretanek 1994
1524 Filipski Eugeniusz Z różańcem w dłoniach Wyd. Diecezjalne Pelplin 1991
1525 Frosard Andre Bronię Papieża Wyd.Misj.Klaretynów Palambra 1995
1526 Błogosławione męczenniczki z Nowogródka /profile biograficzne m.innymi Maria Stella/ Nakł.Sióstr Nazaretanek 2000
1527 Foote Dan Znam Cię, Boże Wyd.Djecezjalne Sandomiers 2005
1528 Grudniok Franciszek Być z Chrystusem Wyd.Wrocł.KsArchidiecezjalnej 1989
1529 Franzaga Liwio Chrześcijaństwo pod prąd Wyd.Jedność 2002
1530 Pałyga Jan W środku Afryki /Pallotyni polscy w Rwandzie/ Pallottinum 1984
1531 Chowańczak Jerzy Słowo na co dzień Fundacja im,Prymasa Tysiąclecia 1994
1532 Ks.Tymoteusz To jest ktoś PAX 1999
1533 Ruciński Tadeusz …A pomiędzy nimi drzwi…. Wyd.Śióstr Loretanek 2003
1534 Strzelecka Kinga Szalom Verbinum 1987
1535 Winnicka Lucyna Podróż dookoła Świetej krowy KAW 1987
1536 Waliszewski Stanisław Całun Turyński dzisiaj Wyd.Apostolstwa Modlitwy 1987
1537 Waliszewski Stanisław Całun Turyński dzisiaj Wyd.Apostolstwa Modlitwy 1987
1538 Coccioli Carlo Kamyk Biały PAX 1961
1539 Coccioli Carlo Niebo i ziemia PAX 1959
1540 Cather Willw Śmierć przychodzi po arcybiskupa PAX 1965
1541 Paupert Jean Wieczna udręka PAX 1976
1542 Baldwin James Głoś to na górze PAX 1966
1543 Stenius Goran Dzwony Rzymu Wyd.Znak 1963
1544 Skwarmicki Marek Australijska wiosna Wyd.Znak 1988
1545 Mostwin Danuta Cień księdz Piotra PAX 1985
1546 Sherril John Najszczęśliwsi na świecie 0
1547 Darcy Paula Listy do Sary PAX 1985
1548 Kordysz Piotr Stefek /opowiadania o dzieciństwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego/ dla dzieci Verbinum 2001
1549 Z dawna Polski Tyś Królową -PRZEWODNIK PO SANKTUARIACH MARYJNYCH Wyd.Sióstr Niepokalanek 1990
1550 Schweitzer Albert Z mojego życia PAX 1981
1551 Bosmans Phil Być człowiekiem Wyd. Salezjańskie 1990
1552 Saint-Exupery Antoine Ziemia, planeta ludzi /duża czcionka/ Wyd .”Ksiąznica” 1990
1553 Gomółka Jan Abstynecja dzieci i młodzieży Wyd.Sióstr Loretanek 2004
1554 Ouoist Michel Rozmowy o miłości Wyd.Sióstr Loretanek 1997
1555 Lubich Chiara Gdzie budzi się życie /rozmowy o rodzinie/ Wyd.Sióstr Loretanek 1999
1556 Pozwólcie mi żyć Wyd.Sióstr Loretanek 1997
1557 Beno Jan Pedagogika Wyd.Sióstr Loretanek 1996
1558 Pawlina Krzysztof Młode wybory na dorosłe życie Wyd.Sióstr Loretanek 2003
1559 Romaniuk Kazimierz Małżeństwo i rodzina według Biblii Wyd.Sióstr Loretanek 1994
1560 Graham Billy Śmierć a co dalej Wyd.”Słowo Prawdy” 1992
1561 Fijałka Michał 27 Wołyńska Dywizja piechoty AK PAX 1986
1562 Kamiński Andrzej Koszmar niewolnictwa /obozy koncentracyjne od 1896 do dziś/ Wyd.Przedświt 1990
1563 Podlaski Stanisław Przezwyciężyć siebie PAX 1984
1564 Poczet Papieży Inst.Prasy i Wyd.”Novum” 1986
1565 Poczet Papieży Inst.Prasy i Wyd.”Novum” 1986
1566 Kwiatkowska Maria Katedra Św.Jana PWN 1978
1567 Sutowicz Anna Świety Stefan współtwórca chrześcijańskiej Europy Wyd.”Lamis” 2002
1568 Spink Kathryn Łańcuch miłości /Matka Teresa i jej cierpiący uczniowie/ Verbinum 1987
1569 Stein Edyta Pisma t.1 Wyd.OO. Karmelitów Bosych 1982
1570 Stein Edyta Pisma t.2 Wyd.OO. Karmelitów Bosych 1982
1571 Burchacka Irena Ojciec Pio -KSIĄżka wykreślona z rej. przekazana choremu/dec.Cel.M /11.12.2006 1995
1572 Bednarczyk Piotr Błogosławiona Karolina Kózkadziewica i męczennica Polskie Tow.Teologiczne 1987
1573 Kempis Tomasz O naśladowaniu Chrystusa PAX 1989
1574 Woronowski Franciszek Powołania rplników i ich duszpasterstwo Michalineum 1986
1575 Aubert Roger Historia Kościoła od 1848 do czsów współczesnych PAX 1985
1576 Anioł Pański z papieżem Janem Pawłem II /przemówienia z pierwszych 3 lat pontyfikatu/ Wyd.Apostolstwa Modlitwy 1985
1577 Chardin Pierre Teilhard Środowisko Boze.Człowiek PAX 1964
1578 Chardin Pierre Teilhard Pisma wybrane PAX 1967
1579 Chardin Pierre Teilhard Zarys wszechświata personalistycznego PAX 1985
1580 Czerwińska Małgorzta Póżno umiłowałem /opowiadanie o życiu Józefa Kalinowskiego/ Księgarnia Św.Jacka 1988
1581 Wyszyński Stefan Duch Pracy ludzkiej Księgarnia Św.Wojciecha 1957
1582 Ginley Phyllis Podpatrujac świetych PAX 1972
1583 Huenermann Wilhelm Świety i diabeł Wyd.OO.KArmelitów Bosych 1982
1584 Ciereszko Henryk Droga świętości Ks.Michała Sopoćki WAM 2002
1585 Maliński Mieczysław Nie bój się TUM 1993
1586 Maliński Mieczysław Siedem twoich wtajemniczeń Wyd.WAM 1997
1587 Maliński Mieczysław Nasze tajemnice bolesne i chwalebne Wyd.Wrocł. Księgarni Archidiec. 1984
1588 Maliński Mieczysław Pielgrzymka nadziei Ks.Św,Jacka 1985
1589 Maliński Mieczysław Wierzyć w Chrystusa Ks.Św. Wojciecha 1982
1590 Maliński Mieczysław Życiorys Karola Wojtyły Michalineum 1987
1591 Maliński Mieczysław Pontyfikat Jana Pawła II cz.1 Michalineum 1987
1592 Maliński Mieczysław Pontyfikat Jana Pawła II cz.2 Michalineum 1987
1593 Bosco Teresio Kiedy bracia wołaja ATK 1984
1954 Zięba Maciej Biało-czrne zapiski Wyd. „W drodze” 1987
1595 Dobrowolska-Siemieńska Jadwiga Żywe wotum Wyd. „W drodze” 1987
1596 Mazowiecki Tadeusz Ludzie Lasek Biblioteka „Więzi” 1987
1597 Góra Jan Mój świat Wyd. „W drodze” 1983
1598 Drążek Czesław Posługacz trędowatych Wyd.Apostolstwa Modlitwy 1985
1599 Romero Oskar Zamordowany w obronie ubogich wyd.Verbinum 1984
1600 Adamczyk Sykstus Niespokojne serce Wyd.OO.Karmelitów Bosych 1982
1601 Matka Teresa Radość Daru Wyd.”Novum” 1981
1602 Gorska Pia Przyszedł do swoich Ks.Św. Wojciecha 1973
1603 Brandstaetter Roman Prorok Jonasz PAX 1983
1604 Ross Elisabeth Rozmowy o śmierci i umieraniu PAX 240
1605 Kenna Briege Abyście wierzyli Wyd.Ks.Marianów 1991
1606 Maliński Mieczysław Od rana do wieczora Wyd.TUM 1994
1607 Nowe rodziny Wyd.Osrodek Pom.Mariańskich 1982
1608 Bosco Teresio Madrość serca Wyd.Ks. Marianów 1989
1609 Bosco Teresio Madrość serca Wyd.Ks. Marianów 1982
1610 Bosco Teresio Szukanie i służba Wyd.Ks. Marianów 1982
1611 Bosco Teresio Sól ziemi Wyd.Ks. Marianów 1981
1612 Klimaszewski Stanisław Żniwo wielkie Wyd.Osrodek Pom. Mariańskich 1983
1613 Klimaszewski Stanisław Największ jest miłość Wyd.Ks. Marianów 1984
1614 Klimaszewski Stanisław Trudne dni Wyd.Ks. Marianów 1990
1615 Żukowska Bogumiła O takich jak wy Wyd.Apostolstwa Modlitwy 1997
1616 Konstantinow Evgeni Chrzest PAX 1968
1617 Huenermann Wilhelm Mojżeszowe tablice Wyd.OO. Karmelitów Bosych 1988
1618 Maliński Mieczysław Bajki nie tylko dla dzieci Wyd.Wrocł.Ks. Archidiecezj. 1988
1619 Greene Graham Moc i chwała PAX 1985
1620 Maliński Mieczysław Matka Jezusa Wyd.Wrocł.Ks. Archidiecezj. 1984
1621 Piesze pielgrzymki na Jasną Górę 0
1622 Bielawski Stanisław Okruchy słowa Kuria Arcybiskupia 1985
1623 Klimaszewski Stanisław W dobrej i złej doli Nakł.Ks.Marianów 1980
1624 Śpiewnik pieszej warszawskiej pielgrzymki na Jasną Górę 0
1625 Hoffert John Spotkania ze świadkami Michalineum 1992
1626 Pryszmont Jan Ukryta stygmatyczka 2004
1627 Belleney Józef Uzdrowienia lurdzkie w świetle dokuementów lekarskich Wyd.Ojców Franciszkanów 1984
1628 Wilczyński Kazimierz Znak na niebie Wyd. Michalineum 1986
1629 Pani z nieba wzywa Michalineum 1987
1630 Siostra Łucja mówi o Fatimie Vice-Postulacao Fatima 1989
1631 Mórawski Karol Przewodnik historyczny po cmentarzach warszawskich Wyd.PTTK 1989
1632 Kluz Władysław Dyktator Romuald Traugutt Wyd.OO.KArmelitów Bosych 1986
1633 Dobraczyński Jan W państwie środka KAW 1987
1634 Dobraczyński Jan Głosy czasu PAX 1966
1635 Dobraczyński Jan Pustynia PAX 1977
1636 Dobraczyński Jan Grom uderza po raz trzeci PAX 1985
1637 Dobraczyński Jan Tylko w jednym życiu PAX 1977
1638 Dobraczyński Jan Wybrańcy gwiazd PAX 1982
kiermasz Cień ojca PAX 1978
1640 Dobraczyński Jan Przyszedłem rozłączyć PAX 1978
kiermasz Sprawy ludzi mocnych W co wierzę PAX 1978
kiermasz Tak biały jak czerwona jest krew PAX 1979
kiermasz Ziemia Ewangelii PAX 1983
kiermasz Klucz mądrości PAX 1975
kiermasz Małżeństwo Anny PAX 1981
1646 Dobraczyński Jan Dzieci Anny PAX 1983
1647 Dobraczyński Jan A zebrany stał się jedno PAX 1974
1648 Dobraczyński Jan A znak nie będzie mu dany PAX 1977
1649 Dobraczyński Jan Listy Nikodema PAX 1978
1650 Dobraczyński Jan Nim ziemia powstała PAX 1976
1651 Dobraczyński Jan Spotkania Jasnogórskie PAX 1979
1652 Dobraczyński Jan Miara wybranych PAX 1985
1653 Dobraczyński Jan Najlepsza cząstka PAX 1982
1654 Dobraczyński Jan A to jest zwycięzca PAX 1986
kiermasz Bramy Lipska Wyd.Iskry 1978
1656 Dobraczyński Jan Ewa Wyd.Literackie 1985
1657 Dobraczyński Jan Gra w wybijanego PAX 1962
1658 Dobraczyński Jan W rozwalonym domu PAX 1956
1659 Dobraczyński Jan Doścignięty PAX 1967
1660 Dobraczyński Jan Błękitne hełmy na tamie PAX 1965
1661 Dobraczyński Jan Piąty akt PAX 1962
kiermasz Niezwyciężona armada Wyd.morskie 1984
1663 Dobraczyński Jan Truciciele PAX 1974
1664 Dobraczyński Jan Niepotrzebni PAX 1964
1665 Dobraczyński Jan Dwudziesta brygada PAX 1956
1666 Dobraczyński Jan Tak traktują moich przyjaciół PAX 1990
1667 Dobraczyński Jan Opowiadania PAX 1955
1668 Dobraczyński Jan Magdalena PAX 1988
1669 Dobraczyński Jan Dwa stosy Wyd.Panteon 1947
1670 Dobraczyński Jan Judyta bez zastrzeżeń Wyd.Archid.OTTONIANUM 1993
1671 Dobraczyński Jan Notatnik podróżny PAX 1955
1672 Dobraczyński Jan Wielkość i światłość PAX 1958
1673 Dobraczyński Jan Święty miecz PAX 1974
1674 Dobraczyński Jan Kościół w Chochołowie PAX 1956
1675 Dobraczyński Jan Drzewa chodzące PAX 1955
1676 Dobraczyński Jan Najeźccy PAX 1957
1677 Dobraczyński Jan Jezus Chrystus i Jego Apostołowie KIERMASZ PAX 1954
1678 Dobraczyński Jan Kto was zabije PAX 1985
1679 Dobraczyński Jan Straszny dom Ks.Zdzisław Gutowski 1947
1680 Dobraczyński Jan Ptaki śpiewają ryby słuchają PAX 1987
1681 Wachowicz Barbara Malwy na Lewadach Wyd.Radia i Telewizji 1983
1682 Wachowicz Barbara Ciebie jedną kocham Wyd.Radia i Telewizji 1987
1683 Meersch Maxence Ciała i dusze PAX 1956
1684 Łaszowski Alfred W przeddzień wyznania PAX 1956
1685 Myśliwski Wiesław Kamień na kamieniu Wyd.Glob 1986
1686 Krawczuk Aleksander Pan i jego filozof PIW 1970
1687 Bratny Roman Kolumbowie rocznik 20 / t.1 i 2/ PIW 1964
1688 Bratny Roman Kolumbowie rocznik 20 t.3 PIW 1964
1689 Weiser Franciszek Światło gór 0
1690 Kurylczyk Ryszrd Jeruzalem,Jeruzalem… PAX 1990
1691 Libert Jerzy Listy do Agnieszki Biblioteka „Więzi” 2002
1692 Białoszewski Miron Pamiętnik z powstania warszawskiego PIW 1976
1693 Kossak Zofia Pątniczym szlakiem /wrażenia z pielgrzymki/ PAX 1959
1694 Kossak Zofia Z otchłani PAX 1958
1695 Kossak Zofia Suknia Dejaniry PAX 1976
1696 Kossak Zofia Z miłości /o postaci Św.St.Kostki/ PAX 1984
1697 Kossak Zofia Warna Spółdz.Wyd „Czytelnik” 1946
1698 Filipiak Marian Człowiek współczesny a Stary Testament KUL 1982
1699 Kossak Zofia Złota wolność t.1 i 2 PAX 1972
1700 Kossak Zofia Król trędowaty Pallottinum 1948
1701 Kossak Zofia Przymierze PAX 1975
1702 Kossak Zofia Błogosławiona wina PAX 1981
1703 Kossak Zofia Bez oręża PAX 1973
1704 Kossak Zofia Krzyżowcyt 1 i 2 PAX 1956
1705 Kossak Zofia Nieznany kraj PAX 1967
1706 Kossak Zofia Bursztyny PAX 1967
1707 Faryś Joanna Nie nudzić się w kościele /Msza swięta dla każdego/ Wyd.M 2003
1708 Arnov Nex Całun Turyński jest prawdziwy Michalineum 2001
1709 Bollone Pieluigi Całun Turyński /101 pytań i odpowiedzi/ Wyd.WAM 2002
1710 Maliński Mieczysław Święci na nasze dni Wyd.Wrocł.Ks.Archidiec. 1987
1711 Dobraczyński Jan Jak wegiel jeszcze zielony PAX 1973
1712 Dobraczyński Jan Spalone mosty Czytelnik 1979
1713 Dobraczyński Jan Dłonie na murze PAX 1968
1714 Dobraczyński Jan W co wierzę PAX 1972
1715 Dobraczyński Jan Nędze wydziedziczonego króla PAX 1975
1716 Rops Daniel Kościół pierwszych wieków PAX 1969
1717 Maliński Mieczysław Po co sakramenty Wyd.Wrocł.Ks.Archidiecezjalnej 1985
1718 Maliński Mieczysław Cały dla Ciebie Editions du dialogue 1980
1719 Krzysztoń Barbara Ksiadz Ali W-wa LAski 1988
1720 Wyszyński Stefan Bochen chleba Marianum Rzym 0
1721 Berberyusz Ewa Papiez Polaków Michalineum 1984
1722 Mały oxfordzki słownik historii świata w XX wieku PULS Londyn 729
1723 Szmidt Stanisław Lew Bramaputry ATK 1983
1724 Weyssenhoff Teresa Na poczatku drogi /opowieśc o Arnoldzie Janssenie/ PAX 1983
1725 Bender Ryszard Powstaniec -zakonnik /błogosławiony o.Rafał Kalinowski/ PAX 1984
1726 Maria z Agredy Mistyczne miasto Boże czyli Żywot Matki Boskiej wg doznanych objawień Michalineum 1985
1727 Maliński Mieczysław Czarna Madonna Pallottinum 1985
1728 Maliński Mieczysław Świadkowie Jezusa 0
1729 Tichner Józef Jak żyć Wyd.TUM 2000
1730 Marks Andrzej Atlantyda-fantazja czy rzeczywistość KAW 1986
1731 Tymoteusz ks. Listy i rozważania Wyd .Archidiecezji Warszawskiej 1985
1732 Rekopis z czyśćca Michalineum 2000
1733 Chetcuti Paul Wybierajac słuzbe nedzarzowi Ks.Św. Wojciecha 1985
1734 Spink Katheryn Łańcuch miłosci Verbinum 1987
1735 Paweł do Geslin Czcigodny Wincenty Pallotti Pallottinum 1988
1736 Forycki Roman Papieże o Św.Wincentym Pallottim Pallottinum 1989
1737 Bolt Dawid Adam PAX 1988
1738 Brandstaetter Roman Krąg biblijny PAX 1977
1739 Kamieńska Anna Książka nad ksiażkami Nasz Ksiegarnia 1985
1740 Fedorowicz Tadeusz Błogosławieństwa dla tych,którzy mają trochę zmysłu…. „Norbertinum” 2003
1741 Kudasiewicz Józef Zbawienie przyszło przez Krzyż Wyd.”Jedność” 1985
1742 Pasierb Janusz Skrzyżowanie dróg Pallottinum 1989
1743 Maliński Mieczysław I Ty jesteś biznesmenem Wyd.Biblos 1994
1744 Maliński Mieczysław Opowiadania o nadziei Pallottinum 1983
1745 Maliński Mieczysław Dzieje ludzi ,którzy uwierzyli w Chrystusa Ks.Św. Wojciecha 1983
1746 Starzyńska Maria Kuszenie świętego Antoniego PAX 1979
1747 Carretto Carlo Listy z pustyni Wyd.Ks.Marianów 1989
1748 Guareschi Ludziska Wyd.Palabra 1993
1749 Guareschi Mały światek don Camilla Wyd.Palabra 1993
1750 Guareschi Blady wymoczek Wyd.Palabra 1994
1751 Guareschi Towarzysz don Camillo Wyd.Palabra 1993
1752 Guareschi Don Camillo i jego trzódka Wyd.Palabra 1993
1753 Weyssenhoff Teresa Ogniwa PAX 1973
1754 Guareschi Don Camillo PAX 1990
1755 Grabski Władysław Konfesjonał Wyd.”Regina Poloniae” 1987
1756 Busset Jacgues Zwierzenia niewierne PAX 1975
1757 Giertych Maciej Zagrożenia duchowe Michalineum 1993
1758 Hume George Droga pielgrzyma PAX 1987
1759 Spaemann Heinrich Potężniejsza od śmierci jest miłość Wyd.Wrocł. Archid. 1989
1760 Chowańczak Jerzy Słowo na co dzień /okres Wielkiego Postu/ Fundacja im.Prymasa Tysiąclecia 1994
1761 Kmieć Zygmunt Sakrament Pojednania Wyd.”Hlondianum” 1989
1762 Okońska Maria Wspomnienia z powstania Warszawskiego Wyd.”Soli Deo” 1992
1763 Maliński Mieczysław Nasze dziwne stulecie Pallottinum 1993
1764 Długosz Jan Bitwa Grunwaldzka Ossolineum 2003
1765 Owsiany Helena Polacy w łagrach rosyjskiej północy Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 2000
1766 Bergengruen Werner Jako w niebie tak i na ziemi PAX 1961
1767 Sajkowski Alojzy Opowieści misjonarzy ,konkwistadorów,pielgrzymów… Wyd. Poznańskie 1991
1768 Nowicki Krzysztof W imię Ojca i Syna Wyd.Ludowa Spółdz.Wyd. 1978
1769 Greene Graham Dziesiąty człowiek PAX 1987
1770 Kuiroga Elena Krew PAX 1979
1771 Iłłakowiczówna Kazimiera Obok Drogi ROJ/ Zelpress 1989
1772 Marszał Edmund Pamiętnik pacjenta PAX 1982
1773 Philipe Anne Chwila westchnień Książka i Wiedza 1974
1774 Grabski Jan W cieniu Kolegiaty Regina Poloniae 1986
1775 Bacchelli Riccardo Płacz Lajiszowego Syna PAX 1979
1976 Stryjkowski Julian Odpowiedz W drodze 1982
1777 Górski Jerzy Dilige et quod vis fac PAX 1951
1778 Dołęga-Mostowicz Tadeusz Znachor Książnica 1991
1779 Ferrero Bruno Czy jest tam Ktoś? Wyd. Salezjańskie 1993
1780 Ferrero Bruno Ważna Róża Wyd Salezjańskie 1994
1781 Wańkowicz Melchior Ziele na kraterze PAX 1976
1782 Wańkowicz Melchior Tędy i owędy PAX 1974
1783 Wańkowicz Melchior Dwie prawdy PAX 1981
1784 Wańkowicz Melchior Tworzywo PAX 1986
1785 Wańkowicz Melchior Westerplatte PAX 1960
1786 Wańkowicz Melchior Monte Cassino PAX 1984
1787 Wańkowicz Melchior Szkice spod Monte Cassino Wiedza Powszechna 1971
1788 Wańkowicz Melchior Szczenięce lata Czytelnik 1972
1789 Wańkowicz Melchior Reportaże zagraniczne Wyd. Literackie 1981
1790 Kurzyna Miczysław O Melchiorze Wańkowiczu – nie wszystko PAX 1977
1791 Ziółkowska Aleksandra Blisko Wańkowicza Wyd. Literackie 1975
1792 Sciascia Leonardo Zniknięcie Majorany PAX 1985
1793 Kushner Harold Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom Verbinum 1994
1794 Świeta Gemma Galgani Michalineum 1988
1795 Spink Kathrin Łańcuch miłości – Matka Teresa i jej cierpiący uczniowie Verbinum 1987
1796 Sommaruga Germana Święty reformator – opowieść o swiętym Kamilu de Lellis PAX 1985
1797 Tescarolli Cirillo Wiolhelm Richly – święty „przybyły z daleka” Instytut Prymasowski Ślub. Nar. 1989
1798 Weyssenhoff Teresa Ojczyzna z wyboru PAX 1974
1799 Kluz Władysław Jadwiga królowa Polski Wyd. ATK 1987
1800 Śledzianowski Jan Mówić sobą WAM 1983
1801 Guardini Romano Znaki święte Wrocł. Księg. Archidiecezjalna 1982
1802 Legere Werner Misja Florence PAX 1976
1803 Mauriac Francois Młodzieniec z dawnych lat PAX 1970
1804 Buchne Wolfgang Odpoczynek udręczonych Wyd. Ewangeliczne 1990
1805 Martin Ralf Głód Boga PAX 1982
1806 Barbagli Pietro Świety Józef w ewangelii Wyd. OO Karmelitów Bosych 1997
1807 Orchowski Józef Potęga Różańca Michalineum 0
1808 Promienie Pośredniczki Łask Wyd. ITKM 1994
1809 Rożnowska Krystyna Żyć każdego dnia KAW 1987
1810 Weron Eugeniusz O godną starość Pallotinum 2000
1811 Ratajczak Józef Łzy Świętego Wojciecha Księgarnia św. Wojciecha 1990
1812 Michułka Walenty Ksiądz Bronisław Markiewicz Michalineum 1992
1813 Kasper Walter Jezus Chrystus PAX 1983
1814 Górski Karol Matka Mortęska ZNAK 1971
1815 Dobraczyński Jan Magdalena PAX 1988
1816 Gardonyi Geza Słudzy boży PAX 1975
1817 Fort Gertrud Gody magdeburskie PAX 1960
1818 Fort Gertrud Chusta Weroniki PAX 1959
1819 Fort Gertrud Wieniec aniołów PAX 1960
1820 Prato Dolores Sangiocondo PAX 1965
1821 Szumańska Ewa Bizary Wyd.Znak 1987
1822 Coccioli Carlo Pamiętniki Króla Dawida PAX 1980
1823 Stryjkowski Julian Król Dawid żyje Wyd.”W drodze” 1984
1824 Jastrun Mieczysław Podróż do Grecji Wydawnictwo Literackie 1978
1825 Krawczuk Aleksander Stad do wieczności Wyd.Radia i Telewizji 1987
1826 Parnicki Teodor Aecjusz ostatni Rzymian PAX 1957
1827 Mi łosz Czesław Dolina Issy Wyd.Literackie KRAKóW 1981
1828 Johansen Otto Światło w ciemności PAX 1982
1829 Houdin Georges Nie zawinione nieszczęście PAX 1978
1830 Żynda Bolesław Ilłakowiczówna Kazimiera we wspomnieniach starego księgarza Księgarnia św.Wojciecha 0
1831 Craven Margaret Słyszałem wołanie sowy PAX 1977
1832 Ruszczyc Marek Niepospolite kobiety Wyd.Śląsk” 1986
1833 Clifford Francis Zielone łąki Raju PAX 1973
1834 Weible Wayne Listy z Medziugorja Wyd.M 1992
1835 Weible Wayne Medzjugorie Świadectwo duszy spragnionej Wyd.Księży Marianów 1993
1836 Ryszka Czesław Pytanie o Medziugorje Wyd.Księży Marianów 1992
1837 Siostra Emmanuel Medjugorje Wojna dzień po dniu Wyd.Księży Marianów 1994
1838 Rutkoski Thomas Owoce Medjugorie Wyd.Palabra 1994
1839 Rupcic Ljudevit Prawda o Medziugorju Wyd.”Królowa Pokoju” 1999
1840 Lejeune Rene Posłanie z Medjugorje 365 dni z Maryją Wyd.Księży Marianów 1993
1841 Ukleja Ryszard Madonna płacząca Wyd. Salezjańskie 1994
1842 Bojarska Teresa W imię trzech krzyży /ad Urszuli Leduchowskiej/ PAX 1981
1843 Ukleja Ryszrd Triumf kościoła według wizji św.Jana Bosko Wyd.Arka 1998
1844 Marsh Henry Czy ty jesteś królem PAX 1980
1845 Stryjkowski Julian Juda Makabi Wyd.”W drodze” 1986
1846 Pietrzykowski Jan Walka i męczeństwo /z wojennych dziejów duchowieństwa Diecezji Czestochowskiej PAX 1981
1847 Kamieńska Anna Notatnik 1973-1979 Wyd.W drodze” 1987
1848 Griffin Emilie Wielkie nawrócenia XX wieku PAX 1996
1849 Dyliżans księżycowy PAX 1977
1850 Rozmowy z Marią Kuncewiczowa Czytelnik 1983
1851 Kuncewiczowa Maria Fantasia alla Polacca PAX 1985
1852 Kuncewiczowa Maria Dwa księżyce PAX 1986
1853 Kuncewiczowa Maria Zmowa nieobecnyck PAX 1957
1854 Kuncewiczowa Maria Fantomy PAX 1972
1855 Kuncewiczowa Maria Odkrycie Patusanu PAX 1983
1856 Kuncewicz Piotr Deby kapitolińskie Wyd.Łódzkie 1970
1857 Kuncewiczowa Maria Przeżrocza PAX 1985
1858 Kuncewiczowa Maria Dyliżans warszawski PAX 1974
1859 Kuncewiczowa Maria Miasto Heroda PAX 1982
1860 Kuncewiczowa Maria Natura PAX 1975
1861 Szelburg-Zarębina Ewa Samotność PIW 1963
1862 Szelburg-Zarębina Ewa Spotkania przy drodze KiW 1976
1863 Szelburg-Zarębina Ewa I otwarły się drzwi… PAX 1971
1864 Bosco Henri Stary dom PAX 1964
1865 Bernanos Georges Monsieur Ouine PAX 1961
1866 Sulivan Jean Po stronie cienia PAX 1966
1867 Kowalski Józef Czarna procesja PAX 1958
1868 Piechowski Jerzy Świadkowie i truciciele PAX 1976
1869 Piechowski Jerzy Znak Salamandry PAX 1972
1870 Bunsch Karol Przełom Wyd.Literackie Kraków 1965
1871 Zieliński Ryszard Olbracht Łaski Wyd.Czytelnik 1982
1872 Helsztyński Stanisław Człowiek ze Stratfordu PAX 1964
1873 Bojarska Teresa Byłam królewną Wyd.Morskie 1977
1874 Bojarska Teresa Na jednym płótnie PAX 1974
1875 Bojarska Teresa Wskrzeszenie Łazarza PAX 1979
1876 Bojarska Teresa Czas samotności PAX 1967
1877 Bojarska Teresa Bogusław i Anna PAX 1966
1878 Intencje serca/antologia poezji religijnej/ Ks.Św .Wojciecha 1985
1879 Podbielska Jadwiga Aforyzmy Wyd.Norbertinum 1992
1880 Tuwim Julian Lutnia Puszkina Wyd. „Współpraca” 1987
1881 Słowacki Juliusz Utwory wybrane t.1 PIW 1970
1882 Słowacki Juliusz Utwory wybrane t.2 PIW 1970
1883 Mickiewicz Adam Pan Tadeusz Wyd.Czytelnik 1959
1884 Mickiewicz Adam Wiersze Wyd.Czytelnik 1959
1885 Baczyński Krzysztof Kamil Wiersze KAW 1988
1886 Klękam w prochu przed tobą Warszawo Wyd.Sport i Turystyka 1986
1887 Wiersze i krajobrazy /antologia poetycka/ Wyd.Literackie 1960
1888 Spinoza Benedykt Pewniki i twierdzenia Wyd.Łuk 1993
1889 Tołstoj Lew Myśli o Bogu Wyd.Łuk 1993
1890 Machiavelli Niccolo Myśli cyniczne Wyd.Łuk 1993
1891 Janusz Korczak Myśli PIW 1987
1892 Zwoliński Andrzej Błogosławieni jesteście Wyd.Sióstr Loretanek 2003
1893 Zwoliński Andrzej Żródło życia Wyd.Sióstr Loretanek 2002
1894 Zwoliński Andrzej Na modlitwie Wyd.Sióstr Loretanek 2003
1895 Zwoliński Andrzej Boga Ojca miłujcie Wyd.Sióstr Loretanek 2002
1896 Zwoliński Andrzej Ducha nie gaście Wyd.Sióstr Loretanek 2002
1897 Zwoliński Andrzej Zakryeś te rzeczy Wyd.Sióstr Loretanek 2001
1898 Wójtowicz Kazimierz Ramotki Wyd. Wrocł. Księgarni Archidiecez. 1989
1899 Bosmans Phil Być człowiekiem Wyd. Salezjańskie 1993
1900 Riabinin Sergiusz Matce Bożej Wyd. Niepokalanów 1992
1901 Kaleta Roman Sensacje dawnych lat Ossolineum 1986
1902 Smółkowski Władysław (red) Za to groziła śmierć – Polacy z pomocą Żydom w czasie okupacji PAX 1981
1903 Paczkowski Alfred Lekarz nie przyjmuje PAX 1981
1904 Bruliński Eligusz Pomniki, tablice, znaki – 3 Batalin Pancerny AK „Golski” Wyd. Stow. b. Żołnierzy BPAK 2001
1905 Bruliński Eligusz Pomniki, tablice, znaki – 3 Batalin Pancerny AK „Golski” – 60 rocznica Powstania Warszawskiego Wyd. Stow. b. Żołnierzy BPAK 2001
1906 Bruliński Eligusz 3 Batalin Pancerny AK „Golski” Wyd. Stow. b. Żołnierzy BPAK 1996
1907 Dereziński Janusz Pamiętne miejsca Czerniakowa Apostolicum 2004
1908 Karpus Zbigniew Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku Wyd. UMK 1999
1909 Haffert John Spotkania ze świadkami Michalineum 1991
1910 Zieliński Jerzy W znaku Szkaplerza Wyd. OO Karmelitów Bosych 2000
1911 Sego Kresimir Szeptanie Madonny – Medziugorje- najpiękniejsza pieśń naszych czasów Wyd. Zakonu Pijarów 2000
1912 Ljubcic Petar Wołanie Królowej Pokoju Wyd. Zakonu Pijarów 1995
1913 Głowacki Mieczysław Pięć kamieni z Medjugorie Wyd. Księzy Marianoew 2001
1914 Spink Kathryn Wołanie pustyni – Biografia Małej Siostry Jezusa – Magdaleny Wyd. Księży Marianów 1998
1915 Kosicki Georg Naglące wezwanie Wyd. Księży Marianów 1992
1916 Cegiełka Franciszek Siostra Faustyna – szafarka Miłosierdzia Bożego Michalineum 2000
1917 Barbaric Slavko Przeżywajcie Mszę Świetą sercem wydawnictwo „m” 1997
1918 Marcin z Kohem Wykład o Mszy Swiętej Wyd.” Maria Vincit” 2001
1919 Philippe Thomasz Wytrwała modlitwa wydawnictwo „m” 1992
1920 Mokrzycki Bronisław Pokutujcie WAM 2004
1921 Klotz Justyna Bóg przemawia do duszy wyd prywatny 1992
1922 Scherschel Rainer Różaniec – Modlitwa Jezusowa Zachodu w drodze 1988
1923 Dziękujcie Panu bo jest miłosierny na prawach rekopisu 0
1924 Drążek Czesław Szkoła apostolstwa i modlitwy WAM 1991
1925 ProszewskiPiotr Rapsodia Mediugorska Wyd.Zakonów Pijarów 2001
1926 Budzyński Stefan Tajemnica Objawień w Medjugoriu Wydawnictwo Pelikan 1989
1927 Pasguera Eusebio Garabandal Wyd.Wox Domini 1994
1928 Douglas Lloyd Wielki Rybak PAX 1982
1929 Adamska Janina Błogosławiona Elzbieta od Trójcy Przenajświętszej Wyd.OO.Karmelitów Bosych 1987
1930 Wolska Teresa Trwała z Niepokalaną Wyd.Ojców Franciszkanów 1991
1931 Bystroń Jan Warszawa PIW 1977
1932 Karpowicz Mariusz SEkretne treści warszawskich zabytków PIW 1981
1933 Wołowski JAcek Moja Warszawa PWN 1979
1934 Kasprzycki Jerzy Warszawskie pożegnania Zakł.Wyd.Propagandowych PTTK 1982
1935 Jesteśmy w Warszawie-miasto dawne i nowe PIW 1981
1936 Sto lat na Nowym Świecie Wyd.Sport i Turystyka 1969
1937 Bartoszewicz Włodzimierz Piórkiem o Warszawie KAW 1987
1938 Kobielski Dobrosław Warszawa na fotografiach XIX wieku KAW 1982
1939 Lejko Krystyna Warszawa w obiektywie Konrada Brandla PWN 1985
1940 Budrewicz Olgierd Warszawskie małe ojczyzny Wyd.Iskry 249
1941 Mórawski Karol Przewodnik historyczny po cmentarzach warszawskich Wyd.PTTK „Kraj” 1989
1942 Krzywobłocka Bożena O mieszkańcach Zamku królewskiego PWN 1986
1943 Zaruba Jerzy Z pamiętników Bywalca Wyd.Iskry 1968
1944 Kopec Jadwiga Dziecko dawnej Warszawy Nasz Księgarnia 1981
1945 Kruszewski Jan Przed pół wiekiem w stolicy ludowa Spółdz.Wydawnicza 1971
1946 Fedorowski Grzegorz Dziadek z Placu Napoleona Wyd.Czytelnik 1957
1947 Baliński Ignacy Wspomnienia o Warszawie PIW 1987
1948 Niewiadomski Stanisław Warszawa jakiej nie ma PIW 1988
1949 Beylin Karolina Piętnaście lat Warszawy PIW 1976
1950 Niepiekne dzielnice /reportaze o miedzywojennej Warszawie/ PIW 1964
1951 Rogowicz Wacław Warszawa wydarta niepamięci Wyd.Literackie 1983
1952 Piekarski Maciej Tak zapamiętałem PIW 1979
1953 Słoniowa Anna Sokrates Starynkiewicz PWN 1981
1954 Głębocki Wiesław Szlakiem Stefana Starzyńskiego Wyd.PTTK Kraj 1984
1955 Jabłoński Rafał W poziemiach Warszawy KAW 1978
1956 Waldorff Jerzy Cmentarz Powązkowski w Warszawie KAW 1982
1957 Przewodnik po cmentarzu Powązkowskim w Warszawie Wyd.Rada Prymasowska Budowy Kościołów 1976
1958 Przewodnik po kościołach na trakcie Królewskim Warszawy Wyd.Rada Prymasowska Budowy 1981
1959 Przewodnik po cmentarzu na Bródnie w Warszawie Wyd.Rada Prymasowska Budowy 1977
1960 Przewodnik po Bazylice Św.JAna Chrzciciela w Warszawie Wyd.Rada Prymasowska Budowy 19810
1961 Przewodnik po kościołąch dawnych przedmieść Warszawy Wyd.Rada Prymasowska Budowy 1980
1962 Podkowiński Marian Dyliżansem po Warszawie Wyd.Książka i Wiedza 1987
1963 Jeżewska Zofia Warszawskim szlakiem Chopina Zakł.Wyd.Propagandowy PTTK 1979
1964 Warneńska Monika Warszawskim szlakiem Prusa Zakł.Wyd.Propagandowy PTTK 1977
1965 Korniłowiczówna Maria Szlakiem Henryka Sienkiewicza Wyd.PTTK”Kraj” 1984
1966 Warneńska Monika Warszawskim szlakiem Żeromskiego Zakł.Wyd.Propagandowy PTTK 1980
1967 Siedlecki Bohdan Trakt Królewski /1/ Wyd.Sport i Turystyka 1990
1968 Siedlecki Bohdan Trakt Królewski / 2 / Wyd.Sport i Turystyka 1990
1969 Budrewicz Olgierd Pięć poleń roku Biklów PWN 1993
1970 Janowski Aleksander WARSZAWA PIW 1986
1971 Chmielewski Lech Przewodnik warszawski Agencja Omnipess 1987
1972 Beylin Karolina Warszawy dni powszednie 1800 -1914 PIW 1985
1973 Konwicki Tadeusz Nowy Świat i okolice Wyd.Czytelnik 1990
1974 Słomczyński Adam Warszawskie to i owo PAX 1978
1975 Hertz Paweł Wieczory warszawskie Wyd.Czytelnik 1974
1976 Gomulicki Wiktor Poezje warszawskie Wyd.Czytelnik 1980
1977 Budrewicz Olgierd Praga Wyd.Czytelnik 1964
1978 Atla Architektury Warszawy Wyd.Arkady 1977
1979 Budrewicz Olgierd Baedeker warszawski /2/ Wyd.Czytelnik 1961
1980 Wittlin Tadeusz Ostatnia cyganeria Wyd.Czytelnik 1989
1981 Wiechecki Stefan Wiadomo stolica Wyd.AWiR 1946
1982 Krukowski Kazimierz Moja Warszawka Filmowa Agencja Wydawnicza 1958
1983 Duninówna Helena Niespodzianki warszawskie Wyd.Czytelnik 1956
1984 Godlewski Stefan Warszawa Wyd.Czytelnik 1959
1985 Cieszkowska Halina Gaudium in litteris /przechadzki po Warszawie/ Wyd.Radia i Telewizji 1993
1986 Białoszewski Miron Pamiętnik z Powstania Warszawskiego Wyd.”Alfa” 1987
1987 Warszawa mojej młodości Wyd.Iskry 1955
1988 Kasprzycki Jerzy Warszawskie pożegnania Wyd.PTTK „Kraj” 1986
1989 Gustawski Olgierd Echa minionej Warszawy Wyd.Artystyyczne i Filmowe 1989
1990 Kasprzycki Jerzy Warszawa nieznana KAW 1982
1991 Głębocki Wiesław Warszawa Stare Miasto KAW 1978
1992 Lileyko Jerzy Warszawa Trakt Królewski KAW 1979
1993 Szenic Stanisław Pitaval warszawski t.1 Wyd.Czytelnik 1957
1994 Szenic Stanisław Pitaval warszawski t.2 Wyd.Czytelnik 1959
1995 Kaganowski Efraim Warszawskie opowiadania wyd.Iskry 1958
1996 Grzeniewski Bohdan Miejsce na ziemi /szkice warszawskie/ PIW 1977
1997 Herbaczyński Wojciech W dawnych cukierniach i kawiarniach warszawskich PIW 1983
1998 Fukier Henryk Wspomnienia staromiejskie PAX 1973
1999 Budrewicz Olgierd Zdumiewająca Warszawa Wyd. Interpress 1968
2000 Encyklopedia Warszawy PWN 1975
2001 Jesteśmy w Warszawie /miasto dawne i nowe/ PIW 1981
2002 Wąsowicz Krzysztof Warszawa w latach 1939-1945 /t.5 PWN 1984
2003 Szenic Stanisław Cmentarz Powązkowski 1851-1890 PIW 1982
2004 Szenic Stanisław Cmentarz Powązkowski 1891-1918 PIW 1983
2005 Drozdowski Marian Historia Warszawy PWN 1975
2006 Topińska Marta Kościół Czerniakowski PWN 1977
2007 Dobrowolski Stanisław (red) Pieśni Powstania Warszawskiego KAW 1988
2008 Lipiński Eryk (red) Satyra czasu wojny i okupacji KAW 1988
2009 Siostra Emmanuel Medjugorie. Lata 90. Triumf serca Wyd. Księży Marianów 1998
2010 Sego Kresimir Czas łaski Wyd. Zakonu Pijarów 2002
2011 Kenneth J. Roberts Na górze. Dlaczego Medjugorie? Wyd. Księży Marianów 2002
2012 Moroza Walerian Matka Boża przynagla Michalineum 1991
2013 Drozd Jan Maryja Matka Boga, Matka nasza Michalineum 1989
2014 Laurentin Rene Matka Pana. Krótki traktat teologii maryjnej Wyd. Księży Marianów 1989
2015 Pryszmont Jan Ukryta stygmatyczka Nasza Przyszłość 2003
2016 Ryszka Czesław Winnica Padre Pio Of. Wyd. 4K 1991
2017 Sujka Andrzej Ojciec Pio Wydawnictwo „m” 2002
2018 Guillet Louis Teresa w moim życiu Wyd. OO Karmelitów Bosych 1985
2019 Bosco Teresio Ksiądz Bosko mówi do ciebie Wyd. Salezjańskie 1991
2020 Mauriak Francois Święta Małgorzata z Kortony PAX 1958
2021 Teresa od Jezusa Dzieła – tom 1 Wyd. OO Karmelitów Bosych 1987
2022 Teresa od Jezusa. Dzieła – tom 2 Wyd. OO Karmelitów Bosych 1987
2023 Oppman Artur Moja Warszawa Czytelnik 1975
2024 Budrewicz Olgierd My, z Warszawa Czytelnik 1976
2025 Baliński Ignacy Wspomnienia o Warszawie PAX 1987
2026 Beylin Karolina Opowieści Warszawie PIW 1956
2027 Ficowski Jerzy Wspominki starowarszawskie Czytelnik 1959
2028 Kołodziejczyk Edward Tryptyk warszawski – wypędzenie – Dulag 121 – tułaczka Wyd. MON 1984
2029 Fogazzaro Antonio Święty PAX 1970
2030 Malewska Hanna Przemija postać świata tom 1 PAX 1954
2031 Malewska Hanna Przemija postać świata tom 2 PAX 1954
2032 Musci Andreas Katalog der alten Gemaldegalerie de Christlichen Museums zu Esztergom Corvina Verlag 1975
2033 Lechoń Jan Poezja Czytelnik 1979
2034 Stompor Józef Płonące lazarety Lud. Sp. Wydawnicza 1979
2035 Pietras Zdzisław Nadzieja PAX 1980
2036 Krzywobłocka Bożena Stare i nowe obyczaje Inst. Wyd. Związków Zawodowych 1986
2037 Prokopczuk Jerzy (red) Dzieje świata Lud. Sp. Wydawnicza. 1982
2038 Kardynał Retz Pamiętniki tom 1 PIW 1981
2039 Kardynał Retz Pamiętniki tom PIW 1981
2040 Misjonarze polscy w świecie nr 1 Wyd. Naszej Rodziny 1997
2041 Ciesielski Stanisław (red) Przemiany narodowościowe na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Wyd. Adam Marszałek 2003
2042 Mękarski Stefan Zapiski z Rothesay NWP 2003
2043 Michowicz Waldemar Historia dyplomacji polskiej PWN 1999
2044 Kopiczko Andrzej Katalog duchowieństwa katolickiego w diecezji warmińskiej (do 1945roku) Wydz. D.Kurii Met. Diec. Warminskiej 2003
2045 Kopiczko Andrzej Dduchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1821 – 1945 Wydz. D.Kurii Met. Diec. Warminskiej 2003
2046 Misjonarze polscy w świecie nr 2 Wyd. Naszej Rodziny 1997
2047 Gruca Jerzy Watykan znany i nieznany Adam 1994
2048 Wisłocki Jerzy Konkordat Polski – tak czy nie? Kantor Wyd. SAWW 1993
2049 Ravasio Eugenia Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci Vox Domini 1997
2050 Budrewicz Olgierd Po zachodniej stronie Młod. Ag. Wyd. 1985
2051 Regionalizm, Kultura, Kościół – mat. z I Krajowego ZjazduKsięży Regionalistów 1998
2052 Frossard Andre „Nie lękajcie się” – rozmowy z Janem Pawłem II Libreria Editrice Vaticana 1982
2053 Krukowski Józef Nowy Konkordat a prawo polskie Wyd. Civitas Christiana 1994
2054 Albenese Giovanni Tak powiedział Jezus Wyd. TUM 1985
2055 McKenna Briege Jezus jest moim zbawicielem Wydawnictwo ” m” 1995
2056 Gerlach Zofia Krajobrazy czasu dokonanego PAX 1985
2057 Maliński Mieczysław Matka Jezusa Wyd. TUM 1984
2058 Augustyn Józef Sakrament pojednania Wydawnictwo ” m” 1996
2059 Rubach-Kuczewska Janina Życie po japońsku Iskry 1985
2060 Smosarski Józef Oblicza Świąt Bibl. Więzi 1990
2061 Wysocki Wiesław Bóg na nieludzkiej ziemi PAX 1982
2062 Hertz Janina Rumak i krzyż PAX 1980
2063 Szelburg-Zarembina Ewa I otwarły się drzwi PAX 1973
2064 Sego Kresimir Czas łaski Madziugorje Wyd. Zakonu Pijarów 2001
2065 Pollock John Mistrz – życie Jezusa PAX 1987
2066 Jasienica Paweł Myśli o dawnej Polsce Czytelnik 1960
2067 Buber Martin Opowieści chasydów W drodze 1986
2068 Escriva Josemaria Przyjaciele Boga Apostolicum 2002
2069 Marshall Bruce Czerwony Kapelusz PAX 1962
2070 Sylvester Harry Wcześniej czy później PAX 1955
2071 Rinser Luise Daniela PAX 1962
2072 Cesbron Gilbert Ale ja was kochałem PAX 1981
2073 Skarbek Fryderyk Pamiętniki Seglasa PIW 1959
2074 Horvath Odon Epoka ryb PAX 1979
2075 Calan Pierre Brat Kosma albo pragnienie Boga PAX 1981
2076 Ciechanowski Jan Powstanie Warszawskie PIW 1971
2077 Kuchowicz Zbigniew Barbara Radziwiłłówna Wyd. Łódz. 1978
2078 Hertz Janina Świadkowie PAX 1965
2079 Endo Shusaku Kobieta, którą porzuciłem PAX 1978
2080 Repland Mile (red) Abbe Pierre woła Księgarnia św. Wojciecha 1958
2081 Budrewicz Olgierd Kierunek: wszędzie Iskry 1979
2082 Zwoliński Andrzej Tajemne niemoce Wyd. Sióstr Loretanek 2001
2083 Podniesieni przez Jezusa Zwiastun 1986
2084 Pałyga Jan Jak żyć Pallottinum 1987
2085 Subotkin Władysław Tragiczny lot generała Sikorskiego. Fakty i dokumenty KAW 1986
2086 Fidler Arkady Dywizjon 303 wyd. Poznańskie 1989
2087 Malewska Hanna Kamienie wołać będą PAX 1955
2088 Wróbel Józef Święty Wincenty Pallotti – Apostoł i mistyk Pallottinum 1992
2089 Schulz Karol Kamień i cierpienie PIW 1987
2090 Metelska Agnieszka Szukanie puenty życia AGA 1991
2091 Stabińska Jadwiga Królowa Jadwiga Znak 1975
2092 Wodnik Anna Narodziny gminy chrześcijańskiej Tituli – pierwotne Kościoły Corda Cordi 1987
2093 Lewicki Tadeusz Nie damy pogrześć mowy ATK 1986
2094 Wodnik Anna Katakumby – milczenie pełne historii Corda Cordi 1987
2095 Choromński Michał Szpital Czerwonego Krzyża Wyd. Poznańskie 1987
2096 Hunermann Wilhelm Wezuwiusz i jego włóczędzy Wyd. OO Franciszkanów 1985
2097 Majewski Adam Zaczęło się w Tobruku Wyd. Lubelskie 1974
2098 Pismo Święte Nowego Testamentu – w przekładzie ks. Jakuba Wujka WAM 1989
2099 Wernichowska Bogna Królewskie śluby Of. Pod Baranami 0
2100 Biegański Witold Szczurami Tobruku ich zwali Ludowa Spółdz.Wyd. 1988
2101 Schwarberg Guther Dzieciobójca. Eksperymenty lekarza SS w Neuengamme Wyd.Czytelnik 1987
2102 Frassati Luciana Pier Giorgio Frassati PAX 1979
2103 Kedziora Juliusz Szymon syn Jony Ks.Św. Wojciecha 1957
2104 Wolniewicz Marian Ojczyzna Jezusa/kraj,Ludzie i dzień powszedni/ Ks.Św.Jacka 1986
2105 Starzyńska Maria Sześć wieków jednego panowania PAX 1982
2106 Moskwa Jacek Patnicy Wyd. Archidiec.Warszawskiej 1985
2107 Podrygałło Jadwiga Ach,te dziewczęta 1996
2108 Opowieści Pielgrzyma Wyd.W drodze” 2000
2109 Kaczyńska Alicja Helena Keller PAX 1985
2110 Ryder Sue Jutro należy do nich PAX 1978
2111 Scheffel Joseph Ekkehard PAX 1960
2112 Koniński Karol Uwagi 1940-1942 Wyd.”W Drodze” 1987
2113 Parnicki Teodor I u możnych dziwny PAX 1965
2114 Wittlin Tadeusz Diabeł w Raju Wyd.”Polonia” 1990
2115 Popiel Karol Generał Sikorski w mojej pamięci Ośrodek Dok.i Studiów Społ. 1986
2116 Rudzki Edward Polskie królowe „Novum” 1985
2117 Serczyk Władysław Katarzyna II-carowa Rosji Ossolineum 1983
2118 Gołubiew Antoni Największa przygoda mojego życia Wyd.Znak 1981
2119 Gołubiew Antoni Bolesław Chrobry t.1 Puszcza PAX 1980
2120 Gołubiew Antoni Bolesław Chrobry t.2 Szło nowe. PAX 1980
2121 Gołubiew Antoni Bolesław Chrobry t.3 Złe dni PAX 1981
2122 Gołubiew Antoni Bolesław Chrobry t.4 Złe dni cz.II PAX 1981
2123 Gołubiew Antoni Bolesław Chrobry t.5 Rozdroża PAX 1981
2124 Gołubiew Antoni Bolesław Chrobry t.6 Rozdroża cz.II PAX 1981
2125 Marzec Zenon Walka na wersety Wyd.Księży Sercanów 2003
2126 Marzec Zenon Służa boża Świadków Jehowy Wyd.Księży Sercanów 2002
2127 Marzec Zenon Metody działania i przyczyny sukcesów Świadków Jehowy Wyd.Księży Sercanów 2000
2128 Lorda Juan Być chrześcijaninem Ks.Św.Jacka 2005
2129 Atlas Warszawa i okolice 0
2130 Rosseels Maria Elżbieta van Dijck PAX 1977
2131 Rosseels Maria Nie oczekujcie poranka PAX 1984
2132 Kraszewski Józef Wspomnienia Wołynia,Polesia i Litwy Lud.Spółdz. Wyd. 1985
2133 Domańska Anna Los w rękach twoich PAX 1973
2134 Szenic Stanisław Ongiś Wyd.MON 1975
2135 Honczar Ołeś Chorążowie Czytelnik 1977
2136 Ginter Maria Z wiatrem pod wiatr PAX 1987
2137 Wróblewski Zbigniew Płomień nadziei Wyd.MON 1980
2138 Rembek Stanisław Ballada o wzgardliwym wisielcu PAX 1971
2139 Jewgienij Osietrow Żywa stara Ruś PAX 1976
2140 Stanisław Helsztyński Feliks i Lucyna PAX 1979
2141 Paul-Andre Lesort Dusze i serca PAX 1964
2142 Placyd Jankowski Doktor Panteusz w przemianach PIW 1895
2143 Bruce Marshall Ale i oni otrzymali po denarze PAX 1958
2144 Nowele i opowiadania Księ. Św. Wojciecha Poznań 1983
2145 Otto Ogiermann Do ostatniego tchu Raris 1983
2146 Rozmus Bolesław SDB Wśród szczepu Yanomami Salezjański Ośrodek Misyjny 1985
2147 Żukowska Bogumiła CR O takich jak wy WAM Kraków 1983
2148 Francois Mauriac Pocałunek trendowatemu PAX 1973
2149 Mira Zimińska-Sygetyńska Druga miłość mego życia Wydawnictwa Artystyczne I Filmowe 1990
2150 Wnuk Włodzimierz Byłem z wami PAX 1985
2151 Król Stefan 101 kobiet polskich Książka i Wiedza 1988
2152 Joanna Olkiewicz Polscy medyceusze Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1985
2153 Helen Roseveare Bóg dał nam Dolinę PAX 1982
2154 Henkiksen Vera Córka wikingów PAX 1973
2155 Rubinnstein Artur Moje młode lata Polskie wyd.Muzyczne 1986
2156 Waugh Ewelyn Helena Wyd.”Znak” 1960
2157 Sienkiewicz Henryk Quo vadis t.1 Nakł.Gebethnera i Wolffa 1946
2158 Sienkiewicz Henryk Quo vadis t.2 Nakł.Gebethnera i Wolffa 1946
2159 Sienkiewicz Henryk Quo vadis t.1 PIW 1980
2160 Sienkiewicz Henryk Quo vadis t.2 PIW 1980
2161 Sienkiewicz Henryk Pisma Nakł.Red.Tygodnika Ilustrowanego 1906
2162 Sienkiewicz Henryk Bez dogmatu PIW 1957
2163 Rodziewiczówna Maria Dewajtis Księgarnia Z.Gustowskiego 1946
2164 Rodziewiczówna Maria Kądziel Wyd.Polskie R.Wegner 1948
2165 Rodziewiczówna Maria Macierz Wyd.Polskie R.Wegner 1948
2166 Rodziewiczówna Maria Szary proch Wyd.Polskie R.Wegner 1948
2167 Rodziewiczówna Maria Jerychonka Rodziewiczówna Maria 1948
2168 Orzeszkowa Eliza Dziurdziowie Spółdz.Wyd. Wiedza 1948
2169 Kraszewski Józef Ignacy Syn Jazdona Ludowa Spółdz.Wyd. 1951
2170 Kraszewski Józef Ignacy Grzechy hetmańskie Ludowa Spółdz.Wyd. 1958
2171 Kraszewski Józef Ignacy Kawał literata Wyd.Czytelnik 1951
2172 Kraszewski Józef Ignacy Interesa Familijne tom 1 i 2 Wyd.Czytelnik 1950
2173 Kraszewski Józef Ignacy Interesa Familijne tom 3 i 4 Wyd.Czytelnik 1950
2174 Kraszewski Józef Ignacy Zygmuntowskie czasy tom 1 Wyd. Wł. Bąka 0
2175 Kraszewski Józef Ignacy Zygmuntowskie czasy tom 2 Wyd. Wł. Bąka 0
2176 Kraszewski Józef Ignacy Strzemieńczyk Ludowa Sp. Wydawnicza 1955
2177 Kraszewski Józef Ignacy Ostap Bondarczuk Ludowa Sp. Wydawnicza 1954
2178 Kraszewski Józef Ignacy Jaryna Ludowa Sp. Wydawnicza 1954
2179 Kraszewski Józef Ignacy Hrabina Cosel tom 1 Czytelnik 1947
2180 Kraszewski Józef Ignacy Hrabina Cosel tom 2 Czytelnik 1947
2181 Odrowąż-Pieniążkowa Izabella Pięć razy świat PAX 1974
2182 Nałkowska Zofia Granica Czytelnik 1953
2183 Zambrzycki Władysław Pamiętnik Filipka Czytelnik 1956
2184 Korzeniowski Józef Kollokacja Chłopska ASp. Wyd. 1946
2185 Rymkiewicz Władysław Rycerze i ciury wyd. MON 1956
2186 Przyborowski Walery Oblężenie Warszawy Czytelnik 1949
2187 Montgomery Lucy Ania z Zielonego Wzgórza Nasza Księgarnia 1985
2188 Montgomery Lucy Ania z Avonlea Nasza Księgarnia 1957
2189 Montgomery Lucy Ania na Uniwersytecie Nasza Księgarnia 1957
2190 Montgomery Lucy Wymarzony dom Ani Nasza Księgarnia 1985
2191 Montgomery Lucy Ania z Szumiących Topoli Nasza Księgarnia 1986
2192 Montgomery Lucy Rilla ze Złotego Brzegu Nasza Księgarnia 1986
2193 Montgomery Lucy Dolina Tęczy Nasza Księgarnia 1986
2194 Montgomery Lucy Bkitny Zamek Nasza Księgarnia 1988
2195 Montgomery Lucy Spotkania po latach Wyd. Novus Orbis 1993
2196 Montgomery Lucy Pani na Srebrnym Gaju Nasza Księgarnia 1993
2197 Montgomery Lucy Pat zeSrebrnego Gaju Nasza Księgarnia 1993
2198 Popławska Halina Renesansowa przygoda Wyd. Alfa 1993
2199 Jankowski Andrzej Kasia Michalineum 1993
2200 Malot Hector Bez rodziny Nasza Księgarnia 1987
2201 Patricia M. St. John Skarby śniegu Scripture Union 0
2202 Centkiewiczowie Alina i Czesław Fridtjof co z ciebie wyrośnie Czytelnik 1972
2203 Popławska Halina Cień dłuższego ramienia Wyd. Alfa 1993
2203 Smith Margaret Nigdy więcej sama Wyd. Sióstr Loretanek 0
2204 Builiard Roger Inuk – misje na krńcu świata Wyd. Misjonarzy Oblaci 1972
2206 Kączkowska Maria O Janku , przyjacielu młodzieży Wyd. Salezjańskie 1987
2207 Lewicki Karol Chyrowskie popioły Wyd. Wrocławskiej Ksieg. Arch 1989
2208 Cruz Nicky Nicky Cruz opopwiada Wyd. Zj. Kościól Ewangeliczny 0
2209 Bauer Gerhard Pau-de-arara -klatka na papugi Verbinum 1987
2210 Peretti Frank Tilly Of. Wyd. Vocatio 1992
2211 Jan Paweł II Cały twój /modlitwy i rozważania Jana Pawła II/ PAX 1983
2212 Jan Paweł II Pamięć i tożsamość Wyd.Znak 2005
2213 Maliński Mieczysław Katechizm dla niewierzących Wyd.WAM 2005
2214 Maliński Mieczysław Katechizm dla niewierzących Wyd.WAM 2005
2215 Ouoist Michel Modlitwa i czyn Wyd.Sióstr Loretanek 1984
2216 Pytlak Bolesław Czy znam Maryję Lubelskie Wyd.Archidiecezjalne 1993
2217 Jackiewicz Korneliusz Świety Bernard Opat z jasnej Doliny Wyd.OO Karmelitów Bosych 1990
2218 Kowalczyk Dariusz Bóg w piekle /wykłady o trudnych spawach wiary/ Biblioteka Więzi 2001
2219 Czyżniewski Kazimierz Moją drogę znaczyła reka Bożej Opatrzności Wyd .Apostolicum 1998
2220 Religia i kultura żydowska Muzeum Misyjno-Etnograf.Pieniężno 1986
2221 Jan Paweł II Maryja Matka Zawierzenia /Teksty wybrane/ Wyd.Regina Poloniae/ 1986
2222 Belleney Józef Uzdrowienia Lourdzkie w swietle dokumentów lekarskich Wyd. OO Franciszkanów 1984
2223 Jan Paweł II Redemptoris Mater Liberia Editrice Vaticana 1987
2224 Królikowski Łucjan Modlitwy chorych – część 2 Wyd. Księży Marianów 1988
2225 Lapple Alfred Maryja w życiu Kościoła Wyd. Księży Marianów 1991
2226 Nowak Mieczysław Żyć mszą świętą Wyd. Arch. Warszawskiej 1985
2227 Bosowski Andrzej Po drugiej stronie smutku Apostolicum 1996
2228 Salij Jacek Legendy Dominikańskie W drodze 1982
2229 Łojek Jerzy Dzieje pięknej Bitynki PAX 1972
2230 Łojek Jerzy Dzieje pięknej Bitynki PAX 1982
2231 Waldorf Jerzy Zbuntowane uszy PWM 1968
2232 Grodzieńska Stefania Już nic nie muszę Akapit Press 0
kiermasz Małżeństwo Anny PAX 1981
2234 Zwoliński Andrzej Być dobrym Wyd. Siostr Loretanek 2001
2235 Zwoliński Andrzej Zakryłeś te rzeczy Wyd. Siostr Loretanek 2001
2236 Parandowski Jan Złota nić Wyd. Literackie 1988
2237 Marshall Bruce Chwała córy królewskiej PAX 1953
2238 Piotr z Alkantary Jak człowiek powinien się modlić – traktat o modlitwie i medytacji Of. Wyd. VIATOR 2003
2239 Piotrowski Jan Z Warszawy za miasto KAW 1980
2240 Buczak Eugeniusz Województwo Koszalińskie Wyd. Sport i Turystyka 1965
2241 Steinig Serafina Matka Maria Kolumba Białecka Biała Nizna 1979
2242 Balzac Honoriusz Piotrusia. Proboszcz z Tours. Kawalerskie gospodarstwo Czytelnik 1958
2243 Amoroso Francesco Elżbieta Sanna, niepełnosprawna apostołem Apostplicum 1997
2244 Paszta Adam Kraje uśmiechniętego Buddy MON 1961
2245 Orchowski Józef Święta Faustyna – Od śmierci do chwały ołtarzy Nowy Sącz 2004
2246 Buber Martin Opowieści rabina Nachamana Edition du Dialogue 1983
2247 Talec Pierre Bóg przychodzi z przyszłości Edition du Dialogue 1976
2248 Krenz Ferdinand Taka jest nasza wiara Edition du Dialogue 1981
2249 Okońska Alicja Rozmowy z panią Miecią LSW 1976
2250 Augustyn Józef Praktyka kierownictwa duchowego Wydawnictwo „m” 1993
2251 Malinowski Kazimierz Żołnierz łączności walczącej Warszawy PAX 1983
2252 Wrzeszcz Maciej Paweł VI PAX 1979
2253 Lanckorońska Karolina Wspomnienia wojenne Znak 2001
2254 Siostra Łucja Siostra Łucjam mówi o Fatimie Vice Postulaco 1989
2255 Matlary Janne Inna love story „W drodze” 2003
2256 Makulski Eugeniusz Dzieje Snktuarium w Licheniu Wyd.ZET 2000
2257 Gadacz Tadeusz O życiu /o śmierci – wypisy z ksiąg filozoficznych Wyd.Znak 1995
2258 Gadacz Tadeusz O samotności/o spotkaniu Wyd.Znak 1991
2259 Otwórzcie swoje serca Maryi Królowej Pokoju/kazania O.Franciszkanów/ 0
2260 Styczeń Tedeusz Czytając „Przekroczyć próg nadziei” Wyd. KUL 1995
2261 Bartnik Czesław Teologia historii Standruk 1999
2262 Poniewierski Janusz Pontyfikat 25 lat Znak 2003
2263 Pawlina Krzysztof Młodzi z Janem Pawłem II u progu III tysiąclecia Wyd. Sióstr Loretanek 1997
2264 Knabit Leon Spotkania z Wujkiem Karolem Znak 1999
2265 Jan Paweł II O świętowaniu niedzieli Pallotinum 1998
2266 Kupczak Jarosław W stronę wolności – Szkice o antropologii Karola Wojtyły Znak 1999
2267 Żarko Ilić Dwadzieścia lat z Matką Bożą w Medziugorju Wyd. Pijarów 2005
2268 Wojtyła Karol U podstaw odnowy – studium o realizacji Vaticanum Wyd. Unum 2003
2269 Moskwa Jacek Zostań z nami Swiat Książki 0
2270 Weible Wayne Medziugorje – Misja Królowa Pokoju 2001
2271 Barbarić Słavko Daj mi swoje zranine serce Wyd. Pijarów 2002
2272 Langkammer Hugolin Maryja w Nowym Testamencie Gorzowskie Wyd. Diecezjalne 1991
2273 Martelet Gustave Spotkać Jezusa w Ewangelii Znak 1999
2274 Bartnik Czesław Chrystus jako sens Historii Wyd. Wrocł.Księg. Diec. 1987
2275 Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel swiata, wczoraj, dziś i na wieki Księg św. Jacka 2000
2276 Rosa Giuseppe Jezus Chrystus – życie, orędzie, tajemnica Wyd. „m” 1999
2277 Rahner Karl Sakramenty Koscioła WAM 1997
2278 Ofiara liturgiczna Znak 1999
2279 Eucharystia sakrament nowego życia Księgarnia Św. Jacka 2000
2280 Ratzinger Joseph Czas przemian w Europie – Miejsce Kościoła i Świata Wyd. „m” 2001
2281 Bóg Ojciec Miłosierdzia Księgarnia Św. Jacka 1998
2282 Kiełbasa Antoni Święta Jadwiga Wyd. Salvatorianów 1985
2283 Bojarska Teresa W imię trzech krzyży PAX 1989
2284 Prigent Pierre Upadek świątyni PAX 1975
2285 Szlaga Jan reportażu stamtąd nie będzie w drodze 1995
2286 Kracik Jan Trwogi i nadzieje końca wieków Znak 1999
2287 Nowak Michael Liberalizm- sprzymierzeniec czy wróg Kościoła w drodze 1993
2288 Zięba Maciej Po szkodzie? Przed szkodą? Znak 1996
2289 Congar Yves Rozmowy jesienne Wyd. Księży Marianów 2001
2290 Machniak Jan Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę! Medytacje i rozważania Wyd. Karmelitów Bosych 1999
2291 Huculak Benedykt Duch Ojca i Syna według rdzennej teologii greckiej Kuria Prow. Zakonu Braci Mniejszych 1996
2292 Kuźniar Jan Książka o spowiedzi Wyd. Księży Marianów 1998
2293 Maloney George Chrystus kosmiczny – od Pawła do Teilharda PAX 1986
2294 Hryniewicz Wacław Kościoły siostrzane – dialog katolicko prawosławny 1890-1991 Wyd. Księży Werbistów 1993
2295 Imbach Josef Wielkie tematy Soboru PAX 1985
2296 McDowel Josh Poradnik apologotyczny Of. Wyd. Vocatio 2002
2297 Filipiak Marian Problematyka społeczna w Biblii PAX 1985
2298 Pierini Franco Historia Kościoła. Odpowiedzi na najbardziej prowokacyjne pytania Swięty Paweł 2001
2299 Bednarski Feliks Teologia Kultury Wyd „M” 2000
2300 Muller Gerhard Podręcznik teologii dogmatycznej – Chrystologia – nauka o Jezusie Chrystusie Wyd „M” 1998
2301 Langkammer Hugolin Metodologia Nowego Testamentu Wyd. Św. Krzyża 1991
2302 Tomasz z Akwinu Ewangelia Ojców Kościoła w drodze 2001
2303 Guitton Jean O Nowym Testamencie Jedność 1999
2304 Małecki Żdzisław Monoteizm w księdze Deuteroizajasza WAM 1998
2305 Synowiec Juliusz Prorocy Izraela ich pisma i nauka Bratni Zew 1995
2306 Witaszek Gabriel (red) Życie religijne w Biblii Wyd. KUL 1999
2307 Witaszek Gabriel (red) Myśl społeczna proroków Wyd. KUL 1998
2308 Balthasar Hans Prawda jest symfoniczna – aspekty chrześcijańskiego pluralizmu w drodze 1998
2309 Skowronek Alfons O wierze i teologii współczesnego Kościoła PAX 1989
2310 Winling Raymond Teologia współczesna 1945-1980 Znak 1990
2311 Beiner Wolfgang Podręcznik teologii dogmatycznej – teologiczna teoria poznania Wyd. „M” 1998
2312 Jelonek Tomasz Krótko o,Piśmie Świętym WAM 2003
2313 Tabaczyński Wojciech Apologetyka (Teologia fundamentalna) Kuria Metropol. Warszawska 1994
2314 Vercruysse Jos Wprowadzenie do teologii ekumenicznej WAM 2001
2315 Pie-Ninot Salvador Wprowadzenie do eklezjologii WAM 2002
2316 Gajczak Roman Tryptyk Kalwaryjski Wyd. Calvarianum 1990
2317 Granet Marcel Religie Chin Znak 1997
2318 Eucharystia w wypowiedziach Papieży i innych dokumentach stolicy apostolskiej 20wieku Veritas 1987
2319 Starowieyski Marek Eucharystia pierwszych chrzescijan – ojcowie Kościoła nauczaja o eucharystii ZNAK 1987
2320 Micewski Andrzej Kardynał Wyszyński prymas i mąż stanu – tom 1 Edition du Dialoque 1982
2321 Micewski Andrzej Kardynał Wyszyński prymas i mąż stanu – tom 2 Edition du Dialoque 1982
2322 Romaniuk Kazimierz Katechizm nie tylko dla dzieci i młodzieży Wyd. Salezjańskie 1993
2323 Peacocke Arthur Teologia i nauki przyrodnicze Znak 1991
2324 Voilaume Rene Wieczny i żywy Znak 1982
2325 Grandi Teresa Kochany Aniołku Michalineum 2006
2326 De Lubac Henri O naturze i łasce Znak 1986
2327 De Lubac Henri Paradoksy i nowe paradoksy WAM 1995
2328 Hildebrandt Dietrich Serce – rozwazania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości Boga-Człowieka w drodze 1985
2329 Starowieyski Marek Męczennicy Znak 1991
2330 Zdziarstek Roman Chrystianologia świetego Pawła -tom 1 -Aspekt ontyczny Polskie Tow. Teologiczne 1989
2331 Traylor Ellen Maria Magdalena Palabra 1993
2332 Dobraczyński Jan Klucz madrości PAX 1983
2333 Szelburg Zarembina Ewa Samotność PIW 1961
2334 Łopalewski Tadeusz Na cztery ręce Czytelnik 1981
2335 Czapski Józef Czytając Znak 1990
2336 Szublewski Józef Żywot Sienkiewicza PIW 1989
2337
2338 Woroniecki Jacek Pełnia modlitwy w drodze 1982
2339 Zawitkowski Józef Warszawska Droga Krzyżowa – Wielki Piątek 29 marca 2002 Kosciół Akademicki Sw. Anny 2002
2340 Mień Aleksander Apokalipsa /komentarz/ Wyd.M 2000
2341 Montonati Angelo Przygoda chrześcijańska Giuseppe Lazzatiego Wyd.WAM 1993
2342 Lazzati Giuseppe Świeccy a chrześcijańskie zaangażowanie w sprawy doczesne PAX 1988
2343 Jan Paweł II Jan PAweł II w Polsce 31maja 1997-10 czerwca 1997 /przemówienia homilie/ Wyd.Znak 1997
2344 Oko Dariusz Łaska i wolność /łaska w Biblii,nauczaniu Kościołą i teologii współczesnej/ Wyd.WAM 1997
2345 Górka Leonard Kościoły czy Kościół /wybrane zagadnienia z Ekumenizmu/ Wyd.Księży Werbistów 1995
2346 Lewandowski Jerzy Naród w dziejach zbawienia Wyd.Uniwersytetu Kard.Stefana Wyszyńskiego 2001
2347 Kracik Jan Święty kościół grzesznych ludzi Wyd.Znak 1998
2348 Majcher Edward Z wiarą ojców w trzecie tysiąclecie Agencja Wyd. Katolików MAG 2002
2349 W cieniu Prymasa Tysiąclecia/z Romulaldem Kuukułowiczem rozmawia Piotr Bączek Inicjatywa Wydawnicza „ad astra” 2001
2350 Lipińska Grażyna Jeśli zapomnę o nich… Editions Spotkania 1990
2351 Balthasar Hans Teologia misterium paschalnego Wyd.WAM 2001
2352 Glemp Józef W tęczy Franków orzeł i krzyż /wizyta duszpasterska we Francji 1986/ Pallottinum 1987
2353 Neuhaus Richard Biznes i Ewangelia /Wyzwanie dla chrześcijanina-kapitalisty/ Wyd.w drodze 1993
2354 Wojtyła Karol Teksty poznańskie /1997/ Ks.Św.Wojciecha 1997
2355 Evdokimow Paul Kobieta i zbawienie świata Wyd.”W drodze” 1991
2356 Starowieyski Marek Ze świata wczesnego chrześcijaństwa Wyd.Diecezji „Bernardinum” 1998
2357 Suenens Leo Joseph Nowe zesłanie Ducha Świętego? Wyd.”W drodze” 1988
2358 Welte Bernard Czas i tajemnica PAX 2000
2359 Hryniewicz Wacław Nadzieja Zbawienia dla wszystkich Verbinum 1989
2360 Weigel George Stateczna rewolucja „W drodze” 1995
2361 Jackowski Jan Bitwa o Polskę Inicj.Wyd.<ad astra> 1992
2362 Bosowski Andrzej Tragedia Masady Of.Wyd. „Adam” 1999
2363 Balthasar Hans Czy wolno mieć nadzieję, że wszyscy będa zbawieni? Biblos 1998
2364 Rogowski Roman Chrystus, Eucharystia, Wolność Cor Apertum 1996
2365 Pawłowski Peter Chrześcijanstwo Znak 1997
2366 Congar Yves Moim braciom Znak 1998
2337 Clement Olivier Rzym inaczej Wyd. Księży Marianów 1999
2368 Mallard Charles Myślę, więc wierzę! Wierzę, więc myślę! eSPe 2003
2369 Dobkowski Mariusz Kościoły, wspólnoty, herezje Semper 1997
2370 Cantalamesa Raniero Pascha naszego zbawienia Wyd.”m” 1997
2371 Tworkowski Stanisław Ostatni zrzut Wyd. Michalineum 1984
2372 Burrell Maurice Nie wszyscy jednego ducha PAX 1988
2373 De Vries Simon Obrzedy i asymbole Żydów WAM 1999
2374 Paweł biskup Monembasii Opowiadania dla duszy pożyteczne Wyd. „m” 1993
2375 Bułgakow Sergiusz Prawosławie Formica 1992
2376 Heller Michał Nowa fizyka i nowa teologia Biblos 1992
2377 Bielecki Stanisław Chrześcijanin i czas według listów św. Pawła Wyd. KUL 1999
2378 Bokwa Ignacy Wprowadzenie do teologii Karla Rahnera Biblos 1996
2379 Seweryniak Henryk Antropologia i Teologia fundamentalna Płock 1993
2380 Nossol Alfons Teologia bliższa zyciu Wyd. Św. Krzyża 1984
2381 Tabaczyński Wojciech Wprowadzenie teologii w zarysie Warszawa 1994
2382 Skowronek Alfons Teologiczne zblizenia Wyd. ATK 1993
2383 Stefan Wyszyński Ojcze Nasz Pax 1997
2383 Hryniewicz Wacław Padagogika nadziei Wyd. Księży Werbistów 1997
2384 Bartnik Czesław Paraca jako wartość humanistyczna Lublin 1991
2385 Twardowski Jan Wszędy pełno Ciebie Wyd. Arch. Warszawskiej 1991
2386 Rahner Karl Przez Syna do Ojca Znak 1979
2387 Liege Pierre Zrozumieć Eucharystię znak 1996
2388 Sławiński Roman Pamiętniki syna Fundacja Prymasa Tysiąclecia 1994
2389 Królik Ludwik Pięciu Kapłanów Męczenników Wyd. Kurii Metrop. 1994
2390 Sławiński Roman Pamiętniki syna Fundacja Prymasa Tysiąclecia 1994
2391 Twardowski Jan Spóźnione kukanie Znak 1996
2392 Twardowski Jan Wiersze Wyd. Pallotinum 1959
2393 Zieliński Jan Wiersze podarowane APERTA 1994
2394 La Sante Bible Les Societes Bibliques 0
2395 Pismo Święte Nowego Testamentu – tłum z greckiego PAX 1977
2396 Pisma Świętego Jana ( Ewangelie, Listy, Apokalipsa) tłum z greckiego Roman Branstaetter PAX 1978
2397 Ewangeli wg Św. Mateusz ( tlum. A. Świderkówna) Wyd. „m” 1995
2398 Ewangeli wg Św. Marka – tłum z greckiego Roman Branstaetter PAX 1980
2399 Ewangelia wg Św. Jana – tłum z jez. greckiego Częstochowa 2000
2400 Dzieje Apostolskie – tłum z jez. greckiego Częstochowa 2000
2401 Pismo Święte Nowego Testamentu Wyd. Pallotinum 1973
2402 Jan Paweł II Dar i Tajemnica WYD.Św Stanisława Kraków 1996
2403 Weigel George Czym Jest Katolicyzm ZnakKraków 2003
2404 Grygiel Ludmiła Miłosierdzie Boże Dla Całego Swiata Błogosławiona Si. Faustyna Znak Kraków 1993
2405 Sujak Elżbieta Charyzmat Zaangażowania PAX 1988
2407 Zieja Jan W Duchu i w Prawdzie. Wybór kazań Wydawnictwo Arch. War 1997
2408 Kubacki Wojciech Miej Miłosiedzie dla nas i całego świata- Adoracje San.Bożego Milosierdzia Kraków 1994
2409 Cantalamessa Raniero Euchartstia nasze uświęcenie Wyd. Sióstr Loretanek 1994
2410 Congar Yves Kościół, jaki kocham ZNAK 1997
2411 Sedlaczek Marian Harcmistrz Rzeczpospolitej Nasza Szkoła 1991
2412 Hatch Alden Człowiek imieniem Jan (Jan XXIII) PAX 1964
2413 Jan Paweł II Przekroczyć Próg Nadziei Red. Wyd. KUL Lublin 1994
2414 Zięba Maciej OP Niezwykły Pontyfikat ZNAK 1997
2415 Jan Paweł II Moja Modlitwa — Przed IV Pielgrzymką Do Ojczyzny EABLE Vaticana 1992
2416 Jan Paweł II U źródeł Chrześcijaństwa Pielgrzymka wielkiego jubileuszu Przemówienia i Homilie Wyd. M 2000
2417 Jan Paweł II W Polsce Przemówienia i Homilie ZNAK 1997
2418 Messori Vitorio Pytania o Chrześcijaństwo Wyd. M 1997
2419 Jankowski Augustyn Jam jest Alfa i Omega Tyniec Wyd. Benedyktynów Kraków 2000
2420 Pełna Jest Ziemia Twego Ducha Panie KSJ Katowice 1997
2421 Bosowski Andrzej Po drugiej stronie smutku APOSTOLIKUM 1996
2422 Taranienko Zbigniew Nasze Termopile WAW Warszawa 1993
2423 McGinnis Sztuka motywacji Vokatio 1993
2424 Trobisch Walter Którędy do małżeństwa Korntal 1982
2425 Gordon Thomas Wychowanie bez porażek PAX 1993
2426 Wojnowski Andrzej Sylwan z Góry Atos w drodze 1996
2427 Kołdon Stanisław Maria OP Oblicze Jezusa jest moim niebem Kraków 1998
2428 Liege Pier Andre Zrozumieć Eucharystię Żywa wiara 1996
2429 Bolewski Jacek Prosta praktyka medytacji Wyd. m 1992
2430 Macchioni Giuseppe Ewangelizacja w parafi. Metoda komórek WAM 1997
2431 Siostry Dominikanki Aby nie zgasło w tobie Święte Pragnienie Kraków 2001
2432 Dajczer Tadeusz Rozważania o wierze Edycja Świętego Pawła 1992
2433 Thurian Max Tożsamość kapłana ZNAK 1996
2434 Pałyga Jan SAC Jak,,sprzedać” Kazanie? Jak ,,nawrócić” księdza proboszcza APOSTOLIKUM 1996
2435 Pałyga Jan SAC Jak sprzedać Kazanie Jak Nawrócić księdza Proboszcza APOSTOLIKUM 1996
2436 Jankowski Augustyn Wielki Post Okres wielkanocny Tyniec wydawnictwo Benedyktynów 1999
2437 Wyszyński Stefan Kardynał Prymas Polski Ojcze Nasz PAX 1997
2438 Będę Spiewać Bogu KMW 1988
2439 Jankowski Augustyn OSB Przy Stole Słowa. Okres zwykły niedziele 2 -17 Tyniec 2001
2440 Jankowski Augustyn OSB Przy stole Słowa Adwent Boże Narodzenie Tyniec 2001
2441 Żyć Ewangelią Homilie dla dzieci Rok A BIBLOS 2001
2442 Starowieyski Marek Ojcowie Kościoła Panorama Patrystyczna WAW Warszawa 1991
2443 Chrystus Drogą materiały pomocnicze do programu katechizacji Warszawa 1972
2444 Mrozek Stanisław SJ Sprawiedliwość nie wystarczy rozważania o kulcie Miłosierdzia Bożego SPES 1994
2445 Congar Yves Duch człowieka,Duch Boga Wyd.Ks.Marianów 1996
2446 Congar Yves Wierzę w Ducha Świętego /t.1/ Wyd.Ks.Marianów 1995
2447 Schonborn Christoph Bóg zesłał Syna Swego /podręcznik teologii/ Pallottinum 2002
2448 Romano Cue Ramon Mój Chrystus połamany Wyd.Diec.Regina Poloniae 1989
2449 Mczennicy za wiarę /1939-1945/ Wyd .Michalineum 1996
2450 Chrześcijaństwo w Polsce /zarys przemian 966-1979/ Tow.Naukowe KUL 1992
2451 Niedziele i święta /Msza Św.dla dzieci/ Wyd.Salezjańskie 1995
2452 Stańczuk Janusz Niedziela z dziećmi /spotkania przy ołtarzu/Rok A Wyd.Sióstr Loretanek 2002
2453 Stańczuk Janusz Niedziela z dziećmi /spotkania przy ołtarzu/ Rok A Wyd.Sióstr Loretanek 2002
2454 Zieja Jan W ubóstwie i w miłości /wybór kazań/ Wyd.Lumen 1997
2455 Bosowski Andrzej Ten, którego nie znacie Apostolicum 1998
2456 Augustyn Józef Duch wspomaga słabość naszą /wprowadzenie do modlitwy/ Wyd.M 1994
2457 Siek Stanisław Higiena psychiczna i autopsychoterapia ATK 1982
2458 Merton Thomas Nikt nie jest samotną wyspą Wyd.Znak 1960
2459 Franciszek Bogdan Modlitwa dzieci bożych/Ojcze Nasz-komentarze/ Wyd.”Spes” 1996
2460 Lapple Alfred Od egzegezy do katechezy PAX 1986
2461 Skowronek Alfons Małżeństwo i kapłaństwo Wrocł.Wyd. Diecezjalne 1996
2462 Skowronek Alfons Sakramenty w ogólności Chrzest, Bierzmowanie Wrocł.Wyd. Diecezjalne 1995
2463 Bunge Gabriel Ewagriusz z Pontu-mistrz życia duchowego Wyd.Benedyktynów Tyniec 1998
2464 Ewagriusz z Pontu Pisma ascetyczne t.1 Wyd.Benedyktynów Tyniec 1998
2465 Pietras Henryk Dzień świety /antologia tekstów patrystycznych o świętowaniu niedzieli/ Wyd.Apostolstwa Modlitwy 1992
2466 Wyszyński Stefan Jedna jest Polska Wyd.”Soli Deo” 2000
2467 Chrystus życiem/materiały pomocnicze do katechizacji-kl.VI/ warszawa 1972
2468 Chrystus Drogą,Prawdą i życiem /pomoc dla katechetów-kl.VIII/ Warszawa 1990
2469 Katechizm religii katolickiej Wyd.Archidiec.Kraków 1989
2470 Wyszyński Stefan Kobieta w Polsce współczesnej Pallottinum 1978
2471 Skowronek Alfons Sakrament pojednania Włocł.Wyd. Diecezjalne 1995
2472 Maliński Mieczysław …aby nie ustać w drodze książka zaginęła/k.93/ 1973
2473 Salij Jacek Małżeństwo, rozwód, związki niesakramentalne w drodze 2000
2474 Geiger Helmut Co wyrośnie z naszych dzieci PAX 1979
2475 Pietraszko Jan Medytacje w drodze Znak 1977
2476 Casel Odo Chrześcijańskie mysterium kultyczne Signum 1992
2477 Herbert Zbigniew Barbarzyńca w ogrodzie Wyd. Dolnośląskie 1997
2478 Przybecki Adam Zawierzyć słowu w drodze 1997
2479 Oszajca Wacław Nie chowa się swiatła Wyd. WAM 1994
2480 Ziółkowski Andrzej Przepraszam Cię, Boże Wyd. „m” 2002
2481 Luminghomer Gert Abraham & spółka Palambra 1994
2482 Maliński Mieczysław Niby bajki wyd.Rhema 1996
2483 Rahner Karl Odpowiada na pytania młodzieży PAX 1987
2484 Buxakowski Jerzy Antropologia nadprzyrodzona. cz.2 wieczność i człowiek Papieski Iniw. Laterański 1983
2485 Boros Ladislaus Okresy życia PAX 1980
2486 Leahy Shlemon Barbara Uzdrawianie wewnętrzne czlowieka Wyd.Księży Marianów 1991
2487 Gutierrez Gustavo Teologia wyzwolenia. Historia, polityka i zbawienie PAX 1976
2488 Piper Josef Tomasz z Akwinu Wyd. ZNAK 1966
2489 Napiórkowski Stanisław Solus Christus . Zbawcze pośrednictwo wg Księgi Zgody Katol.Uniwer. Lubelski 1979
2490 Hansemann George Wychowanie religijne PAX 1988
2491 Niewęgłowski Wiesław Czym jest dla mnie Msza świeta. świeta(ankieta Duszpasterstwa Środ. Twórczych) Wyd. Archid.W-skiej 1988
2492 Znak Armin – Jacek Fundamentalne rzeczywistości liturgi Ofic.Wyd .Signum 1992
2493 Boff Leonardo Sakramenty kościoła PAX 1981
2494 Canovesi Angelo XX wieków chrześcijaństwa – rozwój chrześcijaństwa w poszczególnych wiekach Wyd. Salezjańskie 1990
2495 Hlebowicz Adam Kośció w niewoli – kościół rzymskokatolicki na Białorusi i Ukrainie po II wojnie Wyd. GŁOS 1991
2496 prac. zbiorowa Kościół w Polsce w warunkach wolności – zagrożenia i szanse Wyd. „KROLOWA APOSTOLOW” 1993
2497 Woźniakowski Jacek Laik w Rzymie i Bombaju ZNAK 1965
2498 Taras Piotr Laikat w kościele katolickim PALLOTINUM 1992
2499 Łuczak Henryk Wspólnota wiary Wyd.Wrocł.Księgarni Archidiec. 1986
2500 Dvornik Francis Bizancjum a prymat Rzymu PAX 1985
2501 Grabowski Lech Wielki nieznany . Zarys religioznawca Płockie Wyd. Diecezjalne 1983
2502 Pieczara Izabela Pogmatwane życiorysy Wyd WAM 1996
2503 Fujałkowski Włodzimierz Moja droga do prawdy Ks.Św.Jacka 1991
2504 Pyzel Marian Bitwa o pomnik Powstania Warszawskiego Wyd.Joanna Pyzel 1992
2505 Dowiat Jerzy Chrzest Polski Wiedza Powszechna 1962
2506 Benedykt XVI Encyklika DEUS Caritas est Wyd.Archid.Warszawskiej 2006
2507 Szelburg Zarębina Ewa Imię jej Klara PAX 1964
kiermasz Klucz mądrości PAX 1955
2509 Morawski Marian Wieczory nad Lemanem Wyd. Przeglądu Powszechnego 1984
2510 Wożniakowski Jacek Świeccy Wyd.Znak 1987
2511 II Polski Synod plenarny /teksty robocze/ Pallottinum 1991
2512 Kłoczowski Jerzy Dzieje chrześcijaństwa polskiego Editions du dialogue 1987
2513 Teresa od Dzieciątka Jezus Dzieje Duszy Wyd.OO Karmelitów Bosych 1984
2514 Newman Henry Newman i jego dzieło /wybór pism/2515 Wyd.SS Loretanek 1965
2515 Jan Paweł II Ciało i Krew Chrystusa /nauczanie papieskie/ Wyd.Apostolicum 1997
2516 Labo Sebastian Zamach na Papieża w świetle Fatimy Wyd.Pro Fratibus 0
2517 Jan Paweł II Cały twój-modlitwy i rozważania 0
2518 Glemp Józef Kardynał Prymas Polski Ściśle duszpasterskie Wyd.Archid.Warszawskiej 2002
2519 Glemp Józef Opatrzność pod Krzyżem Chrystusa i naszym Wyd. Archid.Warszawskiej 2003
2520 Ludwik Maria Gringnon de Monfort Traktat o prwdziwym nabożeństwie do Najświetszej Maryi Pannt Lubelskie Wyd.Diecezjalne 0
2521 Burchacka Irena Stygmatycy XX wieku Ofic.Wyd .Adam 1991
2522 Teologia i obrzędy Eucharystii Ofic.Wyd.Signum 1992
2523 Ryder Sue Jutro należy do nich PAX 1978
2524 Sławiński Stanosław Dojrzewać do miłości PAX 1990
2525 Mój Katechizm.Czekamy na Zbawiciela /2/ Wyd.Sióstr Loretanek 1978
2526 Leist Marielene Nie ma wiary bez doświadczenie PAX 1986
2527 Salij Jacek Królestwo Boże w was jest „W drodze” 1980
2528 Kratochvil Stanisław Psychoterapia PWN 1974
2529 Przybyszewski Bolesław Święta Jadwiga Królowa Wyd.Św.Stanisława 1997
2530 Hlond August Polska w wizji Wigilijnej Wyd.”ad astra” 1990
2531 Góra Jan Pijani Bogiem W drodze 1994
2532 Kowalski Jan Wierusz Poczet papieży KAW 1985
2533 Maliński Mieczysław Wszystkie nasze dzienne sprawy Ks.Św. Wojciecha 1977
2534 Mello Anthony U żródeł /rozważania rekolekcyjne/ Wyd.WAm 1997
2535 Horak Fulla O życiu pozagrobowym Wyd.Arka 1993
2536 Belleney Józef Uzdrowienia w Lourdes w świetle dokumentow lekarskich Wyd.Ojcow Franciszkanów 1987
2537 Budzyński Stefan Bóg,wszechświat,człowiek w obliczu nieskończoności Ofic.Wyd.Adam 1991
2538 Dobraczyński Jan Sprawy ludzi mocnych W co wierzę Pax 1978
2539 Schonbron Christoph Grzech pierworodny w nauczaniu koscioła „W drodze” 1997
2540 Zelga Adam Archibiskup Zygmunt Szczęsny Feliński 1822-1895 Wydz.Duszpasterstwa Kurii Metropolit.Warszawskiej 0
2541 Akatyst ku czci Bogurodzicy /starozytny liturgiczny hymn maryjny../z dodatkiem muzycznym 0
2542 Wilson Ian Całun Turyński Wyd.Apostolstwa modlitwy 1973
2543 Świerzawski Wacław Kapłaństwo wyd.Wrocł.Ksiegarni Archidiecezj. 1984
2544 Wilczyński Kazimierz Znak na niebie Michalineum 1992
2545 Glemp Józef Les chemines des pelerins Editions du dialogue 1996
2546 McGinnis Alan Sztuka przyjaźni czyli jak zbliżyć się do ludzi na których Ci zależy „Vocatio” 1991
2547 Sławiński Stanisław Ślubuję Ci miłość PAX 1986
2548 Poręba Piotr Czy będziemy szczęsliwi we dwoje 1985
2549 Machniak Jan Chcę żyć miłością Wyd. OO Karmelitów Bosych 2002
2550 Wyszyński Stefan Zapiski więzienne Dialoque 1982
2551 Wojtyła Karol Znaczenie Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla współczesnego Kościoła Of. Wyd. Adam 2004
2552 Ryłko Stefan Łaskami słynący obraz Matki Boskiej w Gietrzwałdzie Wyd. św. Stanisława 1995
2553 Brasndstaetter Roman Pieśń o moim Chrystusie Księg. św. Wojciecha 1998
2554 Grześkowiak Jerzy Oto wielka tejemnica wiary Księg. św. Wojciecha 1987
2555 Rutkowska Wanda When, where and how PZWS 1963
2556 Twardowski Jan Rachunek dla dorosłego LSW 1982
2557 Klink Johanna Wierzyć z dziećmi PAX 1989
2558 Chesterton Gilbert Święty Tomasz z Akwinu PAX 1995
2559 Salij Jacek Eseje Tomistyczne w drodze 1995
2560 Lorek Kazimierz Ojcowie Barnabici – 450 lat w służbie Kościoła Rzym 1987
2561 Rahner Karl Bóg stał się człowiekiem Księg. św. Wojciecha 1978
2562 Leist Marielene Pierwsze kroki ku Bogu PAX 1979
2563 Szymański Stanisław W służbie Bożego Miłosierdzia Zgr. Sióstr Bożego Miłosierdzia 1983
2564 Czugajewski Ryszard Umiłował do końcam – Ksiądz Józef Stanek ps. „Rudy” wyd. Pallotinum 0
2565 Bocian Alfred Którego szukasz TUM 1993
2566 Machnacz Jerzy Spotkania Wyd. Calvarianum 1991
2567 Bogu i Ojczyźnie 1997 Kuria metrop. Warszawska 1997
2568
2569 Stryjkowski Julian Odpowiedz w drodze 1982
2570 Kępiński Antoni Podstawowe zagadnienia współczesnej psychiatrii PZWL 1978
2571 Kępiński Antoni Rytm życia WL 1973
2572 Saint-Exupery Antoine Poczta na południe, Nocny lot PIW 1977
2573 Księga Psalmów Editions du dialoge 1981
2574 Romaniuk Kazimierz Lata podeszłe i starość według Biblii Wyd Siósrt Loretanek 1993
2575 Rene Coste Miłość która zmienia świat Wyd KUL 1992
2576 Kolbe Maksymilian Maria Myśli i rozważania PAX 1982
2577 Pezeril Daniel Proboszcz z Ars PAX 1984
2578 Za wschodnią granicą 1917-1993 Wyd Wspólnota Polska 1995
2579 Kowalczyk Stanisław Bóg w myśli współczesnej WKA Wrocław 1979
2580 Sedlak Włdzimierz Życie jest światłem PAX 1985
2581 Kmiecik Antoni Posyłam Was MISSIO POLONIA 1995
2582 Józef Augustyn SJ Jak zgadzać się na własne życie Wyd. Apostolicum 1994
2583 Pierre Talec Wiara jest wyborem PAX 1984
2584 Czym jest dla mnie Msza święta WAW 1988
2585 Jacek Salij Szukającym drogi W Drodze Poznań 1988
2586 Muszyński Henryk Dziesięć słów Gniezno 1995
2587 Laikat w Kościele Katolickim Pallottinum 1992
2588 Maciej Zięba OP Po szkodzie? Przed szkodą ? Znak 1996
2589 Sławiński Stanisław Ślubuję Ci miłość PAX 1986
2590 Brehant Jacques Thanatos chory i lekarz w obliczu śmierci PAX 1980
2591 Geiger Helmut Co Wyrośnie z naszych Dzieci PAX 1979
2592 Pollock John Mistrz PAX 1987
2593 Maliński Mieczysław Góry Przenosić 1981
2594 Strzelecka Kinga Szalom VERBINUM 1989
2595 Kapuściński Ryszard Lapidarium Czytelnik 1990
2596 Święcicka Hanna Jest Ktoś PAX 1978
2597 Sołowjow Włodzimierz Wybór pism W Drodze 1988
2598 Sołowjow Włodzimierz Wybór Pism 2 W Drodze 1988
2599 Sołowjew Włodzimierz Wybór Pism 3 W Drodze 1988
2600 Życiński Józef Odysusz czy playboy? Kulurowa odyseja człowieka Wyd.Literackie 2005
2601 Werfel Franciszek Pieśń o Bernadetcie Ks.Św. Wojciecha 2005
2602 Różaniec z Ojcem Świetym Delegatura Biura Prasowego Episkopatu Polski 1985
2603 Zychiewicz Tadeusz Rok Marka Nasza Rodzina 1979
2604 praca zbiorowa Z księdzem Bosko ojcem i nauczycielem młodzieży po stu latach Poligrafia Salezjańska 1998
2605 Kępiński Antoni Schizofrenia Państwowy Zakład Wyd.Lek 1974
2606 Kępiński Antoni Lęk Państwowy Zakład Wyd.Lek 1977
2607 Kossak Zofia Błogosławiona wina PAX 1977
2608 Mórawski Karol Warszawskie cmentarze przewodnik historyczny Wyd.PTTK „Kraj” 1991
2609 Courtois Gaston Rady dla rodziców 0
2610 Leist Marielene Pierwsze kroki ku Bogu PAX 1979
2611 Blazguez Ricardo Wspólnoty neokatechumenalne Referet Ewangelizacji Dorosłych Kurii Diec. 1989
2612 Poręba Piotr Czy będziemy szczęśliwi we dwoje 1985
2613 Sonje Ante Porec Eufrasian Basilika 1987
2614 Paciuszkiewicz Mirosław Dzieje Kultu Św.Andrzeja Boboli 1992
2615 Hemingway Ernest 49 opowiadań PIW 1965
2616 Machnacz Jerzy Spotkania Wyd. Calvarium 1991
2617 Boniecki-Fredro Tadeusz Zwycięstwo Księdza Jerzego Niezależna oficyna Wydawnicz 1990
2618 Morawska Anna Perspektywy Znak 1962
2619 W sercu świata /świeccy konsektowani/ Poligrafia Salezjańska 1999
2620 Świderkówna Anna Nie tylko o Biblii Wyd.”Adam” 2005
2621 Informator o polskich domach rekolekcyjnych Stow.Chrzescij.Dzieł Wychowania 1995
2622 Sołżenicyn Aleksander Żyj bez kłamstwa Editions 0
2623 Wright Norman Konflikty?/jak zrozumieć współmażonka nie zgadzając się z nim/ „Vocatio” 1992
2624 Rostworowski Piotr Wierność w łasce Wydawnictwo Benedyktynów 1996
2625 Levis Clive Staples Bóg na ławie oskarżonych PAX 1985
2626 Pietraszko Jan Rozważania Znak 1964
2627 Wyszyński Stefan Kromka Chleba św Wojciecha Poznań 1975
2628
2629 Dobraczyński Jan kiermasz Spotkania Jasnogórskie PAX 1982
kiermasz Tylko w jednym życiu PAX 1977
2631 Kasper Walter Jezus Chrystus PAX 1983
2632 Bossis Gabriela On i ja Michalineum 1992
2633 Witczyk Henryk Psalmy dialog z Bogiem Księgarnia św. Jacka 1995
263 Kudasiewicz Józef Jezus Historii a Chrystus Wiary KUL 1987
2635 Kościół Katolicki o Swoich Korzeniach Abra 1995
2636 Droga Krzyżowa z Ojcem Świętym Rzym 1985
2637 Jarmusiewicz Anna Chrześcijaństwo i kulturz w XXI wieku Wyd. M 2002 2002
2638 Anusz Anna i Andrzej Samotnie wśród wiernych Alfa 1994
2639 Pawłowicz Zygmunt Bp. Kościół i Sekrety W polsce Stella Maris 1996
2640 Tatarkiewicz Stanisław Układ pojęć w Filozofii Arystotelesa PWN 1978
2641 Jackowski Jan Maria Bitwa o Prawdę — Labirynt złudzeń ad astra 1997
2642 Brandstaetter Roman Jezus z Nazaretu PAX 1967
2643 Kunicki – Goldfinger Genetyka wizje urzekające i groźne ALFA 1987
2644 Graham Billy Pokój z Bogiem Słowo Prawdy 1990
2645 Sławiński Stanisław Rozważania o wychowaniu PAX 1983
2646 Horak Fulla O życiu pozagrobowym ARKA 1993
2647 Deklaracja „Abyśmy byli świadkami Chrystusa,który nas wyzwolił”Synod Biskupów 1992
2648 Cue Romano Ramon Mój Chrystus Połamany Częstochowski Wyd. Dielezjalne 1988
2649 Bernatek Ludomir Opowieść o bracie Zenonie Żebrowskim Wyd.)).Franci szkanów 1985
2650 Święcicka Hanna Jest ktoś PAX 1978
2651 Różycki Ignacy Podstawy sakramentologii Polskie Tow. Teologiczne 1970
2652 Frankl Wiktor Psychoterapia dla każdego PAX 1878
2653 Jan Pawł II List Apostostolski Novo Mullennio Ineunte Ks.Św.Wojciecha 2001
2654 Muszyński Henryk Archeologia Palestyny w zarysie Pelpin 1984
2655 Jan Paweł II List Ojca Świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku Centr.Duszp.Archid.Warszawskiej 0
2656 Ziemkiewicz Rafał Zero zdziwień PWH”Nepo” 1995
2657 Różaniec z Matką Teresą Wyd.eSPe 2003
2658 Vetulani Jerzy Jak usprawnić pamięć Wyd.Platan 1993
2659 Żądło Andrzej Jaka parafia na nasze czasy Jedność 1994
2660 Rayder Sue And The Morrow is Theirs The Bourleigh Press 1975
2661 Jan Paweł II Sollicitudo rei socialis Wrocław 1988
2662 Heller Michał Wszechświat i Śłowo Znak 1981
2663 Tischner Józef Filozofia dramatu Dialogue 1990
2664 Jan Paweł II List do Rodzin Centrym Duszp. Arch. Warszawskiej 1994
2665 Jan Paweł II Redemptoris Mater 1987
2666 Timmermans Felix Franciszek Wyd. Sióstr Loretanek 1991
2667 Ksiądz Tymoteusz Panie mój Archd. Wyd. Łódzkie 1996
2668 Boros Ladislaw Istnienie wyzwolone – Mysterium mortis PAX 1985
2669 Światło Narodów 1995
2670 Ewangelie i Dzieje Apostolskie Ks. Św. Wojciecha 1961
2671 Nowy Testament Vocatio 2000
2672 Pismo Święte Nowego Testamentu PAX 1957
2673 Scanian Michael Uwalnianie ze złych mocy Wyd. „m” 1995
2674 Radujmy się bracia (śpiwnik) Radom 1986
2675 Bosco Teresio Szukanie i służba Wyd. Księży Marianów 1980
2676 Ponichter. S. Magdalena CSFN Moi bliscy z Galilei Księża Marianie 1980
2677 Księga psalmów tłum. Czesław MIłosz Editions du Dialogue 1979
2678 Tomasz a Kempis Naśladowanie Chrystusa WAM 1995
2679 Wyszyński Stefan Bochen Chleba Pallottinum 1977
2680 Dalrymple John Chrześcijańskie Tak ZNAK 1975
2681 Polak Marian CSMA Królestwo Chrystusa i Królestwo SZatana Michalineum 1997
2682 Wesing Michael G Śmierć i przeznaczenie człowieka według Biblii Wyd. Księży Marianow 1997
2683 Popiełuszko Jerzy Zapiski 80-84 Editions Spotkania 1985
2684 Galot Jean SJ Serce Ojca S.S. Loretanek- Benedyktynek 1962
2685 Pismo Święte Pallotynum 1971
2686 Waniek Łucja Magda, Piotr i Paweł Znak 1981
2687 Królikowski Łucjan OFM Modlitwy Chorych Apostolat Maryjny Księży Mariamów 0
2688 Chardin Pierre Teilhard Środowisko Boże PAX 1967
2689 Mieczysław Maliński Droga do Watykanu Nakładem Księży Marianów 1981
2690 Rogowski Roman Ewangelia na codzień WWKA 1984
2691 Całą Rodzinę Ludzką Tobie Matko Zawierzmy Biuro Prasowe Episkopatu Polski 1981
2692 Hlebowicz Henryk Rozmowy Mistrza z Nazaretu Wyd. Salezjańskie 1993
2693 Hoever Hugo Żywoty świętych pańskich Warmińskie Wyd.Diecezjalne 1988
2694 Wiltgen Ralph Ren wpada do Tybru/Historia Soboru Watykańskiego/ Klub Książki Katolickiej 1978
2695 Wasilewski Antoni Zarys Dziejów Wileńskiej Chorągwi Harcerzy Niezależne Wydawnictwo Harcerskie 1983
2696 Kamiński Aleksander Górecki Wielka Gra Niezależne WydawnictwoHarcerskie 1981
2697 Ksiądz Tymoteusz Rozmowy KMW 1980
2698 Wyszyński Stefan Z Rozważań nad Kultuą Ojczystą PALLOTTINUM 1979
2699 Jan Paweł II List Ojca Świętego do dzieci w Roku Rodziny KMW 0
2700 Glemp Józef List do Biskupów 1982
2701 Matłachowski Jan Kulisy Genezy Powstania Warszawskiego Poldom 1978
2702 Wójcik Elżbieta Rodzina Katolicka WAM 1985
2703 Dmowski Roman Kościół, Naród i Państwo Chrobry 1981
2704 Skałuba Skołuba Obezhołowienie Krzyża Nowohuckiego 1981
2705 Z Maryją na szlakach 600 – Lecia 1982
2706 Fojcik Sławomir opacowanie Straty bezpowrotne oddziałów Powstańczych Czerniaków 1944 1981
2707 de Mello Antony Przebudzenie Rebis 1992
2708 Maliński Mieczysław Bajki Niebieskie Rhema 1996
2709 Bobraj Marcin (red) Otrzymacie Jego Moc W Drodze 1985
2710 Obrzędy Mszy Świętej WAW 1986
2711 Jan Paweł II Orędzie na XXXI Światowy Dzień Pokoju 1998
2712 Laikat w Kościele Katolickim Pallottinum 1992
2713 Karolak Tadeusz opracowanie W Służbie Bogu Kościołowi i Ojczyźnie KMW 0
2714 Jutrznia na Triduum Paschalne i Zmartwychwstnie Pańskie 0
2715 Jan Paweł II Posynodalna Adhortacja Apostolska Pallottynum 191
2716 Jan Paweł II List do Kapłanów 1994
2717 Nemetschek Monika Tysiąc i jedno Pytanie PAX 1981
2718 Skowronek Alfons Chorzy i ich sakrament WWD 1997
2719 Moody A. Raymond Życie po życiu PAX 1979
2720 Courtois Gaston Rady dla rodziców 0
2721 McDowell Josh Sprawa zmartwychwstania Vokatio
2722 Rops Henri Daniel Dzieje Chrystusa PAX 1972
2723 Wensing Michael Śmierć i przeznaczenie człowieka według Biblii Wyd Księży Marianów 1997
2724 Jan Paweł II Ecclesia in Europa Watykan 0
2725 Trzcińska Izabela redakcja Tajemnica czasu i religie Aureus 2005
2726 Tindal – Robertson Timothy Fatima Rosja i Jan Paweł II Wyd. Księży Marianów 1993
2727 Haffert Jan M. Spotkania ze świadkami Michalineum 1991
2728 Lejeune Rene Posłanie z Medjugorie Wyd Księży Marianów 1992
2729 Ljubicic O. Peter Wołanie Królowej Pokoju Wyd. Zak> Pijarów 1995
2730 Odell Catherine M. Ci kórzy Ją widzieli EXTER 1995
2731 Bartoszek Jan Znaki Chrtstusowj Miłości Missio Polonia 2003
2732 Faustyna siostra Słowa Chrystusa Do Świata XX wieku 1984
2733 Szymański Stanisław W Służbie Bożego Miłosierdzia Kraków 1981
2734 Treter Edward Bóg Objawiony W miłosierdziu Adam 1993
2735
2736 Matka Teresa Prosta droga VERBINUM 1996
2737 Kowalska Iwona Byłam w Karmelu /wspomnienia/ Wyd.Misjonarzy Klaretynów 2001
2738 Augustyn Józef Świat, Bóg i my Wyd WAM 1999
2739 Grun Anselm Zmienić rany w perły Wyd.Salwator 2002
2740 Grun Anselm Post Wyd.Benedykt.Tyniec 1991
2741 De Balaguer Josemaria Escriva Droga Krzyżowa Ks. św.Jacka 1991
2742 Heller Michał Rekolekcje Znak 2000
2743 De Salmiech Charls Piękna Pani – hist. zjawienia Matki Boskiej Płaczącej na Górze la Salette we Francji Księża Misjonarze Saletyni 1983
2744 Niewęgłowski Wiesław Różaniec nowego wieku Wyd.Archid.Lubel.”Gaudium” 2003
2745 Maciejewska Elia Sakrament pokuty – Rachunek sumienia dla dorosłych – Odpusty Wyd. Sióstr Loretanek 1999
2746 Sedlaczek Marian Jak się spowiadać? Wyd. Piotra i Pawła 2002
2747 Powell John Miłość bez warunków Wyd.Wrocł.Księg.Archidjec. Wrocław 1993
2748 Catalan Jeans-Francois Depresja a życie duchowe Krakow espe 2002
2749 Leclercg Jacgues Radość o zmierzchu IW PAX 1978
2750 Augustyn Józef Jak zgadzać się na własne życie Wyd. m Apostolicum 1994
2751 Descalzo Jose Luis Martin Dlaczego warto się radować eSOe Kraków 2000
2752 Knabit Leon Najważniejszy dzień mojego życia wyd.eSPe kraków 2005
2753 Gadacz Tadeusz o życiu i śmierci – wypisy z ksiąg filozoficznych ZNAK 1995
2754 Tomczk Ryszard Bezdroża new age Wyd. Diec. Zielonog.-Gorzowskiej 1994
2755 Starzyńska Maria Jedenaście klęczników Rzym 1992
2756 Sroka Albin Sanktuarium Maryjne Franciszkanów Reformatorów w Kazimierzu nad Wisłą Wyd. Prowin. Francisz.-Reformatorów 1984
2757 Twardowski Jan który stwarzasz jagody Wyd. Literackie 1990
2758 Kapuściński Ryszard Imperium Czytelnik 1993
2759 Nowak Mieczysław Listy do Pani Antoniny Bibli. Więzi 1999
2760 Weible Wayne Listy z Medziugorja Wyd. m Krakow 1992
2761 Pozwólcie ogarnąć się miłości Wyd. Michalineum 1988
2762 Rękopis z czyśćcia Michalineum 1998
2763 Konopnicka Maria Poezje i nowele Książka i Wiedza 1951
2764 Madre Philippe Sanchez Ferdynand Astrologia a zycie chrześcijańskie Wyd. m Kraków 1993
2765 Żywoty świętych /1-3/ 0
2766 Żywoty świetych 0
2767 Zelga Adam Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński /1822-1895/ Wyd.Archidiec.Warszawskiej 2005
2768 Jan Paweł II U żródeł chrześcijaństwa/homilie z pielgrzymki do Ziemi Świętej/ WydM 2000
2769 Lebioda Dariusz Tajemnice życia Karola Wojtyły Wyd.”Somix” 1991
2770 Wyszyński Stefan Wszystko postawiłem na Maryję Editions du Dialogue 1980
2771 Pełna jest ziemia Twego Ducha Panie/dok. Biblioteka Ks.Św.Jacka 1997
2772 Borelli Antonio Fatima orędzie tragedii czy nadziei Stow.kultury Chrześcijanskiej 2001
2773 Bogu.Kościołowi Ojczyżnie/parafia Sw.Wojciecha/ AWK Mag 1994
2774 Żychiewicz Tadeusz Żywoty /t.1/ Wyd.Calvarium 1985
2775 Jan Paweł II Nauczanie Ojca Świętego /Druga pielgrzymka do ojczyzny-1983r/ Kuria Metropolit.Warszawska 1983
2776 Wojtyła Karol Znak sprzeciwu /rekolekcje w Watykanie 1976/ Editions du Dialogue 1980
2777 Roger z Taize Zachować we wszystkim pokój serca Verbinum 1995
2778 Świerzawski Wacław Panie,naucz nas się modlić WAM 1983
2779 Świerzawski Wacław Eucharystia Chrystusa i kościoła WAM 1982
2780 Tillich Paul Męstwo bycia Editions du Dialogue 1983
2781 Świerzawski Wacław Kapłaństwo Wrocławska Księgarnia Archidiec. 1984
2782 Congar Yves Kościół jako sakrement zbawienia PAX 1980
2783 Jan Paweł II Fides et ratio Wyd M 1998
2784 Jan Paweł II Centensimus Anus 0
2785 Instrukcja Redemptions Sacramentum Wyd.M 2004
2786 Derouville Aleksander O nasladowaniu Najswiętszej Maryi Panny Michalineum 1983
2787 Czapska Maria Europa w rodzinie Res Publika 1989
2788 Łopalewski Tadeusz Kaduk czyli Wielka Niemoc Czytelnik 1973
2789 Cantate Deo Warszawa 1977
2790 Kongregacja Nauki Wiary Deklaracja Dominus Jesus PALLOTINUM 2000
2791 Katolickie Radio Warszawa w Miedzeszynie 1991-1996 Soli- Deo 2001
2792 Wyszyński Stefan Wielka Nowenna Tysiąclecia Societe d Editions Internationales 1962
2793 Nowak Mieczysław Aby pełniej żyć PAX 1982
2794 Szaffer Rudolf Armia najdroższej Krwi Chrystusa KOW Kanada 1994
2795 Praca zbiorowa Z Chrystusem w Świecie POLIHYMNIA 1997
2796 Głowa Władysław Modlitwa Codzienna Ludu Bożego WA Błog. Jakuba Strzemię 1989
2797 Wyszyński Stefan Miłość na Codzień Księgarnia Św. Wojciecha 1980
2798 Łaziński Aleksander Cuda i Łaski zdziałane za przyczyną N M P Częstochowskiej Nakadem Jasnej Góry 1930
2799 Zalewska Katarzyna Modlitwa i obraz. Średniowieczna Ikonografia Różańcowa Wyd.U W 1994
2800 Othmar Franz Lang Owieczki mojej trzody PAX 1981
2801 Niewiasta której uczynki chwalić będą pokolenia SJK 1984
2802 Jan Paweł II Wierzę w Boga Stworzyciela LEV 1987
2803 Romaniuk Kazimierz Myśli nie tylko biblijne SSL 1985
2804 Burchacka Irena Ojciec Pio NOVUM 1988
2805 Warmiński Józef Krew Chrystusa – Cena naszego zbawienia siostry Adoratorki 1984
2806 Ludwik Maria Grignion de Montfort Przedziwny sekret Różańca Świętego MARIA VINCIT 2002
2807 Gruda Eugeniusz Jeden z Wielu Czytelnik 1959
2808 O’Dogherty Jan Błogosławiony Josemaria Escriva Wyd. ,,M” 2001
2809 Z mądrości Talmudu PIW 1988
2810 Welte Bernhard Filozofia Religii Znak 1996
2811 Raina Peter Ksiądz Henryk Jankowski nie ma za co przepraszać Wyd.”Książka Polska” 1995
2812 Davies Paul Plan Stwórcy Znak 1996
2813 Mokrzycki Bronisław Droga ChrzeScijańskiego Wtajemniczenia Akademia Teologii Katolickiej 1983
2814 Messori Vittorio Opinie o Jezusie Apostolicum 1994
2815 Dorosz Krzysztof Sztuka wolności Znak 2002
2816 Eliade Mircea Aspekty Mitu Wydawnictwo KR 1998
2817 Dillon F. Georges Antychryst w walce z Kościołem FULMEN 1996
2818 Hoffman Antoni Wokół ewolucji PIW 1997
2819 Pacwa Mitch Katolicy wobec New Age WAM 1997
2820 Betz- Riesne Jezus Qumran i Watykan Enigma 1996
2821 Glemp Józef Nauczanie społeczne 1981-1986 Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społ. 1989
2822 Hugede Norbert Savonarola i Florentyńczycy PAX 1968
2823 Ryś Grzegorz Inkwizycja Znak 1997
2824 Wipszycka Ewa Kościół w świecie późnego antyku PIW 1994
2825 Pawlowsky Peter Chrześcijaństwo Znak 1997
2826 Leon XIII Humanum gentus (o masonerii) Antyk 1996
2827 Accattoli Luigi Kiedy Papież prosi o przebaczenia Znak 1999
2828 Solomon Norman Judaizm Prószyński i S-ka 1997
2829 Pawlina Krzysztof Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1989r Wyd.Sióstr Lotetanek 1995
2830 Grynberg Dzieci Syjonu Karta 1994
2831 O’Collins Gerard Zwięzły słownik teologiczny WAM 1993
2832 Ditfurth Hoimar Dziedzictwo człowieka z Neandertalu Parnas 1992
2833 Dobroczyński Bartłomiej New Age Znak 1999
2834 Ryś Grzegorz Inkwizycja Znak 2001
2835 Amorth Gabriele Nowe wyznania egzorcysty Świety Paweł 1992
2836 Bloch Marc Królowie cudotwórcy Bellona 1998
2837 Carty Mortiner Ojciec Pius – Kapłan Stygmatyk zakonu oo Kapucynów Rękopis – przeklad Leszk Chobot 1955
2838 Kunda Tadeusz II-gi cud nad Wisłą -Siekierki Warszawa Na prawach rękopisu 1991
2839 Micewicz Teresa Mała Teresa Doktorem Kościoła? Wyd. Archidjecezji Warszawskiej 1996
2840 Pryszmont Jan Ukryta stygmatyczka Nasza Przyszłość 2003
2841 Niewęgłowski Wiesław Czym jest dla mnie Msza Święta Vokatio 1997
2842 Zawitkowski Józef Warszawska Droga Krzyżowa Kościół Akademicki Św. Anny 2002
2843 Bogdanowicz Stanisław Bazylika Mariacka w Gdańsku Laumann – Polska 1995
2844 Dębski Kazimierz Sanktuarium Maryjne w Czerwińsku 1988
2845 Tischner Józef Jak żyć ? WKA 1997
2846 Ljubić Marijan Medziugorje 0
2847 Z Nieba Będę Wam pomagał WYD Sióstr Loretanek 2005
2848 Comastri Angelo Modlitwy Loretańskie WYD Sióstr Loretanek 2006
2849 Buczek Magdalena Anielskie pacierze WYD Sióstr Loretanek 2005
2850 Zawitkowski Józef Kazania z Kahlenbergu WYD Sióstr Loretanek 2003
2851 Machaj Jerzy Artysta Od Krzyża WYD Sióstr Loretanek 2004
2852 Chrzanowski Marek Ślady na sercu WYD Sióstr Loretanek 2006
2853 Werfel Franciszek Pieśń o Bernadetcie Księgarnia Św.Wojciecha 1998
2854 Hirigoyen Marie-France Molestowanie moralne w drodze 2002
2855 Stańczuk Janusz Niedziela z dziećmi – Rok A Wyd. Śióstr Loretanek 2002
2856 Stańczuk Janusz Niedziela z dziećmi – Rok Wyd. Śióstr Loretanek 2002
2857 Stańczuk Janusz Niedziela z dziećmi – Rok Wyd. Śióstr Loretanek 2002
2858 Pawlina Krzysztof Kandydaci do kapłaństwa Wyd. Śióstr Loretanek 2002
2859 Nowak Edward Świadkowie Wyd. Śióstr Loretanek 2003
2860 Listy Apostolskie cz.I Kuria Metropoli-talna w Często-chowie 2004
2861 Listy Apostolskie cz.II Kuria Metropoli-talna w Często-chowie 2004
2862 Listy Apostolskie cz.III, Apokalipsa św.Jana Kuria Metropoli-talna w Często-chowie 2004
2863 Dąbek Tomasz Maria Związek miłości z Duchem Świętym w Piśmie Świętym Nowego Testamentu Krakowski Zes-pół Biblistów 1993
2864 Wałkuski Janusz Moja wojna 1939 – 1945 Fundacja „Na-sza Przyszłość” 2005
2865 de Prada A. Vazquez Założyciel Opus Dei – Panie, żebym przejrzał! Wydawnictwo św. Jacka 2002
2866 de Prada A. Vazquez Założyciel Opus Dei – Bóg i odwaga Wydawnictwo św. Jacka 2002
2867 de Prada A. Vazquez Założyciel Opus Dei – Boże drogi na ziemi Wydawnictwo św. Jacka 2002
2868 Nitecki Piotr Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999 PAX 2000
2869 Treppa Zbigniew Meksykańska Synfonia. Ikona z Guadalupe Biblioteka „Więzi” 2006
2870 McDowell Josh Fundamenty wiary-Jak przekazywać wiarę młodym w rodzinie i kościele Księgarnia św.Jacka 2006
2871 Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II t.3 Edizioni Acuila Bianka 1989
2872 Kudasiewicz Józef Ewangelie synoptyczne dzisiaj Apostolicum 2006
2873 Stański Piotr Objawienie Jezusa Chrystusa Apostolikum 2005
2874 Jan Paweł II Rodzino,co mówisz o sobie Wyd.Czuwajmy 1995
2875 Wojtyła Karol Oto Matka twoja Wyd.Paulini 1979
2876 Mówię o was i za was / trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny/ Wyd.Pelikan 1988
2877 Jan Paweł II w Polsce 1979-1983 /homilie i przemówienia/ PAX 1986
2878 Wyszyński Stefan List do moich kapłanów Editions du Dialogue 1969
2879 Czarnowski Robert U kolebki życia Prymasa Tysiąclecia Głos Katolicki 2001
2880 Wojtyła Karol Aby Chrystys się nami posługiwał Wyd.Znak 1979
2881 Ukleja Ryszard Madonna Płacząca Wyd.Salezjańskie 1995
2882 Tajemnica Człowieka. Wokół osoby i myśli ks. Wincentego Granata TN KUL 1985
2883 Spidlik Tomas U źródeł Światłości Wydawnictwo Księży Marianów 1991
2884 Olejnik Stanisław Teologia moralna t.3. Dar, wezwanie, odpowiedź. Wartościowanie moralne. Prawo, sumienie, dobro, zło. Akademia Teologii Katolickiej 1988
2885 Dobraczyński Jan Małżeństwo Anny Instytut Wydawniczy PAX 1998
Dobraczyński Jan kiermasz Dzieci Anny Instytut Wydawniczy PAX 1998
2887 Szenic Stanisław Cmentarz Powązkowski 1790-1850 PIW 1979
2888 Religie świata a chrześcijaństwo. Teologia fundamentalna t. 2 Papieskia Akademia Teologiczna 1998
2889 Ut Unum. Dokumenty Kościoła katolickiego na temat ekumenizmu Tow. Naukowe KUL 1982
2890 Majka Józef Katolicka Nauka Społeczna. Studium historyczno-doktrynalne Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej 1987
2891 Gunther Bonifacius Szatan największy wróg człowieka Arka 1991
2892 Człowiek filozofia Bóg. Teologia fundamentalna t. 1 Papieska Akademia Teologiczna 1997
2893 Dąbrowski E. Studia biblijne PAX 1951
2894 Gwiazda Paweł Życie kontemplacyjne według św.Grzegorza Wielkiego Neriton 2001
2895 Wyszyński Stefan Oto wielka tajemnica wiary Instytut Prymasowski Ślubów Narodu 1986
2896 Grzywaczewski Józef O miłości. Program formacji chrześcijańskiej św. Klemensa Aleksandryjskiego Wyd. Ojców Franciszkanów Niepokalanów 1996
2897 Wokół pojęcia Logosu.Studia nad filozofią starożytną i średniowieczną Wydział Filozofii i Socjologii UW 2003
2898 Maritain Jacques Pisma filozoficzne Znak 1988
2899 Guitton Jean Sens czasu ludzkiego PAX 1999
2900 Meissner Karol Suszka Bolesław O Małżeństwie Oficyna Współczesna 2001
2901 Kwiek Maria Wychowanie do miłości Oficyna Współczesna 1994
2902 Wychowanie do miłości ATK 1987
2903 Suzo Henryk Księga Prawdy W Drodze 1989
2904 Malacki Zygmunt Sługa Boży ksiądz Jerzy Popiełuszko Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2002
2905 Ślipko Tadeusz Zarys Etyki Szczegółowej 2 WAM 1982
2906 Breza Tadeusz Spiżowa Brama Czytelnik 1964
2907 Buber Martin Opowieści Chasydów W Drodze 1989
2908 Wiśniewski Wojciech Rzymianin z AK Oficyna Wydawnicza Volumen 2001
2909 Sullivan Paul Wszystko o Aniołach EXTER 1995
2910 Grun Anselm 50 aniołów na cały rok Jedność 2001
2911 Herling-Grudziński Gustaw Pięć Dialogów Więzi 1990
2912 Kubiak Łukasz Msza Święta Apostolicum 2006
2913 Ślipko Tadeusz Granice Życia Wyd.WAM 1994
2914 Kowalówka Leonard Dobry pasterzt.II Wyd.O.O.Karmelitów Bosych 1968
2915 Budzyński Stefan Stygmatyczka Katarzyna Szymon Adam 1996
2916 Carvajal Francisco Fernandez Rozmowy z Bogiem . Medytacje na każdy dzień t.1 Apostolicum 1998
2917 Carvajal Francisco Fernandez Rozmowy z Bogiem . Medytacje na każdy dzień t2 Apostolicum 1998
2918 Carvajal Francisco Fernandez Rozmowy z Bogiem . Medytacje na każdy dzień t.3 Apostolicum 1998
2919 Carvajal Francisco Fernandez Rozmowy z Bogiem . Medytacje na każdy dzień t.4 Apostolicum 1998
2920 Carvajal Francisco Fernandez Rozmowy z Bogiem . Medytacje na każdy dzień t.5 Apostolicum 1998
2921 Carvajal Francisco Fernandez Rozmowy z Bogiem . Medytacje na każdy dzień t.6 Apostolicum 1999
2922 Carvajal Francisco Fernandez Rozmowy z Bogiem . Medytacje na każdy dzień t.7 Apostolicum 1999
2923 Balthasar Hans Różaniec /medytacje/ Wyd.Ks.Marianów 1998
2924 Remer Jerzy Wilno Wyd.Polski R.Wegner Poznań 1995
2925 Janicki Jan Msza Święta Wyd.Sióstr Loretanek 1993
2926 praca zbiorowa Pismo Święte przeczy nauce Świdkó Jehowy Apostolicum 2002
2927 Tymoteusz Listy i rozważania Wyd.Arch.Warszawskiej 1985
2928 Toult Jean Dzieci nieba WAM 1995
2929 Frankowski Edward Rekolekcje dla ludzi pracy Wyd.Maryja 1997
2930 Przybylski Ryszard Homilie na ewangelię dzieciństwa Znaki Czasu 1990
2931 Popper Karl Wszechświat otwarty Znak 1996
2932 Cichoń Maria Świadek milczący Zgromadzenie Sióstr od Aniołów 2003
2933 Rahner Karl Mały rok kościelny WAM 1986
2934 Bagiński Elizeusz Świadkowie Jehowy – pochodzenie, historia, wierzenia Wyd. Karmelitów Bosych 1997
2935 DeGrandis Robert Posługa uzdrawiania Wyd. Ks. Marianów 1995
2936 Faricy Robert Dar kontemplacji i rozeznania Wyd. Ks. Marianów 1989
2937 Golgota Wschodu. Katyń- Sybir- Kresy 2004
2938 Braun Jerzy Tancerz otchłani PAX 1997
2939 Wyszyński Stefan Myśli wyznania refleksje Wyd.Arch.Lub.Gaudium 2001
2940 Kowalczyk JAnina Różaniec z błogosławionym Honoratem Kożmińskim Wyd.Sióstr Loretanek 2001
2941 Polak Elżbieta Na scenie życia WAM 1999
2942 praca zbiorowa Wobec wartości „W drodze” 1982
2943 Kornas Stefan Współczesne eksperymenty medyczne w ocenie etyki katolic. Regina Polniae 1986
2944 Świderski Leonard Oglądały oczy moje Ludowa Spółdz.Wyd. 1963
2945 Staniek Edward Bogactwo Tajemnicy Kościoła Wyd.List. 1990
2946 Echivard Nicole Kobieto,kim jesteś W drodze 1989
2947 o. Gabriel od św.Marii Magdaleny Żyć Bogiem 1 OO. KARMELITÓW BOSYCH 1987
2948 o. Gabriel od św. Marii Magdaleny Żyć Bogiem 2 oo. Karmelitów Bosych Kraków 1988
2949 o. Gabriel od św. Marii Magdaleny Żyć Bogiem 3 oo. Karmelitów Bosych Kraków 1988
2950 Glemp Józef Caritati in Iustitia Czynności pasterskie 1996-2000 WAW Warszawa 2002
2951 Ratzinger Josepf BENEDYKT XVI Jezus z Nazaretu Wyd. M Krakow 2007
2952 Jan Paweł II Familiaris consortio Centr.Duszp. Archid. W-skiej 0
2953 Pyszka Stanisław Chrześcijańska nauka społeczna WAM 1993
2954 Ojczyznę wolną racz wrócić Wyd.Siostr Loretanek 1998
2955 Ratzinger Josepf BENEDYKT XVI Jezus z Nazaretu Wyd. M Krakow 2007
2956 Ratzinger Josepf Jezus z Nazaretu Wyd. M Krakow 2007
2957 Ratzinger Josepf Jezus z Nazaretu Wyd. M Krakow 2007
2958 Swajdo Jarosław Litwa,Łotwa,Estonia i obwód kaliningradzki – przewodnik Pascal 2000
2959 Zientara-Malewska Maria Miłość prostego serca /wiersze/ Warmińskie wyd. Diecezjalne 1985
2960 Bosmans Phil Z sercem przez cały rok Wyd.Salwzjańskie 1992
2961 Apolito Alberto Ojciec Pio z Pietrelciny Archidiecezjalne Wyd.Łódzkie 1999
2962 Escriva Josemaria W ramionach ojca Verbinum 2003
2963 Escriva Josemaria Rozmowy z prałatem Escrivą.Kochać Kościół Apostolicum 2006
2964 Mówię o was i za was /III pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny/ Pelikan 1988
2965 Accattoli Luigi KIedy papież prosi o przebaczenie Znak 1999
2966 Frossard Andre Portret Jana Pawła II Znak 1990
2967 Wojtyła Karol Zagadnienie podmiotu moralności KUL 2001
2968 Ratzinger Joseph Prawda w teologii Wyd,M 2005
2969 Ratzinger Joseph Eucharystia Wyd.M 2002
2970 Gesualda Święta Gemma Galgani Wyd.Zgoromadzenie Św.Pawła 1938
2971 Książkiewicz Teodor Święty Jan Boży .Życie i dzieło Parafia Św.Jana Bożego 1995
2972 Nosko Zofia (Centuria) Orędzia zbawienia /t.I/ Kat.Ośrodek Wyd.Inst.w Kanadzie
2973 Nosko Zofia (Centuria) Orędzia zbawienia /t.II/ Kat.Ośrodek Wyd.Inst.w Kanadzie
2974 Voragine Jakub Złota Legenda PAX 1983
2975 Dowell Josh Kod Leonarda da Vinci Ruch Nowego Życia 2006
2976 Graves Robert Król Jezus Rachocki i S-ka 1995
2977 Eldredge John Dzikie serce W drodze 2001
2978 Schmitt Eric Oskar i pani Róża Znak 2005
2979 Tena Francisco Jak się spowiadać Wyd AA 2007
2980 Stinissen Wilfrid Spowiedź-sakrament pojednania W drodze 2000
2981 Salij Jacek Grzech,łaska,sakrament pojednania W drodze 2001
2982 Popiel Franciszka Zawsze w prawdzie Zgromadz.Sióstr Urszulanek 1991
2983 Fedorowicz Aleksander Jest nas tysiące Wyd.Archid.Warszawskiej 1990
2984 Merton Thomas Pasja pokoju eseje zaangażowane Wyd.Homini 2004
2985 Nouwen Henri Spotkania z Mertonem WAM 2005
2986 Kluz Władysław Boski złodziej czyli sztuka umierania ATK 1986
2987 Apostoli Andrew Wierzę w Ducha Świętego EXTER 2005
2988 Paweł VI Humanae Vitae TUM 1994
2989 Jankowski Augustyn Królestwo Boże w przypowieściach Wyd. Benedyktynów 2003
2990 Gonzales Rafael Wyzwanie rzucone powołanym Misjomarze Kombonianie 1993
2991 Meissner Karol Twoje życie – rozmowy z dziewczyną Hlondianum 1991
2992 Dagmalio Carlos Misja Łośgraf 2002
2993 Ratzinger Joseph Kościół – pielgrzymująca wspólnota wiary Wydawnictwo „m” 2005
2994 Kowalczyk Stanisław Wieki o Bogu Wyd. Arch. Wrocławskiej 1986
2995 Douglas Lloyd Szata PAX 1992
2996 Ziółkowski Andrzej Gdy adwentowy wieczór nadchodzi Wydawnictwo „m” 2002
2997 Napiórkowski Stanisław Z Chrystusem w znakach RW KUL 1984
2998 Moore George Etyka PWN 1980
2999 Moń Ryszard Etyka Wyd. Kurii Metrop. Warsz. 1990
3000 Moń Ryszard Antropologia Wyd. Kurii Metrop. Warsz. 1990
3001 Woroniecki Jacek Katolicka etyka wychowawcza I RW KUL 1986
3002 Woroniecki Jacek Katolicka etyka wychowawcza II/1 RW KUL 19860
3003 Woroniecki Jacek Katolicka etyka wychowawcza II/2 RW KUL 1986
3004 Schelling Friedrich System idealizmu transcendentnego PWN 1979
3005 Husserl Edmund Idee czystej fenomenologii PWN 1974
3006 Descartes Rene Człowiek. Opis ciała ludzkiego PWN 1989
3007 Krąpiec Mieczysław Człowiek, kultura, uniwersytet RW KUL 1982
3008 Ewangelia w życiu dziecka-Rok A nakł.Księży Marianów 1986
3009 Ewangelia w życiu dziecka-Rok nakł.Księży Marianów 1986
3010 Polscy Święci t.1 ATK 1983
3011 Polscy Święci t.2 ATK 1983
3012 Polscy Święci t.3 ATK 1984
3013 Polscy Święci t.6 ATK 1986
3014 Polscy Święci t.11 ATK 1987
3015 Jeske-Choiński Teodor Ostatni rzymianie Ancher 2002
3016 Jeske-Choiński Teodor Tiara i korona t.1 Wyd.Śląsk 1968
3017 Jeske-Choiński Teodor Tiara i korona t.2 Wyd.Śląsk 1968
3018 Rilke Rainer Maria Listy Czytelnik 1980
3019 Orchowski Józef Święta siostra Faustyna i Boże miłosierdzie Prodoks 2002
3020 Liguori Alfons Maria Medytacje pasyjne /3/ Homo Dei 2004
3021 Liguori Alfons Maria Stając przed Bogiem /6/ Homo Dei 2001
3022 Kożlak Piotr Pięć minut dla mego Boga Rok A Homo Dei 2005
3023 Kożlak Piotr Idż w górę strumienia Homo Dei 2007
3024 Kawecki Witold Bóg pochylony nad człowiekiem Homo Dei 2000
3025 Modlitewnik czcicieli Ojca Pio Głos Ojca PIO 2002
3026 Sobór Watykański II Konstytucje,dekrety,Deklaracje Wyd.Pallotinum 1967
3027 Rudziński Krzysztof Cudowna podróż Palabra 1997
3028 Rodziewiczówna Maria Wrzos LSW 1984
3029 Popiełuszko Jerzy kazania patriotyczne 1985
3030 Bokies Marcel Droga Krzyżowa i sakramenty Wyd.Sióstr Loretanek 1996
3031 Droga Krzyżowa Michalineum 1988
3032 Zuberbier Andrzej Czy wiem w co wierzę „jedność” 1992
3033 Zuberbier Andrzej Wierzę Editions du Dialogue 1982
3034 Wezwani do prawdy i miłosierdzia Wyd.Sióstr Loretanek 1987
3035 Zuchniewicz Pawe ł Matka Teresa Wydawnictwo M Kraków 2002
3036 Marzani Maria Matka Świętych 1983
3037 Bieszczadowski Mikołaj Smak winnic Twoich PAX 1956
3038 Górny Janusz Jan Paweł II w Poznaniu PAX 1984
3039 Paprocki Henryk Teksty O Matce Bożej Prawosławie WOF Niepokalanów 1991
3040 Kania Wojciech Teksty O Matce Bożej Ojcowie Kościoła Grecy i Syryjczycy Niepokalanów 1981
3041 Mokrzycki Bronisław Obleczeni mocą z wysoka Akademia Teologii Katolickiej 1987
3042 Herling-Grudziński Gustaw Inny Świat Czytelnik 1989
3043 Bryll Ernest Wiersze PAX 1988
3044 Quoist Michel Drogi modlitwy Wyd,Śiostr Loretanek 1991
3045 Ryszka Czesław Być pielgrzymem Wyd.Św.Krzyża 1986
3046 Kalinowski Rafał Świętymi bądżcie OOKarmelitow bosych 1987
3047 Pettyn Andrzej Słownik Esperancko-Polski Polski związek Esperantystów 1984
3048 Małecki Henryk Sankuaria Odpustu jubileusz. w archidiecezji warszawskiej Ag.Wyd.Katolików”Mag” 2000
3049 Obłąk Jan Święta Lipka Wyd.Archid. 1975
3050
3051 Kunda Tadeusz Wróć..Synu,wróć z daleka Michalineum 1995
3052 Paderewski Ignacy Pamiętniki PWM 1984
3053 Dzieje Bożego Objawienia Ks.Św.Wojciecha 1971
3054 Stein Edyta Edyta Stein filozof i karmelitanka Editions du dialogue 1987
3055 Trela Krystyna Za wolność kościoła Sługa Boża Franciszka Maria Witkowska Michalineum 1999
3056 Skrzydlewski Władysław Chrześcijańska wizja miłości,małżeństwa i rodziny TUM 1994
3057 Gołubiew Antoni Bolesław Chrobry-Złe dni I PAX 1954
3058 Gołubiew Antoni Bolesław Chrobry-Złe dni II Pax 1954
3059 Gołubiew Antoni Bolesław Chrobry Rozdroża I PAX 1954
3060 Gołubiew Antoni Bolesław Chrobry Rozdroża II PAX 1954
3061 Gołubiew Antoni Bolesław Chrobry Puszcza PAX 1954
3062 Gołubiew Antoni Bolesław Chrobry Szkło nowe PAX 1954
3063 Benedykt XVI Enyklika Spe salvi KAI 2007
3064 Jan Dobraczyński Manna i chleb PAX 1963
3065 White Ellen Życie Jezusa Wyd.Znaki Czasu 1984
3066 Carter Edward Być chrześcijaninem PAX 1974
3067 Hume GorgeBasil Droga pielgrzyma PAX 1987
3068 Męka Chrystusa wczoraj i dziś KUL 1981
3069 Romaniuk Kazimierz Biblia lepiej rozumiana w przekazie duszpasterskim Michalineum 1988
3070 Krasicki Jerzy W świętym mieście Puri Verbinum 1988
3071 Graham Billy Musicie się na nowo narodzić Słowo prawdy 1978
3072 Jan PawełII Jan Paweł II jego życie i serce w różańcu Wyd.Sióstr Loretanek 2007
3073 Odmieniłeś moje życie Wyd.Śióstr Loretanek 2005
3074 Człowiek niezwykłej miary Instytut.H.Jankowskiego 2007
3075 Majdański Kazimierz Będziecie moimi świadkami Kuria Biskupia Szczecin 1987
3076 Dziwisz Stanisław Świadectwo Przemysław Hauser 2007
3077 Stefan Kardynał Wyszyński Gody w Kanie Paris 1962
3078 Czas nigdy go nie oddali 0
3079 Antologia Tęskno mi Panie 0
3080 Anytologia Tęskno mi Panie 0
3081 Jan Paweł II Nauczanie Społeczne 1978-1979 WODiSS 1982
3082 Ablewicz Jerzy Będziecie moimi Świadkami Paris 1983
3083 Wojtyła Karol Promieniowanie Ojcostwa Lublin 1984
3084 Maliński Mieczysław Aby nie ustać w drodze Kuria Metropolitalna Kraków 1970
3085 Listy Pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974 Paris 1975
3086 Kordecki Augustyn Pamiętnik Oblężenia Częstochowy 1655 r Częstochowa 1982
3087 Adamska Immakulata Prawda o Milości WAM 1973
3088 Hatch Alden Człowiek imieniem Jan PAX 1968
3089 Wojtyła Karol Elementarz Etyczny TNKUL 1983
3090 Fotokronika Na Ojczystym Gościńcu II pielgrzymka Jana PawłaII wPolsce 0
3091 Glemp Józef W Blaskach Zmartwychwstania Fundacja im. Prymasa Tysiąclecia 1994
3092 Największa Miłość WM Kraków 1988
3093 Ziółkowski Andrzej Ślimak ślimak wystaw rogi Homilie do dzieci i z dziećmi Wydawnictwo M 1997
3094 Muhlen Heibert Odnowa w Duchu Świętym 2 WAM 1985
3095 Muhlen Heibert Odnowa w Duchu Świętym 1 WAM 1985
3096 Sulliwan Francis Charyzmaty i odnowa charyzmatyczna WAW 1986
3097 Forbes Frances Alice Święta Katarzyna ze Sieny. Doktor Kościoła Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2007
3098 Forbes Framces Alice Święta Teresa z Avilli. Odnowicielka Karmelu Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu 2007
3099 Jan Twardowski Nie przyszedłem pana nawracać Wyd.Archid.Warszawskiej 1986
3100 Pomóżcie mi ocalić świat.Orędzia i wydarzenia w Naju Vox Domini 1995
3101 Modlitewnik Białej Armii/apostolatu fatimskiego-dzieci/ Wyd.Sióstr Loretanek 1998
3102 Pójdę i uzdrowię Go Wydz.Nauki Katolickiej 1996
3103 Droga Krzyżowa – Wielki Piatek 1984 Wyd. Sióstr Loretanek 1984
3104 Zawitkowski Józef W górę serca Wyd. Sióstr Loretanek 1996
3105 Green Julien Brat Franciszek PAX 1987
3106 Godzina Miłosierdzia – zbiór modlitw 1986
3107 Osińska Krystyna Refleksje nad etyką lekarską WAW 1990
3108 Pałyga Jan Odpowiadam na pytania Wyd. Pallotinum 1986
3109 Santorski Andrzej Eschatologia 1991
3110 Santorski Andrzej Dogmatyka w zarysie 1988
3111 Szymula Marek Patrologia 0
3112 Stasiakać Sławomir ABC teologii dogmatycznej Oficyna. Wyd. Signum 1993
3113 Tessore Dag Post Wyd. Ks. Marianów 2008
3114 Ewangelia wg św. Łukasza Edition du Dialogue 1981
3115 Niepokalana z Lourdes 0
3116 Msza św. dla najmłodszych Księgarnia św. Jacka 1989
3117 Ciszek Walter Z Bogiem w Rosji Of. Przeglądu Powszewchnego 1990
3118 Wojciechowski Piotr Czy sięopłaca mieć duszę WAW 1996
3119 Pasierb Janusz Cza otwarty Pollotinum 1974
3120 Jan XXIII Mater et magistra – encyklika Societe d’Editions Intern 1965
3121 Augustyn Kard. Rozważania o rodzinie ludzkiej Znak 1967
3122 Tischner Józef Zrozumieć własną wiarę Znak 2006
3123 Kossak Zofia Błogosławiona wina PAX 1981
3124 Macko Waldemar 25 lat posługi J. kard. Glempa 0
3125 Glemp Józef Kościół i Polonia Pallotinum 1986
3126 Cantalamessa Raniero Tajemnica pięćdziesiętnicy Wyd. św. Antoniego 2002
3127 Największa miłość Michalineum 1988
3128 Hermann Teofil Miłość braterska w pirwszym liście św. Jana WWSD 1984
3129 Nowak Mieczysław W stronę Asyżu Wyd.O.Franciszkanów Niepokalanów 1993
3130 Nowak Mieczysław Błogosławieństwo Ziemi 1994
3131 Król-Kaczorowska Barbara Teatr Polski w Warszawie PWN 1988
3132 Zelga Adam Zapis bólu Muza SA 2006
3133 Ratzinger Joseph Crześcijaństwo a religie świata Wiara-prawda-tolerancja Jednośc 2005
3134 Matka Teresa Matka Teresa”Pójdź,bądź moim światłem” Wyd.Znak 2008
3135 Rieese FernandoPIO X Ukrzyżowany bez krzyża Oficyna Adam 2002
3136 Fontelle Marc-Antoine Egzorcyzm Apostolikum. Księg. Św.Jacka 2003
3137 Szczypka Józef Jan Paweł II Rodowód Pax 1990
3138 Bujak Adam Wojtyła Wyd.Dolnośląskie 1997
3139 Jan Paweł II IV pielgrzymka do ojczyzny Libreria editriceVaticana 1991
3140 Rusecki Innocenty Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej „Calvarianum”Kalwaria Zebrzydowska 2000
3141 Jan Paweł II „Bóg jest miłością” Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny- czerwiec ’99 „Apostolikum” 1999
3142 Krajewski Stanisław Żydzi, judaizm Polska Wocatio 1997
3143 Dydycz Pacyfik Z Podlaskiej Ziemi wezwany… bł. Honorat Koźmiński kapucyn Orzeł Biały
3144 Kołakowski Leszek Jeśli boga nie ma Wyd.Znak 1988
3145 Grigo Tadeusz Powiśle czerniakowskie 1944 MON 1989
3146 Sapiecha Adam Książę niezłomny Wyd.Unum 2001
3147 Jan Paweł II Musicie od siebie wymagać „W drodze” 1984
3148 Alessi Antonio Wywiad z papieżem Wyd Salezjańskie 1994
3149 Jan Paweł II na polskiej ziemi Libreria Editrice Vaticana 1979
3150 Jan Paweł II Do ludu bożego Libreria Editrice 1979
3151 Jan XXIII Dziennik duszy Znak 1965
3152 Maliński Mieczysław Chrystus t.II TUM 1997
3153
3154 Majka Gracjan Z Chrystusem przybity do Krzyża OO.Kapucyni
3155 Duchowa droda sanktuarium Wyd.Siostr Loretanek 1997
3156 Maliński Mieczysław Twoje pytania Pallotinum 1992
3157 Grudniok Franciszek Bliżej Boga. Medytacje Wyd. Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 1991
3158 Brandstaetter Roman Bardzo krótkie i nieco dłuższe opowieści Wyd. poznańskie 1984
3159 Michalski Konstanty Brat Albert Księg.Św.Wojciecha 1978
3160 Olejnik Stanisław Odrodzić Ducha Sanktuarium Maryjne w Licheniu 1994
3161 Markiewicz Stanisław Polityka Jana XXIII i Pawła VI Wyd. Ministerstwa Obrony Narodowej 1964
3162 Tomaszewski Antonii Stanisław Jan XXIII i jego działalność Społeczna Pallottinum 1969
3163 Gliński Tadeusz, Forycki Roman Apostoł pojednania. Ks.Stanisław Szulmiński 1894 -1941 Pallottinum 1988
3164 Szczygieł Roman By odgadnąć Krzyż. Wademecum chorych Pallottinum 1991
3165 Romaniuk Kazimierz Lata podeszłe i starość wg Biblii Wyd.Sióstr Loretanek 1993
3166 Wątroba Andrzej Papież Benedykt XVI Michalineum 2006
3167 Soszyńska Janina Do ciebie Matko idziemy Novus Orbis 1999
3168 Nadeszła godzina próby /orędzia i wydarzenia w Naju.. Vox Domini 1997
3169 Lepee Marcel Święta Teresa z Avila -mistyczka PAX 1995
3170 Szhak Izrael Żydowskie dzieje i religia 1997
3171 Cousson Jean Jan Boży Pax 1980
3172 Ukrzyżowany zgorszeniem dla żydów Te Deum 2002
3173 Hołownia Szymon Tabletki z krzyżykiem Znak 2007
3174 Niszczota Emilia Ojciec wszystkich poszukujacych Adam 1998
3175 Kowalska Faustyna Dzienniczek Miłosierdzie Boże w duszy mojej Wyd.Ks.Marianów 2009
3176 Sowa Franciszek,Fros Henryk Twoje imię WAM 1982
3177 Jurczyńska Maria Modlitwa wstawiennicza Wyd.Odnowy w Duchu Św. 1998
3178 Romaniuk Kazimierz Ze słówem bożym na co dzień t.1 1994
3179 Popiełuszko Jerzy Zapiski.Listy i wywiady ks.J.Popiełuszki 1967-1984 + płyta z kazaniami Adam 2009
3180 Romaniuk Kazimierz Ze słówem bożym na co dzień t.2 Adam 1995
3181 Romaniuk Kazimierz Ze słówem bożym na co dzień t.3 Adam 1995
3182 Romaniuk Kazimierz Ze słówem bożym na co dzień t.4 Adam 1995
3183 Maliński Mieczysław Przed zaśnięciem TUM 1993
3184 Vanier Jean Jezus dar miłości W drodze 1994
3185 Wider Dominik Będziesz milował /o Św.Janie od Krzyża/ Wyd.OO Karmelitów Bosych 1983
3186 Olszański Tadeusz W światłach męki Pańskiej Nasza Przeszłość 1989
3187 Weigel George Listy do młodego katolika Wyd.M 2006
3188 Cheterton Gilbert Świety Franciszek z Asyżu PAX 1974
3189 Sion Victor Łaska chwili obecnej wyd.Ks.Marianów 2008
3190 Ruggiero Fabio Szaleństwo chrzescijan Wyd.WAM 2007
3191 Domosławski Artur Chrystus bez karabinu Prószyński i S-ka 1999
3192 Staniek Edward Bogactwo NatchnionychKsiąg Stary Testament Wyd.:Barbara: 1997
3193 Staniek Edward Bogactwo NatchnionychKsiąg Nowy Testament Wyd.Duszp.Kurii Metropolit 1993
3194 Barclay William Modlitwy prostego czlowieka Warszawa 1993
3195 Kindziuk Milema Ksiądz Jerzy zwyciężał dobrem Warszawa 2009
3196 praca zbiorowa Od Mojżesza do Mahometa Warszawa 1979
3197 Gołębiowski Krzysztof Poznaj swego patrona Warszawa 1997
3198 Maliński Mieczysław Chodzący po morzu Wroclaw 1986
3199 Pohl Mariusz Sakramenty i życie Warszawa 2009
3200 Augustyn Modlić się psalmami Kairos Kraków 2000
3201 Gołaszewski Mariusz Aby na imię Jezusa zgieło się każde kolano Mariusz Warszawa 1994
3202 Papis Eugenia Władysława Spotkania z Matką Bożą w Warszawie na Siekirkach Sanktuarium na Siekierkach Warszawa 2007
3203 Stańczyk Helena Faustyna Kundusia z Siwcówki Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1996
3204 Florczak Teresa Matea Podwójny węzeł Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstanek 1988
3205 Rożek Michał Polonika w kościołach Rzymu Fundacja Jana Pawła II Rzym 1991
3206 Krasnodębski Mikołaj Dusza i ciało Navo Warszawa 2004
3207 Keler Konrad Jeden Kościół – wiele Twarzy Verbinum 171
3208 Quoist Michel Drogi modlitwy Wydawnictwo Sióstr Loretanek 1991
3209 Reymont Władysław Z ziemi Chełmskiej pielgżymka do Jasnej Góry Veritas 1955
3210 Bar Joachim Przełożona domu zakonnego ATK Warszawa 1983
3211 Łaziński Aleksander Cuda i Łaski zdziałane za przyczyną N M P Częstochowskiej O. Wyd. Maj
3212 praca zbiorowa Zawierzyć się Opatrzności ożej CompuSoft Warszawa 2000
3213 Bobola Andrzej katechezy warszawa 2000
3214 De Martino Umberto Poszedłbym do kościoła, ale… Jedność Kielce 2003
3215 Schmidkonz Theo Maryja wzorem wiary Kraków 1980
3216 Augustyn Józef Dojrzałość wiary Kraków 1992
3217 Klink Johanna Wierzyć z dziećmi PAX Warszawa 1989
3218 Śpiewakowska Maria red. Halo, Boże! To ja Wydawnictwo Salezjańskie 1992
3219 Maliński Mieczysław Opowiadania o nadzei Michalineum 1984
3220 Cybula Alfred Franciszek Posługa słowa w kaplicy Prezydenta Rzeczypospolite Warszawa 2000
3221 Bajan Sylwester Mów Panie twój sługa słucha 1 Michalineum 1987
3222 Bajan Sylwester Mów Panie twój sługa słucha II Michalineum 1988
3223 Bajan Sylwester Mów Panie twój sługa słucha III Michalineum 1987
3224 Lechner Kilian Fatima Warszawa 1995
3225 Pronzato Alessandro Niewygodne ewangelie W drodze 1990
3226 Jan Paweł II O małżeństwie i Rodzinie PAX 1982
3227 Jan Paweł II Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II t.4 libreria editrice Vaticano 1982
3228 Jan Paweł II Wstańcie chodźmy Wyd. Św. Stanisława 2004
3229 Jan Paweł II Wdrodze do rku 2000 Częstochowa 1999
3230 Jan Paweł II Katechezy Ojca świętego – Bóg Ojciec Apostolocum 1999
3231 Ilustrowana Biblia młodych Pallotinum 1980
3232 Freeman Gerard Testament Św.Franciszka Serafin 2009
3233 Kępa Sebastian Czy będą zbawieni katolicy niepraktykujący Apostolicum 2008
3234 Brandstaetter Roman Pieśń omoim Chrystusie i Hymny Maryjne
3235 Barbarić Slawko Módlcie się sercem MEDZIUGORJE 1989
3236 Sambor Michał Łabędź Sabaudii Veritas 1958
3237 Speyr Adrienne Oblicze ojca Alleluja 1999
3238 Adamska Immakulata Miłosierdzie, ubustwo,radość Total Druk 2002
3239 Sochoń Jan Dziennik z życia PALLOTTINUM 2005
3240 Sochoń Jan Intencje codzienne Podkarpacki Instytut 2009
3241 Stradomski Stanisław Dziennik proboszcza
3242 Jabłońska-Deptuła Ewa Marcelina Darowska Niepokalana 1827-1911 El-Press 1996
3243 Święty Franciszek z Asyżu
3244 Jakimowicz Marcin Radykalni Katowice 1997
3245 Baran Kazimierz Eucharystia celebracją paschalnego misterium Bobolanum 1994
3246 Kant Bronisław Zanim Będzie za późno Wyd. Salezjańskie 1991
3247 Trzcińska Wacława Słuchając słowa Bożego Michalineum 1992
3248 Medycka Krystyna Zrozumieć sens cierpienia 2007
3249 Dudzińska Facca Anna Kwiatki świętego Franciszka 2000
3250 Szpidlik Tomasz Czy znasz Ojca? ALLELUJA 1999
3251 Lechner Kilian Fatima Przewodnik pielgrzzyma Apostolikum 1995
3252 Kluz Władysław Boski złodziej czyli sztuka umierania ATK Warszawa 1989
3253 Kłopotowski Ignacy Posługiwanie pasterskie sztuką miłościWy Wyd. Sióstr Loretanek 2010
3254 Jankowski Augustyn Duch Święty w Nowym Testamencie TYNIEC 1998
3255 Polska nie zginie jeśli… Wyd. Sióstr Loretanek 2002
3256 Cholewiński Alfred Życie pierwszych chrześcijan Rzym 1985
3257 Possenti Vittorio Rewolucja Ducha 2007
3258 Strzelecka Kinga Frassati Pallottinum 1989
3259 Gilbert Guy Ksiądz wśród bandziorów W drodze 1995
3260 Durrwel Francois–Xsavier Ojciec Bóg wswoim misterium Jedność 2000
3261 Benedykt XVI Encyklika DEUS Caritas est o miłości chrześcijańskiej PALLOTYNUM 2006
3262 Benedykt XVI Encyklika DEUS Caritas est o miłości chrześcijańskiej księgarnia Św. Wojciecha 2005
3263 Romaniuk Kazimierz Konkordacja do pisma Nowego Testamentu cz. I Akademia Teologii Katolickiej 1985
3264 Romaniuk Kazimierz Konkordacja do pisma Nowego Testamentu cz. II Akademia Teologii Katolickiej 1985
3265 Grun Anselm Modlitwa chórowa a kontemplacja Wyd. Benedyktynóww 1991
3266 Jankowski Augustyn Życie Mnisze I Wyd. Benedyktynów 1994
3267 Jankowski Augustyn Życie Mnisze II Wyd. Benedyktynów 1994
3268 Grun Anselm Modlitwa o poznanie siebie Wyd.Benedyktynów Tyniec 1994
3269 Staniloae Dumitru Modlitwa o Swiętość Wyd. Benedyktynów 1995
3270 Borkowska Małgorzata ABBA Powiedz mi słowo Wyd. Benedyktynów 1995
3271 Merton Thomas Chleb na pustyni Wyd. Benedyktynów 1996
3272 Misterium życia monastycznego Wyd. Benedyktynów 1996
3273 Grun Anselm Potrzeba milczenia Wyd. Benedyktynów 1996
3274 Chapman John Listy o modlitwie Wyd. Benedyktynów 1997
3275 Rostworowski Piotr Kierownictwo duchowe Wyd. Benedyktynów 1997
3276 Rostworowski Piotr W szkole modlitwy Wyd. Benedyktynów 2000
3277 Grun Anselm / Seuferling Alois Życie w rytmie stworzenia Wyd. Benedyktynów 2000
3278 El-Maskine Modlitwa Wyd. Benedyktynów 2000
3279 Rostworowski Piotr Wiara nadzieja i miłość Wyd. Benedyktynów 2002
3280 Louf Andre Pokora i posłuszeństwo Wyd. Benedyktynów 2003
3281 Kasjan Jan Rozmowy o modlitwie Wyd. Benedyktynów 2003
3282 Rekluz Teofan Słowa o modlitwie Wyd. Benedyktynów 2003
3283 Zatorski Włodzimierz Milczeć aby usłyszeć Wyd. Benedyktynów 2007
3284 McDowell Josh / McDowellSean (Nie)? Wiarygodne zmartwychwstanie Vocatio 2009
3285 Dobraczyński Jan Ziemia Ewangelii PAX 1983
3286 Dobraczyński Jan Tak biały jak czerwona jest krew PAX 1972
3287 Dobraczyński Jan Czas letnich chrześcijan PAX 1973
3288 Dobraczyński Jan Cień Ojca PAX 1977
3289 Dobraczyński Jan Głosy czasu. KIERMASZ PAX 1966
3290 Dobraczyński Jan Piąty Akt. Kiermasz PAX 1962
3291 Dobraczyński Jan Klucz mądrości. Kiermasz PAX 1975
3292 Dobraczyński Jan Niezwyciężona Armada PAX 1960
3293 Dobraczyński Jan Jezus Chrystus i jego Apostołowie PAX 1954
3294 Dobraczyński Jan Ptaki śpiewają ryby słuchają. kiermasz PAX 1987
3295 Dobraczyński Jan Listy Nikodema. KIERMASZ PAX 1952
3296 Dobraczyński Jan A zebrany stał się jedno. KIERMASZ PAX 1974
3297 Dobraczyński Jan Pustynia.KIERMASZ PAX 1956
3298 Dobraczyński Jan Bramy Lipska MON 1978
3299 Knauer Peter Znajomość Boga WAM 1993
3300 Bednarz Mieczysław Św. Ignacy Loyola w moim życiu WAM 1993
3301 Orsy Ladislaw Kontemplatywni w działaniu WAM 1992
3302 Lotz Johannes Bóg we współczesnym świecie wam 1992
3303 Aschenbrenner George Życie z Jezusem WAM 1992
3304 Augustyn Józef Posłuszeństwo Ewangeliczne WAM 1992
3305 Lambert Willi Najwazniejszy Kwadrans Ignacego WAM 1992
3306 Breemen Piet Pozwolić odnaleźć się przez Boga WAM 1992
3307 Augustyn Józef Kierownictwo duchowe WAM 1992
3308 Augustyn Józef Rozeznanie duchowe WAM 1992
3309 Augustyn Józef Miłość w życiu ludzkim WAM 1992
3310 Hołownia Szymon Tabletki z krzyżykiem ZNAK 2007
3311 Elżbieta od Trójcy Wyd. Karmelitów Bosych 1998
3312 Hunermann G. Ojciec ubogich Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia19 1984
3313 FrankPenny Ziemia obiecana /tom 2/ Wyd.”SłowoPrawdy” 1990
3314 FrankPenny Królowie i prorocy /tom 3/ Wyd.”SłowoPrawdy” 1990
3315 FrankPenny Zbawiciel przyszedł na świat /tom 4/ Wyd.”SłowoPrawdy” 1990
3316 FrankPenny Jezus i królllestwo Wyd.”SłowoPrawdy” 1990
3317
3318 Meester Conrad Z pustymi rękami OO Karmelitów Bosych 1990
3319 Obcownie ze świętym/o ksJerzym Popiełuszce/ Tow.Przyjażni Polsko-Fr 2010
3320 Anna Pozwólcie ogarnąć się miłości Michalineum 2005
3321 Taylor Kenneth Biblia w obrazkach dla najmłodszych Z.K.Ewangelicki 1983
3322 Fortin Marie-France Jeremiasz , prorok Cerf-Znak-Kairos 1996
3323 Św.Ludwika De Marillack Warszawa 1991
3324 Wider Dominik Prawie wszystko o Karmelu OO Karmelitów Bosych 1990
3325 Meester Conrad Siostra Elżbieta od Trójcy Przenajświętrzej mówi o sobie OO Karmelitów Bosych 1985
3326 Aby Chrystus żył we mnie OO Karmelitów Bosych 2005
3327 Sicari Antonio Nowe portrety Świętych tom I Wyd. Sióstr Loretanek 2007
3328 Sicari Antonio Nowe portrety Świętych tom II Wyd. Śióstr Loretanek 2008
3329 Sicari Antonio Nowe portrety Świętych tom III Wyd. Śióstr Loretanek 2008
3330 Sicari Antonio Nowe portrety Świętych tom IV Wyd. Śióstr Loretanek 2008
3331 Sicari Antonio Nowe portrety Świętych tom V Wyd. Śióstr Loretanek 2009
3332 Sicari Antonio Nowe portrety Świętych tom VI Wyd. Śióstr Loretanek 2009
3333 Sicari Antonio Nowe portrety Świętych tom VII Wyd. Śióstr Loretanek 2010
3334 Sicari Antonio Nowe portrety Świętych tom VIII Wyd Śióstr Loretanek 2010
3335 Seneka Lucjusz Myśli Wyd. literackie Kraków 1987
3336 Simon Marcel Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I – IV w PIW Warszawa 1979
3337 Teresa z Kalkuty Droga do miłości PAX 1978
3338 Krąpiel Mieczysław Żyć po ludzku Instytut Edukacji Narodowej 1999
3339 Dyczewski Leon Ten który rozdał życie Ojców Franciszkanów 1989
3340 Kawecki Zenon Tylich Witold Wybrane Problemy religioznawstwa 2 Szkolne i Pedagogiczne 1987
3341 Smuniewski Cezary Eucharystia Tajemnica domu ADAM 2011
3342 Marinrli Enrico Papież i jego generał Rafael 2007
3343 praca zbiorowa Sobór Wielkich nadziei Pax 1963
3344 Leary John Przygotujcie się na Wielki Ucisk i na Erę Pokoju ARKA, Wrocław 1998
3345 Półtawska Wanda I boję się snów. Święty Paweł 2009
3346 Karpiński Piotr Kardynał John Henry Newman Wyd. WAM 2008
Ofiarodawcom książek
serdeczne Bóg zapłać
Biblioteka powstała z inicjatywy
ks. prałata dr Włodzimierza Artyszuka, proboszcza,
z udziałem Akcji Katolickiej:
Cecylii Melnik – prezes POAK,
Magdaleny Calikowskiej,
Sławomiry Geodeckiej,
Władysława Heydel,
Barbary Kujawskiej,
Ewy Lechańskiej,
Haliny Pińskiej,
Teresy Rosak i
Zbigniewa Rosak,
Marii Tulo-Dziewulskiej.
Wszystko na chwałę Bożą!