Parafia:

ul. Zagórna 5, 00-441 Warszawa
kancelaria czynna:
16:00-17:00 wtorek, piątek
17.00-17.45 środa, czwartek
16.00-16.45 w I piątki miesiąca

tel./fax kanc. 22 629 23 52

Proboszcz:

ks. prałat dr Włodzimierz Artyszuk
tel. 22 629 89 49 (kontakt pocztą elektroniczną)

Wikariusze:

ks. Michał Miecznik
ks. Piotr Filipczak

Rezydent:

ks. Jarosław Wasielewski

Praktyka duszpasterska:

dk. Karol

Siostry Dominikanki:

tel. 22 621 71 29,
Zgromadzenie
s. Kornelia – przełożona Wspólnoty i katechetka
s. Julianna – zakrystianka
s. Katarzyna – organistka
s. Michalina – katechetka
s. Rozalia – katechetka

Na terenie parafii:

Ośrodek Duszpasterski Rodziny Rodzin im. Stefana Kard. Wyszyńskiego,
00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 14, tel. 022 627 22 37


Kościół pw. Matki Bożej Jerozolimskiej,
00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 14
Rektor kościoła: Ojciec Benedykt – David Drevojánek,
Na terenie rektoratu mieszka ks. Zbigniew Kapłański (E-mail)
asystent Stowarzyszenia Rodzina Rodzin,
prefekt Gimnazjum i Liceum im. Cecylii Plater-Zyberkówny


Monastyczna Wspólnota Braci Jerozolimskich,
tel. 22 627 22 37, http://wspolnoty-jerozolimskie.pl
Przełożony: Ojciec Benedykt – David Drevojánek,
Bracia: Ojciec Ireneusz Maria – Ireneusz Klimkowski,
Brat Dariusz Tubacki, Brat Paweł Kocemba


Monastyczna Wspólnota Sióstr Jerozolimskich,
tel. 22 627 22 36, (E-mail)
Przełożona: Siostra Joanna Hertling