HISTORIA RZYMSKOKATOLICKIEJ PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
W WARSZAWIE NA POWIŚLU

Na przełomie XIX i XX wieku na czerniakowskim Powiślu powstała robotniczo – przemysłowa dzielnica. Ze względu na rosnące potrzeby duszpasterskie w 1907 roku, przy ul. Łazienkowskiej, utworzony został ośrodek duszpasterski. Liczba ludności robotniczej na Powiślu ciągle wzrastała.

W 1919 roku Kard. Aleksander Kakowski erygował nową parafię pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Pierwszym proboszczem został ks. dr  Marceli Ryniewicz.

W 1923 roku na placu przy ul. Łazienkowskiej 14, rozpoczęła się budowa kościoła według projektu  Hugona Kudery. Budowa świątyni trwała 10 lat. W 1933 ks. Kard. Aleksander Kakowski, w obecności Prezydenta Ignacego Mościckiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz licznie zgromadzonych wiernych, dokonał konsekracji nowej świątyni.

Pierwszego września 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa. Podczas obrony Warszawy w 1939 roku kościół nie ucierpiał zbyt wiele. Podczas Powstania Warszawskiego w sierpniu 1944 roku kościół został poważnie zniszczony przez niemieckie bomby. W kościele zginęło też wiele osób cywilnych, które szukały schronienia w świątyni.

Po wojnie  Msze Święte i nabożeństwa sprawowano w  ocalałej części Świątyni.  W związku z planami budowy Trasy Łazienkowskiej, władze komunistyczne nie pozwoliły na odbudowę kościoła. Po latach starań Kard. Prymasa Wyszyńskiego pozwolono na odbudowę jedynie fragmentu  kościoła. /Od 2010 roku w kościele tym mają swoją siedzibę Wspólnoty Braci i Sióstr Jerozolimskich/

Pod wpływem próśb i nacisków Kard. Stefana Wyszyńskiego wyrażono zgodę na budowę kościoła i plebanii przy ul. Zagórnej 5. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, tym samym, zmieniła swoją siedzibę. Budowy kościoła podjął się nowy proboszcz ks. Adam Tymieniecki. W 1977 roku Bp. Jerzy Modzelewski poświęcił plac i fundamenty pod nową świątynię przy ul. Zagórnej 5.  W marcu 1979 roku Kard. Stefan Wyszyński Prymas Polski wmurował kamień węgielny pod budowę kościoła.

Świątynia jest usytuowana w miejscu szczególnym, w miejscu walk powstańczych, na przyczółku czerniakowskim. Miejsce to jest uświęcone krwią setek powstańców. Weterani Powstania, ocaleni Powstańcy mają też swój szczególny udział w budowie kościoła, który stał się też swoistym sanktuarium Powstania. W kościele zostało upamiętnionych wiele powstańczych symboli, które stanowią świadectwo tamtych czasów. W kościele znajdują się relikwie Bł. Ks. Józefa Stanka, powstańczego kapelana zamordowanego przez hitlerowców w czasie Powstania.

W 1983 roku Bp. Jerzy Modzelewski poświęcił wybudowaną, ale jeszcze nie wykończoną świątynię. We wrześniu 1993 roku Kard. Józef Glemp Prymas Polski dokonał konsekracji kościoła.

W stanie wojennym, w latach 1981 -1989 kościół Matki Bożej Częstochowskiej był miejscem spotkań i rozmów wielu ludzi Solidarności i dysydentów, np. Lecha Wałęsy.

W ołtarzu głównym znajduje się Obraz Matki Bożej Częstochowskiej, Patronki Parafii. W kościele, w kaplicy Miłosierdzia Bożego, znajdują się relikwie Świętego Jana Pawła II oraz otaczany czcią Obraz Świętego Papieża.

Dziś Parafia pw  Matki Bożej Częstochowskiej liczy około 8 tys. mieszkańców. W parafii posługuje czterech kapłanów: proboszcz, dwóch wikariuszy oraz rezydent. Od 50 lat w parafii pracują Siostry Dominikanki. Działają w parafii: Rada Duszpasterska, Wspólnoty Neokatechumenalne, Akcja Katolicka, Chór Parafialny, Żywy Różaniec, Wspólnota Młodzieżowa, Wspólnota Miłosierdzia Bożego, Bielanki, Ministranci.

Parafia żyje umacniana niedzielną i codzienną Eucharystią i ciągle odnawia swoje duszpasterskie oblicze.

Proboszcz ks. dr Włodzimierz Artyszuk

Nasz Kościół

« z 2 »

Sgraffito na wieńcu i filarach w świątyni

Ku pamięci

xgrzadmstf